DO: wszystkich wykonawcóWPobieranie 109.96 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar109.96 Kb.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13Warszawa, dnia 09.12.2013r.


DO:

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
(zgodnie z rozdzielnikiem oraz do zamieszczenia na stronie internetowej www.ozgst.wp.mil.pl)


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 130 000 euro na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu” spr. 77/2013/PN/SZK.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część I
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA, ul. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.

 • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

1

Firma Remontowo-Budowlana SYNBUD

Trzebica 25, 28-133 Pacanów98,31pkt

4

Usługi Sportowe ATLET MARATON SERWIS”

ul. Podzagnańszcze 51

26-140 Łączna


79,35 pkt

7

PRESTIGE SPORT

ul. Leśna 10 lok. 46

05-120 Legionowo


84,69 pkt

9

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

AL. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

100,00 pkt

10

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów


73,07 pkt


Część II
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


DANSPORT MACIEJ SNIEGÓRSKI, uL. Oriona 36, 44-117 Gliwice
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

6

DANSPORT MACIEJ SNIEGÓRSKI

ul. Oriona 36

44-117 Gliwice

100,00 pkt


Część III
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


ELEPHANT PRO-SPORT SP. J., uL.Tenisowa 18, 53-033 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

1

Firma –Remontowo Budowlana Synbud

Trzebnica 25

28-133 Pacanów


54,10 pkt

2

TIJO s. c.

Wągłczew 27

98-285 Wróblew


78,42 pkt

3

AUGEDA

ul. Piłsudskiego 17

05-480 Karczew


99,74 pkt

8

ELEPHANT PRO-SPORT SP. J

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław

100,00 pkt

9

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

AL. Rejtana 8

35-310 Rzeszów


76,42 pkt

10.

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów


80,72 pkt


Część IV
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


TIJO s. c., Wągłczew 27, 98-285 Wróblew
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

2

TIJO s. c.

Wągłczew 27

98-285 Wróblew

100,00 pkt

9

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

AL. Rejtana 8

35-310 Rzeszów


68,39 pkt

10

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów


77,30 pkt

Część V
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

10

FHU PROFI-SPORT sp z o. o.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów

100,00 pkt


Część VI
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


SK - SPORT Sp. J., ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

4

Usługi Sportowe Atlet Maraton Serwis

ul. Podzagnańszcze 51

26-140 Łączna


94,73 pkt

5

Sk-Sport Sp. J.

ul. Siemieńskiego 14

35-203 Rzeszów

100,00 pkt

6

DANSPORT MACIEJ SNIEGÓRSKI

ul. Oriona 36

44-117 Gliwice


67,61 pkt


Część VII
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


ELEPHANT Pro-Sport Sp. J., ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:

NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

1

Firma –Remontowo Budowlana Synbud

Trzebica 25

28-133 Pacanów


45,19 pkt

8

ELEPHANT PRO-SPORT SP. J

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław

100,00 pkt

10

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów


70,13 pkt


Część VIII
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


AGUEDA, ul. Piłsudskiego 17, 05-480 Karczew
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

1

Firma –Remontowo Budowlana Synbud

Trzebica 25

28-133 Pacanów


35,82 pkt

2

TIJO s. c.

Wągłczew 27

98-285 Wróblew


75,75 pkt

3

AGUEDA

ul. Piłsudskiego 18

05-480 Karczew

100,00 pkt

8

ELEPHANT PRO-SPORT SP. J

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław


48,73 pkt

10

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów


66,78 pkt


Część IX
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


Usługi Sportowe ATLET MARATON SERWIS, uL. Podzagdańszcze 51A, 26-140 Łączna


NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

4

Usługi Sportowe Atlet Maraton Serwis

ul. Podzagnańszcze 51

26-140 Łączna

100,00 pkt

10

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów


81,27 pkt


Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.


Część X
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


SK - SPORT Sp. J., ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

5

Sk-Sport Sp. J.

ul. Siemieńskiego 14

35-203 Rzeszów

100,00 pkt

6

DANSPORT MACIEJ SNIEGÓRSKI

ul. Oriona 36

44-117 Gliwice


85,90 pkt


Część XII
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


FHU Profi-Sport Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

8

ELEPHANT PRO-SPORT SP. J

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław


75,41 pkt

9

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

AL. Rejtana 8

35-310 Rzeszów


46,24 pkt

10

FHU PROFI-SPORT sp. z o. o.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów

100,00 pkt


Część XIII
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


ELEPHANT PRO-SPORT SP. J, ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów. • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

8

ELEPHANT PRO-SPORT SP. J

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław

100,00 pkt

9

KAL-SPORT HURTOWNIA SPORTOWA

AL. Rejtana 8

35-310 Rzeszów


87,19 pkt


Część XIV
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i strojów sportowych oraz pucharów i medali dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu”


 • wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:


SK - Sport Sp. J. ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena 100%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryterium opisanego w SIWZ i uzyskał maksymalną ilość punktów.
 • porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu:
NR OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

LICZBA PUNKTÓW

5

Sk-Sport Sp. J.

ul. Siemieńskiego 14

35-203 Rzeszów

100,00 pkt
 • z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty z każdej części;

Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony osobnym pismem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

DOWÓDCA
płk Marek GOCHNA

Wyk. U.B. (22) 6 848 574ROZDZIELNIK


l.p.

Nazwa

Potwierdzenie

1

Firma -Remontowo Budowlana SYNBUD

Trzebica 25

28-133 Pacanów

Tel/fax 602 152 196
2

TIJO S. C. ,

Wągłczew 27

98-285 Wróblew

Tel/fax 515 248 605
3

AGUEDA

ul. Piłsudskiego 18

05-480 Karczew

Tel/fax 607 171 508/ 22 780 61 61
4

Usługi Sportowe ATLET MARATON SERWIS”

ul. Podzagnańszcze 51

26-140 Łączna

Tel/fax 601 980 167/0 41 254 87 53
5

Sk-Sport Sp. J.

ul. Siemieńskiego 14

35-203 Rzeszów

Tel/fax 17 859 01 44
6

DANSPORT MACIEJ SNIEGÓRSKI

ul. Oriona 36

44-117 Gliwice

Tel./fax 32 360 23 48
7

Prestige Sport

ul. Leśna 10 lok. 46

05-120 Legionowo

Tel./fax 22 729 35 58
8

ELEPHANT PRO-SPORT SP. J

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław

Tel./Fax 71 344 39 38/71 372 34 91
9

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

Tel./fax 17 853 91 51/17 859 48 18
10

FHU PROFI-SPORT SP. Z O. O.

ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów

Tel./fax 17 853 65 95 fax wew. 25
11

Na stronę internetowąStrona z


Pobieranie 109.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna