Dodatkowe pytania dla uczestników „Szkolenia dla Komendantów Gminnych osp”Pobieranie 47.46 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar47.46 Kb.
Dodatkowe pytania dla uczestników

Szkolenia dla Komendantów Gminnych OSP”:

1. Dopuszczenie do użytkowania podstawy prawne.

- ustawy

- rozporządzenia

2. Konsekwencje prawne i służbowe dla użytkownika za brak dopuszczenia do użytkowania.

3. Tryb przeprowadzenia procesu dopuszczenia wyrobu do użytkowania.

- sposób wnioskowania

- jednostka dopuszczająca

- etapy procesu dopuszczenia

- okres ważności świadectw

4. Najważniejsze problemy definiowane podczas procesu dopuszczenia.

5. Na co zwracać uwagę podczas weryfikacji świadectwa dopuszczenia.

- zapisy na świadectwie dopuszczenia

6. Tryb przeprowadzenia zmiany/rozszerzenia dopuszczenia.

7. Kontrola i nadzór nad udzielonym dopuszczeniem.

- tryb kontroli

- zakres kontroli

- znakowanie wyrobu

8. Podstawowe dane techniczne zawarte w świadectwach dopuszczenia dla określonych grup wyrobów.

9. Materiały pomocnicze w zakresie dopuszczenia do użytkowania (standardy, monografie)

10. Aplikacja internetowa monitoring rozporządzenia

11. Najczęściej padające pytania z zakresu dopuszczenia do użytkowania.


ZAGADNIENIA:

• Najważniejsze parametry środków gaśniczych (podział środków gaśniczych, mechanizm gaszenia, zastosowanie środków gaśniczych, wady i zalety stosowania środków gaśniczych)

• Gaśnice i agregaty ( typy gaśnic i agregatów, mechanizm użytkowania, zastosowanie)

Lista pytań z parametrów środków gaśniczych:

1. Na czym polega mechanizm gaśniczy wody?

a) Na podwyższeniu temperatury palącego materiału poniżej granicy zapalności

b) Na obniżeniu temperatury palącego się materiału powyżej granicy zapalności

c) Na obniżeniu temperatury palącego się materiału poniżej granicy zapalności

d) Na podwyższeniu temperatury palącego materiału powyżej granicy zapalności

2. Wodę stosuję się do gaszenia pożarów :

a) grupy A

b) grupy B

c) grupy F

d) grupy C

3. Skrót proteinowych środków pianotwórczych to:

a) (P)

b) (FP)


c) (FFFP)

d) (AFFF)

4. Której z pian gaśniczych mechanizm działania polega przede wszystkim na tłumieniu?

a) piany lekkiej

b) piany ciężkiej

c) piany średniej

d) piany mieszanej

5. Mechanizm gaszenia którego rodzaju proszku polega na odizolowaniu płonącego metalu od utleniacza ?

a) C

b) ABC


c) D

d) BC


6. Do której grupy pożarów zalicza się pożary tłuszczy?

a) E


b) F

c) A


d) D

7. Największa objętość piany powstaje przy użyciu:

a) piany lekkiej

b) piany ciężkiej

c) piany mieszanej

d) piany średniej

8. Który rodzaj piany stosuje się do wypełniania palących się pomieszczeń?

a) piane lekką

b) piane ciężką

c) piane mieszaną

d) piane średnią

9. Środek gaśniczy to:

a) substancja przyspieszająca proces spalania

b) substancja stabilizująca proces spalania

c) substancja hamująca proces spalania

d) substancja nie wpływająca na proces spalaniaLista pytań z zakresu podręcznego sprzętu gaśniczego:

1. Co to jest gaśnica?

2. Kiedy należy używać gaśnice?

3. Jakie są typy/rodzaje gaśnic?

4. Jaką gaśnicę stosuje się do pożarów typu: A; B; C; D; E?

5. Jak rozpoznać do jakiego pożaru można używać daną gaśnicę?

6. Co to jest gaśnica proszkowa?

7. Co to jest gaśnica śniegowa?

8. Co to jest gaśnica pianowa?

9. Co to jest gaśnica halonowa?

10. Co to jest agregat gaśniczy?

Lista pytań z zakresu hydraulicznych narzędzi ratowniczych:

1. Proszę podać numer normy określającej wymagania na hydrauliczne narzędzia ratownicze.

2. Jaki jest maksymalny dopuszczalny czas wysuwania tłoczysk cylindra rozpierającego trzystopniowego?

3. Jaki jest maksymalny okres używania przewodów zasilających?.

4. Jak sprawdzić szczelność przewodów zasilających i ich szybkozłączy?

5. Jak sprawdzić szczelność dowolnego narzędzia hydraulicznego przy maksymalnym ciśnieniu pracy?

6. Przy jakim pochyleniu podłoża agregat zasilający musi zapewnić prawidłowe parametry narzędzia hydraulicznego?

7. Czy po oznaczeniu na narzędziu CC XXX XX można określić jakiego typu (rozpieracz, nożyce, narzędzia kombi lub cylinder rozpierający) jest to narzędzia?.

8. Na jaki okres czasu pracy z maksymalnymi obrotami silnika musi starczyć zbiornik paliwa agregatu zasilającego?

Lista pytań z zakresu sprzętu ratowniczego związanego z pracą ma wysokości, drabin przenośnych, pasów strażackich, skokochronów, linek strażackich ratowniczych, zatrzaśników, oraz poduszek i korków pneumatycznych, toporka strażackiego, zbiorników przenośnych:

1. Jak powinny być zakończone szwy obciążane podczas eksploatacji w pasie strażackim?.

2. Proszę podać numer normy określającej wymagania na pas strażacki.

3. Jak sprawdzić prawidłowość działania zamka karabińczyka?

4. Jak długo można użytkować linkę strażacką od momentu wydania do eksploatacji?

5. Jakie elementy konstrukcyjne linki mogą zostać odłączone od linki bez ich uszkodzenia?

6. Proszę podać numer normy określającej wymagania dla zatrzaśnika strażackiego.

7. Który dokument określa kształt, lub materiał konstrukcyjny zatrzaśnika?.

8. W jaki sposób może być napełniany skokochron?.

9. Proszę podać gdzie można znaleźć wymagania jakim powinien odpowiadać skokochron bez względu na konstrukcję.

10. Jak sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa w skokochronie?

11. Ile wynosi maksymalny czas napełniania skokochronu bez względu na konstrukcję?

12. Proszę podać numer normy określającej wymagania na toporek strażacki.

13. Jak sprawdzić zdolność cięcia ostrza głowicy toporka?

14. Opisać jak zbudowany jest pokrowiec na zbiornik przenośny na wodę.

15. Jaki jest dopuszczalny ubytek wody ze zbiornika w czasie 1 godziny?

16. Opisać badanie stateczności zbiornika przenośnego na wodę.

17. Jak obliczyć maksymalna dopuszczalna masę zbiornika przenośnego na wodę?

18 .Proszę podać numer normy określającej wymagania dla poduszek pneumatycznych podnoszących dla straży pożarnej

19. Jak jest minimalna dopuszczalna długość przewodów zasilających poduszkę pneumatyczna lub korek?

20. Jak sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa w sterowniku poduszek lub korków pneumatycznych?

21. Jaki podstawowy warunek musi być spełniony przy napełnianiu powietrzem korków pneumatycznych?

22. Ile wynosi maksymalny zakres pomiarowy manometrów stosowanych w armaturze do sterowania korkami i poduszkami pneumatycznymi?

23. Czy możliwe jest podłączenie poduszki pneumatycznej do podnoszenia o wyższym ciśnieniu pracy do sterownia dedykowanego do poduszek o niższym ciśnieniu napełniania?

24. O ile może zostać przekroczone dopuszczalne ciśnienia pracy dla poduszek podnoszących

i korków uszczelniających?

25. Jakie narzędzia wolno stosować przy połączeniu butli z reduktorem służącym do redukcji ciśnienia podczas napełniania podusze i korków pneumatycznych?.

26.Proszę podać numer normy określającej wymagania na drabiny strażackie przenośne.

27.Proszę podać warunek kiedy drabina musi posiadać obowiązkowe drążki podporowe.

28.Jak oznakowuje się obowiązkowe drążki podporowe?

29.Jak oznakowana jest drabina na której, mogą pracować trzy osoby.

30.Kiedy zakończenia bocznic mogą być wykonane z tworzywa sztucznego?.

31.Na jakiej wysokości od stopy drabiny powinno być umieszczone oznakowanie drabiny?

32.Jakie sęki są dopuszczalne w bocznicach drabin drewnianych?Lista pytań z zakresu uzbrojenia osobistego, hełmów, kominiarek, obuwia strażackiego i rękawic specjalnych:

1. Jakiego typu hełmu wolno stosować w ochronie przeciwpożarowej?.

2. Proszę podać numer normy określającej wymagania na hełm dla straży pożarnej.

3. Dokąd powinna sięgać krawędź opuszczonego wizjera w hełmie?.

4. Co oznaczają gwiazdki w oznakowaniu hełmu?.

5. Ilu warstwowe kominiarki występują w kraju?.

6. Jaki jest przedział długości odcinka kominiarki sięgający poniżej podbródka użytkownika?.

7. Proszę podać numer normy określającej wymagania dla obuwia strażackiego.

8. Co oznacza na obuwiu symbol CL3?.

9. Jak sprawdzić prawidłowość połączenia podeszwy z częścią skórzana buta.

10. Proszę podać numer normy określającej wymagania dla rękawic specjalnych.

11. W jakim czasie prawidłowo dobrane rękawice powinny dać się zdjąć z dłoni?.

12. Jak sprawdzić czy rękawica zapewnia możliwość wykonania podstawowych czynności manualnych?

13. Jaka warstwa w rękawicy chroni dłoń przed przemoczeniem?Lista pytań z zakresu ubrań specjalnych chroniących przed promieniowaniem cieplnym płomieniem, ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi i ubrań specjalnych:

1. Proszę podać numer normy określającej wymagania dla ubrania specjalnego chroniącego przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem.

2. Jakim wymaganiom musi odpowiadać kaptur ubrania chroniącego przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem pod kątem współpracy z hełmem?

3. Co należy sprawdzić podczas oględzin ubrania specjalnego chroniącego przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem?.

4. Podać numer normy określającej wymagania dla ubrania specjalnego chroniącego przed czynnikami chemicznymi.

5. W jakie co najmniej dwa systemy chroniące przed czynnikami chemicznymi powinno być wyposażone ubranie i jak sprawdzić ich działanie?.

6. Ile wynosi dopuszczalna masa ubrania specjalnego chroniącego przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem?.

7. Proszę podać numer normy określającej wymagania dla ubrania specjalnego.

8. Jaki jest rozmiar ubrania potrzebny do określenia maksymalnej masy i ile wynosi dopuszczalne masa takiego ubrania ?

Lista pytań z zakresu aparatów powietrznych butlowych ze sprężonym powietrzem, masek i sygnalizatorów bezruchu:

1. Proszę podać numer normy określającej wymagania na aparaty oddechowe, powietrzne, butlowe.

2. Jaką szerokość powinny mieć miękkie nakładki na pasy naramienne?.

3. Jak jest wymagana minimalna pojemność butli z powietrzem w aparatach oddechowych stosowanych w PSP?.

4. Jak sprawdzić szczelność systemu pracującego pod wysokim ciśnieniem?.

5. Jak sprawdzić ciśnienie uruchomienia sygnalizatora akustycznego?

6. Proszę podać numer normy określającej wymagania na maski twarzowe do aparatów oddechowych, powietrznych, butlowych.

7. Jaka jest wymagana minimalna powierzchnia wizjera w maskach?

8. Jak sprawdzić szczelność przylegania maski?

9. Proszę podać gdzie zapisane są wymagania dotyczące sygnalizatorów bezruchu stosowanych w PSP.

10. Proszę podać min. dwa warunki jakim musi spełniać system włączania i wyłączania sygnalizatora bezruchu.

11. Jak sprawdzić szczelność konstrukcji sygnalizatorów bezruchu?Lista pytań z zakresu armatury pożarniczej i węży pożarniczych:

1. Z jaką tolerancją mierzymy długość węży tłocznych do pomp pożarniczych?

a) ± 1 m

b) ± 0,5 m

c) ± 1%

2. Jakiemu ciśnieniu próbnemu należy poddać węże tłoczne do pomp pożarniczych (wielkości 25, 42, 52 i 75), a jakiemu węże ssawne, podczas sprawdzania ich szczelności i wytrzymałości? (pierwsza wartość dla węży tłocznych, druga dla ssawnych)a) 22,5 bar i 22,5 bar

b) 24,5 bar i 4,5 bar

c) 22,5 bar i 4 bar

3. Czy długość węży (tłocznych, hydrantowych i ssawnych) z łącznikami mierzymy uwzględniając zaczepy łączników?

a) tak

b) nie


c) tylko w przypadku węży tłocznych i hydrantowych

4. Czy w znakowaniu prądownic wodnych i wodno-pianowych typu TURBO o regulowanym natężeniu przepływu, powinny być naniesione oznaczenia liczbowe poszczególnych pozycji wydajności wody?

a) nie

b) tak


c) to bez znaczenia

5. Czy w znakowaniu łączników, nasad, pokryw nasad i przełączników powinien być naniesiony rok produkcji?

a) tak

b) nie


c) to bez znaczenia

Lista pytań z zakresu samochodów:

1. Czy skrzynia sprzętowa znajdująca się na dachu samochodu ratowniczo-gaśniczego musi posiadać wewnętrzne oświetlenie?

a) nie

b) tak


c) nie, jeśli dach posiada oświetlenie

2. Które granice Maksymalnej Masy Rzeczywistej wyznaczają klasę lekką pojazdu samochodowego?

a) 2t < MMR ≤ 7,5 t

b) 3 t < MMR ≤ 7,5 t

c) 2,5 t < MMR ≤ 7 t

3. Które podesty wystające poza obrys pojazdu ponad … muszą posiadać oznakowanie?

a) 15 cm

b) 20 cm


c) 25 cm

4. Na pulpicie sterowniczym autopompy musi się znajdować?

a) przycisk start stop silnika

b) włącznik oświetlenia pola pracy

c) przycisk stop silnika

5. Czy tabliczka silnika motopompy musi posiadać ?

a) adres producenta

b) rodzaj paliwac) moc i obroty nominalne silnika

Pobieranie 47.46 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna