Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec"Pobieranie 0.52 Mb.
Strona3/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
1   2   3   4   5

61. Gramineae - Trawy

1. Festuca gigantea (L.) Vill. - Kostrzewa olbrzymia

2. Festuca pratensis Hudson - Kostrzewa łąkowa

3. Festuca rubra L. - Kostrzewa czerwona

4. Festuca trachyphylla (Hackel) Krajina - Kostrzewa szczeciniasta

5. Lolium perenne L. - Życica trwała

6. Poa annua L. - Wiechlina roczna

7. Poa pratensis L. - Wiechlina łąkowa

8. Poa trivialis L. - Wiechlina zwyczajna

9. Poa palustris L. - Wiechlina błotna

10. Dactylis glomerata L. - Kupkówka pospolita

11. Briza media L. - Drżączka średnia

12. Glyceria plicata (Fries) Fries - Manna fałdowana

13. Bromus hordeaceus L. - Stokłosa miękka

14. Arrhenatherum elatius (L.) P.B. ex J. et C.Presl - Rajgras wyniosły

15. Deschampsia cespitosa (L.) P.B. - Śmiałek darniowy

16. Holcus lanatus L. - Kłosówka wełnista

17. Corynephorus canescens (L.) P.B. - Szczotlicha siwa

18. Agrostis canina L. - Mietlica psia

19. Agrostis capillaris L. - Mietlica pospolita

20. Agrostis gigantea Roth - Mietlica olbrzymia

21. Calamagrostis stricta (Timm) Koeler - Trzcinnik prosty

22. Calamagrostis canescens (Weber) Roth - Trzcinnik lancetowaty

23. Calamagrostis epigejos (L.) Roth - Trzcinnik piaskowy

24. Phleum pratense L. - Tymotka łąkowa

25. Alopecurus geniculatus L. - Wyczyniec kolankowy

26. Alopecurus pratensis L. - Wyczyniec łąkowy

27. Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud. - Trzcina pospolita

28. Molinia caerulea (L.) Moench - Trzęslica modra
62. Araceae - Obrazkowate

1. Calla palustris L. - Czermień błotna


63. Lemnaceae - Rzęsowate

1. Lemna trisulca L. - Rzęśl trójrowkowa

2. Lemna minor L. - Rzęśl drobna
64. Sparganicaea - Jeżógłówkowate

1. Sparganium erectum L. - Jeżogłówka gałęzista

2. Sparganium minimum Wallr. - Jeżogłówka najmniejsza
65. Typhaceae - Pałkowate

1. Typha latifolia L. - Pałka szerokolistna


66. Cyperaceae - Turzycowate

1. Scirpus sylvaticus L. - Sitowie leśne

2. Eriophorum vaginatum L. - Wełnianka pochwowata

3. Eriophorum angustifolium Honck. - Wełnianka wąskolistna

4. Eriophorum latifolium Hoppe - Wełnianka szerokolistna

5. Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwarz - Ponikło skąpokwiatowe

6. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Sch. - Ponikło błotne

7. Cladium mariscus (L.) Pohl - Kłoć wiechowata

8. Rhynchospora alba (L.) Vahl - Przygiełka biała

9. Carex ovalis Good. - Turzyca zajęcza

10. Carex echinata Murray - Turzyca gwiazdkowata

11. Carex curta Good. - Turzyca siwa

12. Carex elongata L. - Turzyca długokłosa

13. Carex appropinquata Schumacher - Turzyca tunikowa

14. Carex paniculata L. - Turzyca prosowata

15. Carex diandra Schrank - Turzyca obła

16. Carex vulpina L. - Turzyca lisia

17. Carex spicata Hudson - Turzyca ścieśniona

18. Carex nigra (L.) Reichard - Turzyca pospolita

19. Carex cespitosa L. - Turzyca darniowa

20. Carex hirta L. - Turzyca owłosiona

21. Carex lasiocarpa Ehrh. - Turzyca nitkowata

22. Carex acutiformis Ehrh. - Turzyca błotna

23. Carex rostrata Stokes - Turzyca dzióbkowata

24. Carex pseudocyperus L. - Turzyca ciborowata

25. Carex limosa L. - Turzyca bagienna

26. Carex pallescens L. - Turzyca blada

27. Carex lepidocarpa Tausch - Turzyca łuszczkowata

28. Carex panicea L. - Turzyca prosowata

Flora roślin zarodnikowych.
Na terenie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" występuje około 24 gatunków mchów. Najliczniej reprezentowaną grupę stanowią w tym obiekcie gatunki należące do rodzaju Sphagnum (torfowce).

Mchy zostały zebrane i oznaczone przez dr Iwonę Melosik z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.


Układ systematyczny i nazewnictwo przyjęto za Moosflora - Frahm J.P., Frey W. (1992)
1. Sphagnaceae

1. Sphagnum magellanicum Brid.

2. Sphagnum palustre L.

3. Sphagnum fimbriatum Wils.

4. Sphagnum russowii Warnst.

5. Sphagnum subnitens Russ. & Warnst.

6. Sphagnum warnstorfii Russ.

7. Sphagnum squarrosum Crome

8. Sphagnum teres (Schimp.) Angstr.

9. Sphagnum cuspidatum Hoffm. em. Warnst.

10. Shagnum fallax Klinggr.

11. Sphagnum contortum K.-F.Schultz

12. Sphagnum subsecundum Nees
2. Aulacomniaceae

1. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.


3. Meesiaceae

1. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.


4. Bryaceae

1. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Mey & Scherb.

2. Pohlia nutans (hedw.) Lindb.
5. Mniaceae

1. Rhizomnium punctatum (Hedw.) Kop.


6. Climaciaceae

1.Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr


7. Amblystegiaceae

1. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.

2. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

3. Campylium stellatum (Hedw.) C.Jens

4. Drepanocladus polycarpus (Voit) Warnst.
8. Brachytheciaceae

1. Brachythecium rivulare B.S.G.


9. Hylocomiaceae

1. Pleurozium schreberi Mitt.


Zwraca uwagę występowanie cennych gatunków mechowiskowych: Paludella squarrosa i Campyllium stellatum.
Wykaz gatunków objętych prawną ochroną ścisłą i częściową

Na terenie projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" stwierdzono występowanie:  • 3 gatunków podlegających prawnej ochronie ścisłej oraz 6 gatunków podlegających ochronie częściowej wg rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin obowiązującego od 29.09.2001 r.

Gatunki podlegające ochronie ścisłej według rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin obowiązującego od 29.09.2001 r.

1. Nymphaea candida

2. Nuphar lutea

3. Drosera rotundifolia
Gatunki podlegające ochronie częściowej według rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin obowiązującego od 29.09.2001 r.

1. Dianthus deltoides

2. Frangula alnus

3. Ledum palustre

4. Menyanthes trifoliata

5. Viburnum opulus

6. Helichrysum arenarium

Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych według Czerwonych Ksiąg Roślin
Flora roślin naczyniowych projektowanego rezerwatu "Torfowisko Osowiec" poddana została analizie występowania gatunków ujętych na krajowych i regionalnych "Czerwonych Listach".
W analizie uwzględniono następujące "Czerwone Listy" i inne podobne opracowania:


A

Polska Czerwona Księga Roślin

B

Polska Czerwona Lista Roślin (Zarzycki, eds. 1992)

C

Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego (Żukowski, Jackowiak 1995)

D

Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Wielkopolski (Żukowski, Jackowiak 1995)

E

Zagrożone gatunki flory torfowisk (Jasnowska, Jasnowski 1977)

F

Rzadki i zagrożone gatunki flory polskiej (Jasiewicz 1981)

G

Rote Liste der gefahrdeten Hoheren Pflanzen Mecklenburg-Vorpommerns (Fukarek 1991)

H

Rote Liste Farn- und Blutenpflanzen im Land Brandenburg (Benkert, Klemm 1993)

I

Rośliny objęte prawną ochroną ścisłą i częściową do 3.08.2001

J

Rośliny objęte prawną ochroną ścisłą i częściową od 29.09.2001

K

Gatunki roślin naczyniowych z podstawowej i lokalnej listy CORINE

L

Gatunki roślin naczyniowych objęte Konwencją Berneńską

M

Gatunki roślin naczyniowych objęte Dyrektywą Habitatową

N

Rośliny cenne dla Pomorza Zachodniego (w granicach woj. zachodniopomorskiego) - Kujawa-Pawlaczyk 2001 (mscr)

Zestawienie występujących w obiekcie gatunków roślin ujętych na wymienionych wyżej listach przedstawia tabela:

GATUNEK

RODZINA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Alchemilla glabra
Przywrotnik prawie nagi

ROSACEAE

 

 

V

V

 

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Andromeda polifolia
Modrzewnica zwyczajna

ERICACEAE

 

 

V

V

R

 

3

2

 

 

 

 

 

T

Angelica sylvestris
Dzięgiel leśny

UMBELLIFERAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Armeria elongata
Zawciąg pospolity, laseczki

PLUMBAGINACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

T?

Berula erecta
Potocznik wąskolistny

UMBELLIFERAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Briza media
Drżączka średnia

GRAMINEAE

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

T?

Calamagrostis stricta
Trzcinnik prosty

GRAMINEAE

 

 

 

V

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Calla palustris
Czermień błotna

ARACEAE

 

 

 

 

R

 

 

3

 

 

 

 

 

T?

Callitriche cophocarpa
Rzęśl długoszyjkowa

CALLITRICHACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Callitriche hamulata
Rzęśl hakowata

CALLITRICHACEAE

 

 

V

E

 

 

1

 

 

 

 

 

 

T

Cardamine pratensis
Rzeżucha łąkowa

CRUCIFERAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Carex appropinquata
Turzyca tunikowa

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

T

Carex cespitosa
Turzyca darniowa

CYPERACEAE

 

 

 

 

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Carex curta
Turzyca siwa

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Carex diandra
Turzyca obła

CYPERACEAE

 

 

V

V

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Carex echinata
Turzyca gwiazdkowata

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

Carex lasiocarpa
Turzyca nitkowata

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

T?

Carex lepidocarpa
Turzyca łuszczkowata

CYPERACEAE

 

 

V

V

R

 

2

1

 

 

 

 

 

T

Carex limosa
Turzyca bagienna

CYPERACEAE

 

V

V

E

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Carex nigra
Turzyca pospolita

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Carex panicea
Turzyca prosowata

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

T?

Carex rostrata
Turzyca dzióbkowata

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Carex spicata
Turzyca ścieśniona

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Carex vulpina
Turzyca lisia

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

T

Carlina vulgaris
Dziewięćsił pospolity

COMPOSITAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

T

Ceratophyllum submersum
Rogatek krótkoszyjkowy

CERATOPHYLLACEAE

 

 

V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Cicuta virosa
Szalej jadowity, cykuta

UMBELLIFERAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T?

Cladium mariscus
Kłoć wiechowata

CYPERACEAE

 

 

R

R

R

 

 

3

 

 

 

 

 

T

Crepis paludosa
Pępawa błotna

COMPOSITAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Dianthus deltoides
Goździk kropkowany

CARYOPHYLLACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

OCz

 

 

 

 

Drosera rotundifolia
Rosiczka okrągłolistna

DROSERACEAE

 

R

I

V

 

 

3

3

OC

OC

 

 

 

T

Dryopteris cristata
Narecznica grzebieniasta

ASPIDIACEAE

 

V

V

E

R

V

3

3

 

 

 

 

 

T

Dryopteris dilatata
Narecznica szerokolistna

ASPIDIACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Eleocharis quinqueflora
Ponikło skąpokwiatowe

CYPERACEAE

 

 

V

V

R

 

2

1

 

 

 

 

 

T

Epilobium palustre
Wierzbownica błotna

ONAGRACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Epilobium roseum
Wierzbownica różowa

ONAGRACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T?

Eriophorum angustifolium
Wełnianka wąskolistna

CYPERACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

T?

Eriophorum latifolium
Wełnianka szerokolistna, biel

CYPERACEAE

 

 

V

V

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Eriophorum vaginatum
Wełnianka pochwowata, pujki

CYPERACEAE

 

 

 

V

 

 

 

3

 

 

 

 

 

T?

Frangula alnus
Kruszyna pospolita

RHAMNACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

OCz

OCz

 

 

 

T?

Galium uliginosum
Przytulia bagienna

RUBIACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Geranium palustre
Bodziszek błotny

GERANIACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Helichrysum arenarium
Kocanki piaskowe

COMPOSITAE

 

 

 

 

 

 

 

 

OCz

OCz

 

 

 

T?

Hottonia palustris
Okrężnica bagienna

PRIMULACEAE

 

 

 

 

R

 

3

3

 

 

 

 

 

T?

Hydrocharis morsus-ranae
Żabiściek pływający

HYDROCHARITACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

T?

Hydrocotyle vulgaris
Wąkrota zwyczajna

UMBELLIFERAE

 

 

 

 

R

 

3

 

 

 

 

 

 

T?

Hypericum maculatum
Dziurawiec czteroboczny

GUTTIFERAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Juncus bulbosus
Sit drobny

JUNCACEAE

 

 

 

 

R

 

2

 

 

 

 

 

 

T

Juniperus communis
Jałowiec pospolity

CUPRESSACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Ledum palustre
Bagno zwyczajne

ERICACEAE

 

 

 

V

 

 

3

3

OCz

OCz

 

 

 

T

Luzula pallescens
Kosmatka blada

JUNCACEAE

 

 

 

 

 

 

zero

?

 

 

 

 

 

 

Lychnis flos-cuculi
Firletka poszarpana

CARYOPHYLLACEAE

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

Lycopus europaeus
Karbieniec pospolity

LABIATAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Lysimachia thyrsiflora
Tojeść bukietowa, bażanowiec

PRIMULACEAE

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Menyanthes trifoliata
Bobrek trójlistkowy

MENYANTHACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

OCz

 

 

 

T?

Nuphar lutea
Grążel żółty

NYMPHAEACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

OC

OC

 

 

 

T

Nymphaea candida
Grzybienie północne

NYMPHAEACEAE

 

 

K

K

 

 

 

1

OC

OC

 

 

 

T

Ophioglossum vulgatum
Nasięźrzał pospolity

OPHIOGLOSSACEAE

 

 

V

V

 

 

2

3

 

 

 

 

 

T

Parnassia palustris
Dziewięciornik błotny

PARNASSIACEAE

 

 

 

 

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Picea abies
Świerk pospolity

PINACEAE

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Pimpinella major
Biebrzeniec wielki

UMBELLIFERAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Potamogeton obtusifolius
Rdestnica stępiona

POTAMOGETONACEAE

 

 

V

V

 

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Potentilla erecta
Pięciornik kurze ziele

ROSACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Potentilla palustris
Pięciornik błotny, siedmiopalecznik błotny

ROSACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

T?

Ranunculus auricomus
Jaskier różnolistny

RANUNCULACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

T?

Ranunculus flammula
Jaskier płomiennik, jaskier płomieńczyk

RANUNCULACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Rhinanthus angustifolius
Szelężnik większy

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Rhynchospora alba
Przygiełka biała

CYPERACEAE

 

 

V

E

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Rorippa islandica
Rzepicha błotna

CRUCIFERAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Rumex aquaticus
Szczaw wodny

POLYGONACEAE

 

 

V

E

 

 

 

2

 

 

 

 

 

T

Sagina nodosa
Karmnik kolankowy

CARYOPHYLLACEAE

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Salix rosmarinifolia
Wierzba rokita

SALICACEAE

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

T

Scheuchzeria palustris
Bagnica trofowa

SCHEUCHZERIACEAE

 

 

V

E

V

 

2

1

 

 

 

 

 

T

Scrophularia umbrosa
Trędownik oskrzydlony

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Selinum carvifolia
Olszewnik kminkolistny

UMBELLIFERAE

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

T?

Sparganium minimum
Jeżogłówka najmniejsza

SPARGANIACEAE

 

 

V

V

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Spiraea tomentosa
Tawuła kutnerowata

ROSACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Stellaria palustris
Gwiazdnica błotna

CARYOPHYLLACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

Thelypteris phegopteris
Zachyłka oszczepowata

THELYPTERIDACEAE

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Trientalis europaea
Siódmaczek leśny

PRIMULACEAE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Triglochin palustre
Świbka błotna

JUNCAGINACEAE

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

T

Utricularia australis
Pływacz zaniedbany

LENTIBULARIACEAE

 

 

V

V

E

R

1

3

 

 

 

 

 

T

Utricularia minor
Pływacz drobny

LENTIBULARIACEAE

 

 

V

V

R

 

2

2

 

 

 

 

 

T

Utricularia vulgaris
Pływacz zwyczajny

LENTIBULARIACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

T

Vaccinium oxycoccus
Żurawina błotna

ERICACEAE

 

 

 

V

 

 

 

3

 

 

 

 

 

T?

Valeriana dioica
Kozłek dwupienny

VALERIANACEAE

 

 

 

V

 

 

3

3

 

 

 

 

 

T

Veronica scutellata
Przetacznik bagienny

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

T

Viburnum opulus
Kalina koralowa

CAPRIFOLIACEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

OCz

OCz

 

 

 

T?

Viscum album
Jemioła pospolita

LORANTHACEAE

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


Kategorie zagrożenia roślin naczyniowych w Polsce, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce.1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna