Do wszystkich uczestników postępowaniaPobieranie 17.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar17.39 Kb.
Łódź, dnia 12.10.2009 r.

Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22

dotyczy: W-2/PN/65/2009


Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa aparatury pomiarowej i badawczej dla jednostek organizacyjnych Wydziału   Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej  w podziale na części (zadania).


Modyfikacja SIWZ / Odpowiedź na pytania do SIWZ

W dniu 06.10.2009 do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Dotyczy zadania nr 8 – kalibrator wielofunkcyjny. – załącznik nr 12 do SIWZ

W związku z ogłoszonym w dniu 6 października 2009 postępowaniem nr W-2/PN/65/2009 dotyczącej dostawy aparatury pomiarowej i badawczej dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, jako dostawca profesjonalnej aparatury pomiarowej i kalibracyjnej, przedstawiamy następujące pytania dotyczące zadania nr 8 (dostawy kalibratora wielofunkcyjnego) wspomnianego postępowania

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kalibratora wielofunkcyjnego generującego częstotliwość o parametrach:

2. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie kalibratora wielofunkcyjnego generującego częstotliwość TTL o paramterach:3. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kalibratora wielofunkcyjnego o wadze 22 kg oraz wymiarach 17,8 x 43,2 x 47,3 cm?

4. Jak Zamawiający rozumie zapis o funkcji ‘PWM’ ze specyfikacji kalibratora wielofunkcyjnego?
Odpowiedź na pierwsze pytanie:

Proponowany zakres generowanej częstotliwości nie pokrywa wymagania przedstawionego w tabeli formularza cenowego w wierszu z hasłem „Częstotliwość”.

Zamawiający oczekuje generowanej częstotliwości w zakresie 1 Hz – 10 MHz.

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.


Odpowiedź na drugie pytanie:

Przedstawiona specyfikacja nie dotyczy wyjścia generującego sygnał TTL. Częstotliwość generowanego sygnału nie pokrywa zakresu wymaganego przez Zamawiającego i przedstawionego w tabeli formularza cenowego w wierszu z hasłem „Częstotliwość TTL. Zamawiający wymaga generowania sygnału o częstotliwości w zakresie 1 Hz – 10 MHz.

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.
Odpowiedź na trzecie pytanie:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach oraz masie proponowanych w pytaniu.


Odpowiedź na czwarte pytanie:

PWM - modulacja szerokości impulsu - kalibrator powinien generować falę prostokątną o zadanym przez użytkownika współczynniku wypełnienia przebiegu w zakresie (5 ÷ 95)%.


Dotyczy zadania 11 załącznik nr 15 do SIWZ
Pytanie piąte:

Proszę o ustosunkowanie się do następującej informacji przekazanej od producenta ( przekazuję w oryginale ) :


Please be informed that as the MTI-48 A33 G35 is not available anymore. It has however been replaced with a MTI-48 A53 G35 (no price difference).

The MTi-48 A83 G35 is not available as the RS485 interface only comes with a 5G accelerometer (A53).

Proszę o odpowiedź emailem czy złożyć ofertę na alternatywnie zaoferowane produkty.

Oferta na elementy z Państwa zapytania nie jest możliwa.


Odpowiedź na pytanie piąte :
Zmianie ulega treść tabeli ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - formularza cenowego w punkcie 2 tabeli (przyrząd do pomiaru przyspieszeń)
Zmianie ulega zakres przyspieszenia z 17 m/s2 na 50 m/s² ponadto przykładowy model Xsens MTi-48 A33 G35 zostaje zastąpiony modelem MTi-48 A53 G35.
Dotyczy zadania nr 7 załacznik nr 11 do SIWZ
Pytanie szóste : Uprzejmie prosimy o informację czy a jeśli tak to jaki zamiennik wchodzi w rachubę w miejsce Medea, PXM 200 poz 2 załącznika jako że PXM-200 został wg informacji od producenta wycofany z produkcji.

Odpowiedź:

W zawiązku z potwierdzeniem informacji o wycofaniu z produkcji pulsoksymetru PXM-200 przez producenta, zmianie ulegają następujące parametry urządzenia:

- „czas pracy z baterii min. 20h” ulega zmianie na „czas pracy z baterii min. 10h

- „zasilacz sieciowy w zestawie„ ulega zmianie na „zasilacz sieciowy lub stacja ładująca w zestawie.

Przykładowy produkt spełniający minimalne wymogi SIWZ dla tego zadania, to Mindray, PM-60.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ, pozostałe jej zapisy pozostają bez zmian

Powyższa treść zostanie zamieszczona na stronie www.zp.p.lodz.p.Z poważaniem
Dziekan Wydziału Elektrotechniki,

Elektroniki, Informatyki

i Automatyki Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. .inż. Sławomir Wiak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna