Do uczestników postępowania dotyczyPobieranie 104.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar104.24 Kb.
Rzeszów, dnia 15.06.2010r.


DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych - leki o wartości powyżej 193 000 EURO , numer sprawy ZOAG-240/07/10.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 1 poz.13: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz.13 ETOPOSIDE kaps. 0,1 G 10 kaps., w ilości 2 opakowań – ze względu na brak dopuszczenia do obrotu oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 2

Dotyczy zadnia nr 1 poz.7: Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7 CISPLATIN INJ. 0,01 G/20 ML, w ilości 450 fiol., dopuszcza zaoferowanie preparatu pakowanego po 10 fiolek, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 45 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3

Dotyczy zadania nr 1 poz.17: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu dla pakietu nr 1 poz. 17 Pemetrexed inj. 500 mg 1fiol., w ilości 6 fiol. oraz poz.18 Pemetrexed 100 mg. 1 fiol., w ilości 30 fiol., celem złożenia korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 2 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 VINORELBINE inj. 0,01 G/1 ML, w ilości 400 fiol., dopuszcza zaoferowanie preparatu pakowanego po 10 fiolek, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 2 poz.2: Czy zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 VINORELBINE inj. 0,05 G/5 ML, w ilości 300 fiol., dopuszcza zaoferowanie preparatu pakowanego po 10 fiolek, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 30 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 3 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz.1 Amoksiklav tabl. 625 mg 14 tabl., w ilości 5 op., dopuszcza wycenę preparatu Taromentin, 625 mg, tabl.powl., 14 szt, w ilości

5 op.?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 3 poz.2: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz.2 Amoksiklav fiolka 600 mg 5 fiol., w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Taromentin, 600 mg, inj.doż., 1 fiol(s.subst), w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 50 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 3 poz.17: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 3 poz.17 Erythromycinum inj. 0,3g fiolka, w ilości 20 fiolek – ze względu na brak obecnie w sprzedaży oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 3 poz.25: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 25 Forcid TABL. ROZPUSZCZALNE 1g 14 tabl roz., w ilości 40 op., dopuszcza wycenę preparatu Amoksiklav QUICKTAB 1000mg,tab.d/s.zaw,14sz,bl(7x2), w ilości 40 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 10

Dotyczy zadania nr 3 poz. 32: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 32 Lendacin inj. 1g 5 fiol., w ilości 200 op., dopuszcza wycenę preparatu Ceftriaxon Kabi, 1 g, inj.,10 fiol (s.subst), w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 100 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 3 poz.44: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 44 PENICILLINUM PROC. Inj. 1.200.000 J.M.x 20 FIOLEK, w ilości 3 op., dopuszcza wycenę preparatu Penicillinum proc.L TZF,1.200.000jm,inj, 1fiol(ss) (tylko takie opakowanie jest dostępne), w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 60 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 3 poz.50: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 3 poz.50 Rifamazid kaps. 150 mg +100 mg x 100 kaps, w ilości 30 op. – ze względu na brak u producenta oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w leku. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 3 poz. 51: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 3 poz.51 Rifamazid kaps. 300 mg +150 mg x 100 kaps, w ilości 100 op. – ze względu na brak u producenta oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę lub wycenić lek Refalin.
Pytanie nr 14

Dotyczy zadania nr 3 poz.55: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 55 SUMAMED kaps. 0,25 G x 6 KAPSUŁEK, w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Nobaxin, 250 mg, tabl.powl., 6 szt, blister, w ilości 1 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 15

Dotyczy zadania nr 3 poz.58: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 58 Syntarpen fiolka 1g 20 fiol., w ilości 40 op., dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 1 fiolce (tylko takie opakowanie jest obecnie dostępne), w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 800 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 16

Dotyczy zadania nr 3 poz.61: Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 61 Tarcefoksym fiolka 1g, w ilości 200 fiol., dopuszcza wycenę preparatu Biotaksym, 1 g, inj.dom.doż.,1 fiol (s.subst), w ilości 200 fiol.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 17

Dotyczy zadania nr 14 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 1 Allertec tabl. 10 mg 20 tabl., w ilości 40 op., dopuszcza wycenę preparatu Alermed, 10 mg, tabl.powl., 20 szt,blistry, w ilości 40 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 18

Dotyczy zadania nr 14 poz.3: Proszę o doprecyzowanie jaką pojemność miał na myśli zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 3 AMBROXOL syrop 0,03 G/5 ML, w ilości 20 op. (dostępne pojemności 100ml, 120ml, 150ml, 200ml) ?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli pojemność 120 ml.
Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 14 poz.4: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 14 poz.4 Astmopent amp. 0,5 mg/1ml 10 amp., w ilości 2 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 20

Dotyczy zadania nr 14 poz.13: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 14 poz.13 Corhydron inj. 0,25g 5 fiol + roz., w ilości 2 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 14 poz.17: Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 17 Deflegmin tabl. 30mg 20 tabl., w ilości 200 op., dopuszcza wycenę preparatu Entus Max, 30 mg, tabl., 20 szt,bl(2x10), w ilości 200 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 22

Dotyczy zadania nr 14 poz.30: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 14 poz.30 Fenicort inj. 0,025g 10 fiol, w ilości 2000 op. – ze względu na tymczasowo wstrzymaną produkcję oraz brak stosownego zamiennika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 23

Dotyczy zadania nr 14 poz.32: Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 32 Flegamina tabl. 0,008g 20 tabl., w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu pakowanego po 40 tabletek, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 5 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 24

Dotyczy zadania nr 14 poz.34: Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 34 Foradil PROSZEK DO INHALACJI 12 mcg. 30 kaps, w ilości 100 op., dopuszcza wycenę preparatu Oxodil, 12 mcg,prosz.do inhal.,w kaps,(LZ), 60 szt, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 50 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 25

Dotyczy zadania nr 14 poz.43: Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 43 Salamol EB aer. 100 mcg 2 x 200dawek, w ilości 5 op., ze względu na zakończoną produkcję, dopuszcza wycenę preparatu Velaspir, (100 mcg/dawkę), aerozol, 2 x 200 dawek, w ilości 5 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu
Pytanie nr 26

Dotyczy zadania nr 15 poz.2: Czy zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 2 BETALOC ZOK tabl. 0,025 G x 28 TABLETEK, w ilości 60 op., dopuszcza wycenę preparatu Metocard ZK, 23,75mg,tabl,przedł.uw,28szt,bl(2x14), w ilości 60 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 27

Dotyczy zadania nr 15 poz.3: Czy zamawiający w pakiecie nr 15 poz. 3 BETALOC ZOK tabl. 0,05 G x 28 TABLETEK, w ilości 20 op., dopuszcza wycenę preparatu Metocard ZK, 47,5 mg,tabl,przedł.uw,28szt,bl(2x14), w ilości 20 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 28

Dotyczy zadania nr 16 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 1 VANCOMYCIN inj. 0,5 g. fiol, w ilości 20 fiol., dopuszcza zaoferowanie preparatu pakowanego po 5 fiolek, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 4 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 29

Dotyczy zadania nr 16 poz.2: Czy zamawiający w pakiecie nr 16 poz. 2 VANCOMYCIN inj. 1 g. fiol, w ilości 500 fiol., dopuszcza zaoferowanie preparatu pakowanego po 5 fiolek, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 100 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 30

Dotyczy zadania nr 20 poz.12: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 20 poz.12 Cordafen tabl.powl. 0,01 g 50 tabl powl., w ilości 2 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 31

Dotyczy zadania nr 20 poz.27: Czy zamawiający w pakiecie nr 20 poz. 27 HEVIRAN tabl. 0,4 G x 30 TABLETEK, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Hascovir, 400 mg, tabl., 30 szt,bl(2x15), w ilości 2 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 32

Dotyczy zadania nr 20 poz.28: Czy zamawiający w pakiecie nr 20 poz. 28 HEVIRAN tabl. 0,2 G x 30 TABLETEK, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Hascovir, 200 mg, tabl., 30 szt,bl(2x15), w ilości 2 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 33

Dotyczy zadania nr 20 poz.53: Czy zamawiający w pakiecie nr 20 poz. 53 Polfilin tabl. 0,1g 20 tabl, w ilości 20 op., ze względu na zakończoną produkcję, dopuszcza wycenę preparatu Agapurin, 100 mg, tabl.drażowane, 60 szt, w odpowiednio przeliczonej ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 7 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 34

Dotyczy zadania nr 20 poz.55: Czy zamawiający w pakiecie nr 20 poz.55 Polocard tabl. 150 mg 50 tabl, w ilości 6 op., dopuszcza wycenę preparatu Polocard,150 mg, tabl.dojelit.,LZ, 60 szt,PROM (tylko takie opakowanie jest dostępne), w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 5op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 35

Dotyczy zadania nr 21 poz.8: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 8 Aulin tabl. 100 mg. 30 tabl., w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Minesulin, 100 mg, tabl., 30 szt,blistry, w ilości 2 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 36

Dotyczy zadania nr 21 poz.14: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 14 CODIPAR tabl. 0,5 G x 50 TABLETEK, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Paracetamol Polfa Łódź, 500 mg, tabl., 50 szt, w ilości 2 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 37

Dotyczy zadania nr 21 poz.15: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 15 CODIPAR czop. 250 mg. 10 czop., w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Paracetamol Farmina, 250 mg, czop., 10 szt, w ilości 1 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 38

Dotyczy zadania nr 21 poz.16: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 16 CODIPAR czop. 500 mg. 10 czop., w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Paracetamol Farmina, 500 mg, czop., 10 szt, w ilości 1 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 39

Dotyczy zadania nr 21 poz.27: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 27 EFFERALGAN czopki 0,08 G x 10 CZOPKÓW, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Paracetamol Hasco, 80 mg, czop., 10 szt, w ilości 2 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 40

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jeżeli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, należy podać wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
Pytanie nr 41

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?

zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Zamiast fiolek – ampułki ?

Zamiast ampułek – fiolki ? (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)

Odpowiedź: Wykonawca winien sprecyzować, której pozycji konkretnie zamiana ma dotyczyć.
Pytanie nr 42

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Należy podać wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
Pytanie nr 43

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź: Wykonawca winien sprecyzować, której pozycji konkretnie zamiana ma dotyczyć.
Pytanie nr 44

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ: Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 45

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ: Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odpowiedź: Wykonawca winien sprecyzować, której pozycji konkretnie zamiana ma dotyczyć.
Pytanie nr 46

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ: Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163, nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, z 2007r. nr 64, poz. 427 i nr 82, poz.560, oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo restrykcyjne brzmienie, Zamawiający zechciałby dodać w projekcie umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapis w poniższym brzmieniu?:

 1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:

  1. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

  2. zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;

  3. zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;

  4. uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów leków, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

  5. zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą NBP;

 2. Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

 3. Zmiany wymienione w ppkt 4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy.

 4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 3.

 5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

 6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 47

Dotyczy zadania nr 2 poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 2 – pozycji nr 3 Gemcytabine 1g, pozycji nr 4 Gemcytabine 0,2g i utworzy z nich odrębny pakiet, co zwiększy konkurencyjność oferty oraz może obniżyć koszty zakupu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 48 Dotyczy zadania nr 21 poz.28: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 21 poz. 28 EFFERALGAN czopki 0,3 G x 10 CZOPKÓW, w ilości 3 op. – ze względu na brak u producenta oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 49

Dotyczy zadania nr 21 poz.40: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.40 Kamiren tabl. 4 mg 30 tabl, w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Doxonex, 4 mg, tabl., (LZ), 30 szt,bl(3x10), w ilości 10 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 50

Dotyczy zadania nr 21 poz.41: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.41 Kamiren tabl. 2 mg 30 tabl, w ilości 20 op., dopuszcza wycenę preparatu Doxonex, 2 mg, tabl., (LZ), 30 szt,bl(3x10), w ilości 20 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 51

Dotyczy zadania nr 21 poz.42: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.42 Kamiren tabl. 1 mg 30 tabl., w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Prostatic 1, 1 mg, tabl., 30 szt,blistry, w ilości 10 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 52

Dotyczy zadania nr 21 poz.43: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.43 Lactulosa syrop 5 g/10 ml 150 ml, w ilości 150 op., dopuszcza wycenę preparatu Lactulosum (Aflofarm),(7,5g/15ml),syr, trusk,150ml, w ilości 150 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 53

Dotyczy zadania nr 21 poz.55: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.55 Milurit tabl. 0,1g 50 tabl., w ilości 80 op., dopuszcza wycenę preparatu Allupol, 100 mg, tabl., 50 szt, w ilości 80 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 54

Dotyczy zadania nr 21 poz.62: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 21 poz. 62 Neo-Pancreatyna tabl.powl. 30 tabl., w ilości 3 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 55

Dotyczy zadania nr 21 poz.67: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 67 NUTRISON ENERGY PLUS płyn 500ml, w ilości 10 op., ze względu na brak u producenta, dopuszcza wycenę preparatu Nutrison Energy, płyn, 500 ml,butelka, w ilości 10 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.

Pytanie nr 56

Dotyczy zadania nr 21 poz.73: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.73 OLFEN SR tabl. 0,075 G x 10 TABLETEK, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Naklofen Duo, 75 mg,kaps.o zmod.uwal.,20szt, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 1 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 57

Dotyczy zadania nr 21 poz.85: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 85 Pyralginum czop. 750 mg x 10 czop., w ilości 2 op., ze względu na zakończoną produkcję, dopuszcza wycenę preparatu Pyralginum, 750 mg, czop.,doodbyt., 5 szt, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 4 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 58

Dotyczy zadania nr 21 poz.100: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 21 poz. 100 VITACON inj. 0,001 G/0,5 ML x 10 AMPUŁEK, w ilości 2 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 59

Dotyczy zadania nr 21 poz.104: Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz.104 VOLTAREN SR tabl. 0,1 G x 20 TABLETEK, w ilości 30 op., dopuszcza wycenę preparatu Dicloreum retard, 100mg,tabl.,o p.uw.,20 szt, w ilości 30 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 60

Dotyczy zadania nr 21 poz.105: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 21 poz. 105 X-Prep Przeczyszczający płyn 75ml, w ilości 1 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 61

Dotyczy zadania nr 22 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 22 poz.1 PROPOFOL inj. 0,2 G/20 ML 5 fiol, w ilości 50 op., dopuszcza zamienność na ampułki, w ilości 50 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 62

Dotyczy zadania nr 23 poz.8: Czy zamawiający w pakiecie nr 23 poz.8 Dekstran 70.000 10% płyn 500 ml, w ilości 5 fl., miał na myśli Dekstran 70.000 6% (tylko takie opakowanie jest dostępne), w ilości 5 fl.?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Dekstran 70.000 6% w ilości 5 fl.
Pytanie nr 63

Dotyczy zadania nr 24 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.1 Afobam tabl. 0,5 mg. 30 tabl., w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Xanax, 500 mcg, tabl., 30 szt, w ilości 10 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 64

Dotyczy zadania nr 24 poz.2: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.2 Afobam tabl. 0,25 mg. 30 tabl., w ilości 15 op., dopuszcza wycenę preparatu Xanax, 250 mcg, tabl., 30 szt, w ilości 15 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 65

Dotyczy zadania nr 24 poz.9: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 24 poz. 9 CLONAZEPAMUM inj. 0,001 G/1 ML 10amp., w ilości 20 op. – ze względu na czasowy brak w sprzedaży oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 66

Dotyczy zadania nr 24 poz.28: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.28 LERIVON tabl.powl. 0,03 G 30 tabl., w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Deprexolet, 30 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(3x10), w ilości 1 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 67

Dotyczy zadania nr 24 poz.29: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.29 LERIVON tabl. 0,01 G 30 tabl., w ilości 4 op., dopuszcza wycenę preparatu Miansegen, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10), w ilości 4 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 68

Dotyczy zadania nr 24 poz.39: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.39 Midanium amp. 5 mg/5ml 10 amp, w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Midazolam 1 mg/ml Torrex, inj., 5 ml; 10 amp, w ilości 10 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 69

Dotyczy zadania nr 24 poz.44: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.44 PERNAZINUM tabl. 0,1 G x 30 TABLETEK, w ilości 5 op., dopuszcza wycenę preparatu Peragal (Perazyna 100), 100 mg, tabl., 30 szt, w ilości 5 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 70

Dotyczy zadania nr 24 poz.50: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.50 !RELANIUM IVP tabl. 0,005 G x 20 TABLETEK, w ilości 100 op., dopuszcza wycenę preparatu Neorelium, 5 mg, tabl.powl., 20 szt,blister, w ilości 100 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 71

Dotyczy zadania nr 24 poz.55: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.55 !RUDOTEL IVP tabl. 0,01 G x 20 TABLETEK, w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Medazepam (TZF), 10 mg, kaps., 20 szt,bl(2x10), w ilości 1 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 72

Dotyczy zadania nr 24 poz.57: Czy zamawiający w pakiecie nr 24 poz.57 Tegretol CR tabl. 200 50 tabl, w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Finlepsin 200 retard,200 mg,tabl,p.uw,50 szt, w ilości 10 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 73

Dotyczy zadania nr 26 poz.2: Czy zamawiający w pakiecie nr 26 poz.2 CLINDAMYCIN kaps. 0,3 G 16 kaps., w ilości 50 op., dopuszcza zamienność na tabletki powlekane, w ilości 50 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienność na tabletki powlekane.
Pytanie nr 74

Dotyczy zadania nr 29 poz.3: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.3 Altacet żel żel 75 g, w ilości 20 op., dopuszcza wycenę preparatu Altaziaja, 1% (10 mg/g), żel, 75 g,tuba, w ilości 20 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 75

Dotyczy zadania nr 29 poz.7: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.7 ASPARGIN tabl. 0,5 G x 50 TABLETEK, w ilości 40 op., dopuszcza wycenę preparatu Aspar Espefa, tabl., 50 szt, blistry, w ilości 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 76

Dotyczy zadania nr 29 poz.12: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 29 poz.12 CALCIUM 10% inj. 5 ML x 10 AMPUŁEK, w ilości 5 op. – ze względu na czasowy brak produkcji oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 77

Dotyczy zadania nr 29 poz.13: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 29 poz.13 CALCIUM 10% inj. 10 ML x 10 AMPUŁEK, w ilości 10 op. – ze względu na czasowy brak produkcji oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 78

Dotyczy zadania nr 29 poz.14: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.14 CALCIUM C tabl.musujące 12 TABL.MUSUJĄCYCH, w ilości 50 op., dopuszcza wycenę preparatu Calcium C (o sm.pom),t.mus,suplem.diety(Łódz)16szt, w odpowiednio przeliczonej ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, tj. 38 op. (brak w ofercie opakowania x 12 sztuk) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
Pytanie nr 79

Dotyczy zadania nr 29 poz.16: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.16 CALCIUM GLUCONICUM tabl. 0,5 G x 50 TABLETEK, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Calcium gluconicum (Espefa),44,7mgCa 2+,tabl,50szt, w ilości 2 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 80

Dotyczy zadania nr 29 poz.17: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 29 poz. 17 CARDIAMID-COFFEIN krople 15ml, w ilości 5 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 81

Dotyczy zadania nr 29 poz.22: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.22 DIAPREL MR tabl. 0,03 G x 60 TABLETEK, w ilości 3 op., dopuszcza wycenę preparatu Gliclada, 30 mg, tabl.o zmod.uwaln,60 szt,bl(4x15), w ilości 3 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 82

Dotyczy zadania nr 29 poz.28: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 29 poz.28 GLUCOSUM 20% inj. 10 ML x 10 AMPUŁEK, w ilości 10 op. – ze względu na czasowy brak produkcji oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 83

Dotyczy zadania nr 29 poz.29: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 29 poz.29 GLUCOSUM 40% inj. 10 ML x 10 AMPUŁEK, w ilości 10 op. – ze względu na czasowy brak produkcji oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 84

Dotyczy zadania nr 29 poz.35: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz. 35 INS> ACTRAPID PENFIL inj. 100 j.m/ml. 3 ml. 5szt, w ilości 5 op., ze względu na brak możliwości zakupu, dopuszcza wycenę preparatu Gensulin R, 300 j.m./3 ml, inj., 5 wkładow, w ilości 5 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Należy podać ostatnią cenę.
Pytanie nr 85

Dotyczy zadania nr 29 poz.37: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 29 poz. 37 INS.MIXTARD 10HM PENFIL inj. 100 j.m/ml 3ml. 5 szt., w ilości 1 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 86

Dotyczy zadania nr 29 poz.44: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.44 LACIDOFIL kaps. 200 kapsułek, w ilości 5 op., ze względu na czasowy brak u producenta, dopuszcza wycenę preparatu Lacidofil, kaps., 20 szt, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 50 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 87

Dotyczy zadania nr 29 poz.47: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.47 METFORMAX tabl. 0,85 G x 30 TABLETEK, w ilości 5 op., dopuszcza wycenę preparatu Glucophage 850, 850 mg, tabl.powl, 30 szt, w ilości 5 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 88

Dotyczy zadania nr 29 poz.48: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.48 METFORMIN tabl. 0,5 G x 30 TABLETEK, w ilości 5 op., dopuszcza wycenę preparatu Glucophage 500, 500 mg, tabl.powl, 30 szt, w ilości 5 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 89

Dotyczy zadania nr 29 poz.65: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 29 poz. 65 PASKI SENSOR ELEKTRODES paski 50sztuk, w ilości 2 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 90

Dotyczy zadania nr 29 poz.66: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.66 POLODINA R płyn 10% 500ml, w ilości 100 op., ze względu na wstrzymaną produkcję, dopuszcza wycenę preparatu Braunol, płyn, do dezynfekcji,1000 ml ?

Proszę o podanie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu. Należy wycenić 50 opakowań.
Pytanie nr 91

Dotyczy zadania nr 29 poz.70: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 29 poz. 70 ROZTWÓR ELKINTONA NR 2 inj. 10 ML x 20 AMPUŁEK, w ilości 12 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 92

Dotyczy zadania nr 29 poz.71: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 29 poz. 71 SILOL 350 F płyn 150g, w ilości 5 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 93

Dotyczy zadania nr 29 poz.72: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.72 SILOL 350 F aerozol 75g, w ilości 5 op., ze względu na brak takiego opakowania, dopuszcza wycenę preparatu Silol Unia, 205,6 mg/ml, roztwór, aer.na skórę, 100ml ?

Proszę o podanie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Silol Unia w ilości 5 opakowań.
Pytanie nr 94

Dotyczy zadania nr 29 poz.76: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz.76 Vitaminum B1 inj. 25 mg/ml 2 ml 5 amp., w ilości 10 op., miał na myśli preparat Vit. B 6 (Pliva), 50 mg/2 ml, inj., 5 amp, czy miał na myśli preparat Vit. B 1 (Pliva), 25 mg/1 ml, inj.,10 amp ?

Proszę o podanie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić.Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli preparat Vit. B 1 25 mg/1 ml, inj., 10 amp. Należy wycenić 10 opakowań.
Pytanie nr 95

Dotyczy zadania nr 29 poz.79: Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu z pakietu nr 29 poz.79 VITAMINUM C, inj. 0,5 G/5 ML x 10 AMPUŁEK, w ilości 120 op. – ze względu na brak w ofercie producenta oraz brak stosownego zamiennika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 96

Dotyczy zadania nr 29 poz.83: Czy zamawiający w pakiecie nr 29 poz. 83 XYLOGEL 0,05% żel 5g, w ilości 1 op., ze względu na zakończoną dystrybucję, dopuszcza wycenę preparatu Xylometazolin (VP) 0.05%,krop.do nosa,(P.Rz),10ml ?

Proszę o podanie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu w ilości 1 op.
Pytanie nr 97

Dotyczy zadania nr 30 poz.1: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.1 ACLOTIN tabl.powl. 0,25 G x 20 TABLETEK, w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Iclopid, 250 mg, tabl.powl., 20 szt,blistry, w ilości 1 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 98

Dotyczy zadania nr 30 poz.5: Proszę o doprecyzowanie gramatury, jaką zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 30 poz. 5 ARGENTUM NITRICUM subst. 1g subs., w ilości 20 op. (brak opakowania 1g )?Proszę o podanie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli ARGENTUM NITRICUM subst. 1g subs., w ilości 20 op.

(Zamawiający obecnie dysponuje takim opakowaniem).


Pytanie nr 99

Dotyczy zadania nr 30 poz.8: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.8 BISOCARD tabl. 0,005 G x 30 TABLETEK, w ilości 200 op., dopuszcza wycenę preparatu Concor 5, 5 mg, tabl.powl., 30 szt, w ilości 200 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 100

Dotyczy zadania nr 30 poz.9: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.9 BISOCARD tabl. 0,01 G x 30 TABLETEK, w ilości 20 op., dopuszcza wycenę preparatu Bisopromerck 10,10mg,tabl.powl,30szt,blistry, w ilości 20 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 101

Dotyczy zadania nr 30 poz.10: Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 30 poz. 10 CALCITONIN inj. 50 J.M./1 ML, w ilości 1 op. – ze względu na zakończoną produkcję oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w/w pozycję.
Pytanie nr 102

Dotyczy zadania nr 30 poz.11: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.11 CALCITONIN inj. 100 J.M./1 ML, w ilości 3 op., miał na myśli wycenę preparatu CALCITONIN inj. 100 J.M./1 ML x 5 amp., w ilości 3 op.?

Odpowiedź: Tak, zamawiający miał na myśli wycenę preparatu CALCITONIN inj. 100 J.M./1 ML x 5 amp., w ilości 3 op..
Pytanie nr 103

Dotyczy zadania nr 30 poz. 33: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.33 Fiolet krystaliczny prosz. subs. 10g, w ilości 1 op., miał na myśli wycenę preparatu Pyoctanina(Methylviolett),subst,(Pharma),10g, w ilości 1 op.?

Odpowiedź: Tak, zamawiający miał na myśli wycenę preparatu Pyoctanina (Methylviolett), subst. 10g w ilości 1 op.
Pytanie nr 104

Dotyczy zadania nr 30 poz.39: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.39 Hydrogenium peroxydatum 30 % płyn 1 kg, w ilości 10 op., miał na myśli wycenę preparatu Hydrogenium peroxydatum 3% płyn 1 kg, w ilości 10 op. (brak opakowania 30%) ?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli Hydrogenium peroxydatum (Perhydrol) 30% płyn 1 kg w ilości 10 op.
Pytanie nr 105

Dotyczy zadania nr 30 poz.40: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.40 INHIBACE tabl. 5 MG x 28 TABLETEK, w ilości 4 op., dopuszcza wycenę preparatu Cazaprol, 5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7), w ilości 4 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 106

Dotyczy zadania nr 30 poz.41: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.41 INHIBACE tabl. 2,5 MG x 28 TABLETEK, w ilości 30 op., dopuszcza wycenę preparatu Cazaprol, 2,5 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7), w ilości 30 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 107

Dotyczy zadania nr 30 poz.42: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.42 INHIBACE tabl. 1 MG x 30 TABLETEK, w ilości 3 op., dopuszcza wycenę preparatu Cazaprol, 1 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10), w ilości 3 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 108

Dotyczy zadania nr 30 poz.43: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.43 INHIBACE tabl. 0,5 MG x 30 TABLETEK, w ilości 8 op., dopuszcza wycenę preparatu Cilan, 0,5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10), w ilości 8 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 109

Dotyczy zadania nr 30 poz.46: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.46 Isoptin tabl. 80 mg 40 tabl , w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Staveran 80, 80 mg, tabl.powl., 20 szt, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 4 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 110

Dotyczy zadania nr 30 poz.47: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.47 Isoptin tabl. 40 mg 40 tabl , w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Staveran 40, 40 mg, tabl.powl., 20 szt, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 20 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 111

Dotyczy zadania nr 30 poz.55: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.55 LETROX tabl. 50 MCQ x 50 TABLETEK, w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Euthyrox N 50, 50 mcg, tabl., 50 szt, w ilości 1 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 112

Dotyczy zadania nr 30 poz.56: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.56 LETROX tabl. 25 MCQ x 50 TABLETEK, w ilości 1 op., dopuszcza wycenę preparatu Euthyrox N 25, 25 mcg, tabl., 50 szt, w ilości 1 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 113

Dotyczy zadania nr 30 poz.57: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.57 LETROX tabl. 100 MCQ x 50 TABLETEK, w ilości 2 op., dopuszcza wycenę preparatu Euthyrox N 100, 100 mcg, tabl., 50 szt, w ilości 2 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 114

Dotyczy zadania nr 30 poz.60: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.60 MAPRYL tabl. 20 MG x 60 TABLETEK, w ilości 4 op., dopuszcza wycenę preparatu Enarenal,20 mg, tabl., (LZ), 30 szt,PROM, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 8 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 115

Dotyczy zadania nr 30 poz.61: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.61 MAPRYL tabl. 10 MG x 60 TABLETEK, w ilości 50 op., dopuszcza wycenę preparatu Enarenal,10 mg, tabl., (LZ), 30 szt,PROM, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 100 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 116

Dotyczy zadania nr 30 poz.62: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.62 MAPRYL tabl. 5 MG x 60 TABLETEK, w ilości 50 op., dopuszcza wycenę preparatu Enarenal, 5 mg, tabl., (LZ), 30 szt,PROM, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 100 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 117

Dotyczy zadania nr 30 poz.63: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.63 Metizol tabl. 5 mg 50 tabl., w ilości 16 op., dopuszcza wycenę preparatu Thyrozol 5, 5 mg, tabl.powl., 50 szt, w ilości 16 op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 118

Dotyczy zadania nr 30 poz.82: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.82 Preductal MR tabl. 35 mg 60 tabl., w ilości 4 op., dopuszcza wycenę preparatu Setal MR, 35 mg, tabl.o zmod.uwaln,60 szt,bl(6x10), w ilości 4 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 119

Dotyczy zadania nr 30 poz.85: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.85 Proxacin tabl. 250 mg 10 tabl, w ilości 20 op., dopuszcza wycenę preparatu Cipronex, 250 mg, tabl.powl.,LZ,10szt,PROM, w ilości 20 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 120

Dotyczy zadania nr 30 poz.99: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.99 Vaselinum album podłoże 500g, w ilości 1 op., ze względu na brak takiej gramatury, dopuszcza wycenę preparatu Vaselinum album podłoże 250g, w odpowiednio przeliczonej ilości, tj. 2 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 121

Dotyczy zadania nr 30 poz.101: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.101 VIVACOR tabl. 6,25 MG x 30 TABLETEK, w ilości 60 op., dopuszcza wycenę preparatu Avedol, 6,25 mg, tabl.powl., (LZ), 30 szt,PROM, w ilości 60 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.
Pytanie nr 122

Dotyczy zadania nr 30 poz.102: Czy zamawiający w pakiecie nr 30 poz.102 VIVACOR tabl. 12,5 MG x 30 TABLETEK, w ilości 10 op., dopuszcza wycenę preparatu Avedol, 12,5 mg, tabl.powl., (LZ), 30 szt,PROM, w ilości 10 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu.

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział IX „Wymagania dotyczące wadium” w punkcie 4, błędnie podano treść opisu jaki należy umieścić na poleceniu przelewu. Prawidłowy opis winien brzmieć: Wadium – przetarg na dostawę produktów leczniczych - leki – numer sprawy ZOAG – 240/07/10.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna