Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treściPobieranie 13.44 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar13.44 Kb.Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:
Prosimy o wyjaśnienie i pilne uzupełnienie materiałów przetargowych i zamieszczenie niezbędnych zestawień określających wymogi w celu umożliwienia wyceny n/w robót objętych zamówieniem

  1. pozycji przedmiaru robót wskazanych w elemencie 3.6 „ślusarka i stolarka drzwiowa”

3.6 Ślusarka i stolarka drzwiowa

3.6.1 Dostawa drzwi wewn. 90 x 230cm, drewnianych płytowych, pełnych, półmat wg projektu wnętrz,
z ościeżnicą, z uszczelką, klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej matowej - wymogi wg


zestawienia (typ D1) 2 kpl

3.6.2 Dostawa drzwi wewn. 90 x 205cm, drewnianych płytowych, pełnych, półmat wg projektu wnętrz,
z ościeżnicą, z uszczelką, klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej matowej - wymogi wg


zestawienia (typ D5) 1 kpl

3.6.3 Dostawa drzwi wewn. 80 x 205cm, drewnianych płytowych, pełnych, półmat wg projektu wnętrz,
z ościeżnicą, z uszczelką, klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej matowej, z kratką wentylac. - wymogi wg zestawienia (typ Dw3) 1 kpl


3.6.4 Montaż drzwi drewnianych 4 kpl

3.6.5 Dostawa drzwi zewn. 90 x 205cm, stalowych, z ociepleniem, malowanych półmat RAL 7000,

z ościeżnicą, z uszczelką i samozamykaczem, klamki, zamki, okucia i zawiasy wg wymogów Projektu Architektury (typ Drzwi zewnętrzne) 1 kpl

3.6.6 Montaż drzwi stalowych 1 kpl

3.6.7 Odtworzenie drzwi wewnętrznych, drewnianych, 2-skrzydłowych, płycinowych pełnych półmat wg proj.wnętrz 125 x 230cm - wymogi wg zestawienia (typ DA) ~2 kpl

3.6.8 Odtworzenie drzwi wewnętrznych, drewnianych, 2-skrzydłowych, płycinowych przeszklonych, półmat wg proj.wnętrz 125 x 230cm -wymogi wg zestawienia (typ DC) ~2 kpl

3.6.9 Renowacja portalu wewnętrznego 292 x 260cm, oczyszczeniem z istniejących powłok malarskich, naprawą uszkodzeń, malowaniem na kolor wg proj. wnętrz - wg zestawienia (PA) ~1 kpl

3.6.10 Renowacja drzwi zewnętrznych 125 x 230cm, oczyszczeniem z istniejących powłok malarskich, naprawą uszkodzeń, malowaniem farbą laserunkową na kolor mahoń - wg zestawienia (DZA) 1 kpl

3.6.11 Renowacja drzwi zewnętrznych 134 x 220 + 80cm, oczyszczeniem z istniejących powłok malarskich, naprawą uszkodzeń, malowaniem farbą laserunkową na kolor mahoń - wg zestawienia (DZB) 1kpl

Brak w materiałach zamieszczonych na Państwa stronie w/w zestawień drzwi określających wymogi – prosimy o uzupełnienie. Ponadto zamawiający odwołuje się w poz. 3.6.9 przedmiaru do ustaleń projektu wnętrz, którego również nie zamieszczono w SIWZ


  1. pozycji przedmiaru robót wskazanych w elemencie

3.7 Stolarka okienna drewniana

3.7.1 Odtworzenie okien drewnianych 126 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OA) 24 kpl

3.7.2 Odtworzenie okien drewnianych 134 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OB) 2 kpl

3.7.3 Odtworzenie okien drewnianych 162 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14(typ OC) 1 kpl

3.7.4 Odtworzenie okien drewnianych 162 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14(typ OD) 2 kpl

3.7.5 Odtworzenie okien drewnianych 140 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OE) 2 kpl

3.7.6 Odtworzenie okien drewnianych 162 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OF) 2 kpl

3.7.7 Odtworzenie okien drewnianych 153 x 200cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OG) 2 kpl

3.7.8 Odtworzenie okien drewnianych 70 x110cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OH) 6 kpl

3.7.9 Odtworzenie okien drewnianych 90 x110cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14 (typ OI) 3 kpl

3.7.10 Odtworzenie okien drewnianych 80 x70cm, szklenie, kolor, okucia wg wymogów Projektu Architektonicznego i zestawienia rys. A14(typ OP) 9 kpl
W projekcie wykonawczym architektury, który Zamawiający wskazuje w SIWZ jako podst. Brak jest wskazanych powyżej zestawień (rys A14), określających parametry stolarki i wymogi jej wykonania. W części opisowej wskazano ze rys A10-A17 są nieaktualne. W związku z powyższym prosimy o udzielenie wyjaśnień i pilne zamieszczenie niezbędnych informacji.
W związku z brakiem niezbędnej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia i pozwalającej na sporządzenie wycen ofertowych prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz o przesunięcie terminu składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom rzetelne opracowanie ofert.


W odpowiedzi na Państwa zapytanie uzupełniamy zamieszczoną wcześniej dokumentację o rysunki zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej nr rys. A-13 i A-14.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż należy je rozpatrywać łącznie z rzutami branży architektonicznej oraz przedmiarami.

Zamieszczone w dokumentacji dane kolorystyczne odsyłające do projektu wnętrz, a w szczególności kolorystyka drzwi i okien, odnoszą się do kolorów standardowej palety RAL i zostaną uszczegółowione w trybie Nadzoru Autorskiego.

Elementy stolarki drzwiowej i okiennej podlegające odtworzeniu oraz poz. przedmiaru nr 3.6.9. należy wykończyć zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na rysunkach A-13 i A-14.

Dodatkowo informacyjnie załączamy zdjęcie istniejącego okna, które należy w trakcie prac rozbiórkowych zdemontować i zachować wykorzystać jako wzorzec zdobień.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie został zmieniony i upływa w dniu 15.04.2011 r. o godz. 9.30.40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 : tel.(+4832) 2510736, 2510958, fax:(+4832) 2513766: e-mail: ksse@ksse.com.pl; internet: www.ksse.com.pl.

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, Nr KRS 0000106403

REGON 273073527; NIP 954 - 13 - 00 - 712; Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001

Kapitał zakładowy: 9.176.000,00 PLN opłacony w całości
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna