Do Wszystkich Wykonawców nr post: 72/2014 DotyczyPobieranie 19.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.79 Kb.
Giżycko, dnia 07.08.2014r.


Do Wszystkich Wykonawców

nr post: 72/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 72/2014 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie WOSzK Mrągowo.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Jednostka Wojskowa Nr 4352 w Giżycku, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) informuje,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie WOSzK Mrągowo, post. nr 72/2014, wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
POLSPRZĘT Adam Kochański

ul. Smętna 23, 11-510 WYDMINY
UZASADNIENIE:
Wykonawca spełnił warunki uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz jego oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę, Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktach przyznanych ofertom:Lp.


Nr oferty


Nazwa firmy; Adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Oferta

Nr 1


ITEL Sp. z.o.o

ul. Bolesława Krzywoustego 12

81-035 GDYNIA


56,28 pkt

2

Oferta

Nr 2


Zakład Remontowo – Budowlany

Elżbieta RUSZCZYK

ul. Roosevelta 11/32

11-700 MRĄGOWO67,92 pkt

3

Oferta

Nr 3


POLSPRZĘT

Adam Kochański

ul. Smętna 23

11-510 WYDMINY100,00 pkt

4

Oferta

Nr 4


Handel, Usługi, Produkcja

Michalak Zbigniew „MICHAŁ”

Ramsowo 36/2

11-010 BARCZEWO53,24 pkt

5

Oferta

Nr 5


Budownictwo Wodne, Ogólne i Komunalne

Kazimierz SADOWSKI

ul. Wolności 20d/2

11-700 MRĄGOWO51,18 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie WOSzK Mrągowo, może być zawarta zgodnie


z art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

DOWÓDCA
(-) wz. ppłk Lechosław WOLIŃSKI

Wyk. M.JÓŹWIK (87/4294601)07.08.2014r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna