Do wszystkich, kogo dotyczy wynik postępowania dot sprawy: 23/log/5WSzKzP – sp zoz/2016Pobieranie 8.39 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar8.39 Kb.


Kraków, dnia 18.02.2016 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZYWYNIK POSTĘPOWANIA


dot. sprawy: 23/LOG/5WSzKzP – SP ZOZ/2016

Szanowni Państwo,

W sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 29 stycznia 2004 na USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I POWIELAJĄCYCH informuje, co następuje:
I. WYBRANO OFERTĘ NASTĘPUJĄCYCH WYKONAWCÓW:
Oferta 02– ABART, ul. Szenwalda 9, 42-500 Będzin

 ilość punktów według kryterium cenowego: 100,00pozostałe oferty :

Oferta 01– TADAN, ul. Radomska 15, 40-757 Katowice

 ilość punktów według kryterium cenowego: 57,85Oferta 03– KSEROMARK, ul. Bociana 4, 32-080 Zabierzów

 ilość punktów według kryterium cenowego: 82,65Oferta 04– CONNECT, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

 ilość punktów według kryterium cenowego: 48,21

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonawca otrzyma umowę e-mailem z prośba o jej podpisanie i przesłanie do szpitala.


W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer 12 630 80 59

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:

Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem:

data otrzymania: .....................................................

imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej: ..................................................................


: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna