Dokumenty nszz „Solidarność” (kkp, kk, I kzd) Pierwsze pełne zestawieniePobieranie 10.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.91 Kb.

Dokumenty NSZZ „Solidarność” (KKP, KK, I KZD)

Pierwsze pełne zestawienie

Niewiarygodne, ale prawdziwe: jest to pierwszy zbiór dokumentów naczelnych władz NSZZ „Solidarność” obejmujący lata 1980–1981. Nie piszę „całości dokumentów”, ponieważ i w tym zbiorze brak jest paru dokumentów, do których nie udało się dotrzeć mimo długotrwałych poszukiwań — szerzej o brakach niżej.


Dotychczasowe publikacje zwarte obejmujące dokumenty KKP i I KZD, to trzy wydawnictwa:

  1. Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 19.XI.1980 – 1.II.1981 (Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981)

  2. Dokumenty KKP 19.XI.1980 – 4.VI.1981 (Biuro Informacji Prasowej KKP NSZZ „Solidarność” /BIPS/, Gdańsk – Lipiec 1981)

  3. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Statut, Uchwała Programowa z Aneksem, Dokumenty Zjazdu. (BIPS, Gdańsk 1981)

Jak wynika z powyższego spisu, wydawnictwa zbiorcze dokumentów KKP nie obejmowały całego okresu działania Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Nie obejmują więc dokumentacji KKP powstałej od powołania tej instancji 17 września 1980 roku do ostatniej KKP przed rozprawą w Sądzie Najwyższym 10 listopada 1980 roku (posiedzenie KKP w Warszawie 9 listopada 1980 roku). Nie zawierają też dokumentów uchwalonych przez KKP w lipcu, sierpniu i wrześniu 1981 roku oraz dokumentacji Komisji Krajowej po 1 KZD.


Oczywiście dokumentacja publikowana była przez agencje Związku: AS, BIPS ora prasę — przede wszystkim „Tygodnik Solidarność”. Ale zgromadzenie dokumentacji z roku 1980 (a więc przed powstaniem wymienionych mediów) wymagało dość czasochłonnych kwerend.

Takie kwerendy Archiwum Solidarności rozpoczęło już w latach 80. XX wieku. Większość zamieszczanych przez nas dokumentów z roku 1980 zostało zgromadzonych jeszcze w tamtym okresie. Dokumenty powstałe w roku 1981 podane są w oparciu o wyżej wymienione publikacje. Osobną sprawą jest dokumentacja ostatniej Krajowej Komisji z 1981 r. (11–12 grudnia 1981 r.) — tu podajemy ją za publikacjami Archiwum Solidarności i Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”:

„Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 11–12 grudnia 1981 r.”, opracowanie redakcyjne Tomasz Tabako, wstęp Andrzej Paczkowski, Wyd. I Nowa 1986; Wyd. II uzupełnione, SAS, ISP PAN, Warszawa 2003.

Zasady publikacji zbioru.


1. Zbiór składa się z czterech części:


  1. Statuty i projekty statutów NSZZ „Solidarność” 1980 – 1981

  2. Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej 1980 – 1981

  3. Obrady I i II tury I KZD wrzesień – październik 1981 r. Dokumenty

  4. Obrady II tury I KZD. Program NSZZ „Solidarność” (przyjęty przez I KZD).

2. Uwagi odredakcyjne zawarte są w nawiasach kwadratowych „[ ]”. W takich nawiasach podano też tematykę uchwały w przypadku gdy uchwała nie miała oryginalnego tytułu.

3. W przypadku gdy znaliśmy numer uchwały KKP, taki numer jest podany (np. 7/81. Uchwala w sprawie powołania Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych KKP NSZZ „Solidarność”)


Jakich dokumentów szukamy?


1. W zbiorze nie ma na pewno dwóch dokumentów:

  • Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” lub (inny tytuł) „Wzorcowej ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”” uchwalonej przez KKP podczas posiedzenia 27– 28 października 1980 r.

  • Uchwały 83/81 o systemie reglamentacji

2. Jeśli chodzi o okres wrzesień – grudzień 1980 rok, to nie muszą być to jedyne braki. Przykładowo: w niniejszym zbiorze zamieszczamy Regulamin Krajowej Komisji Porozumiewawczej, tego dokumentu nie ma w powoływanych wyżej książkach. A przecież był formalnie przyjęty przez KKP 19 listopada 1980 roku. Wiemy to na podstawie nagrań obrad tej KKP znajdujących się w dyspozycji SAS (patrz dział publikacji elektronicznych SAS na stronie www.archsol.pl).

Takich przypadków może być więcej. Generalnie zresztą traktowano jako dokumenty te decyzje KKP, które były ściśle werbalizowane i przechodziły pewną „ścieżkę” uzgadniania i zatwierdzania. Szereg formalnych decyzji (tzn. głosowanych), szczególnie, jeśli były głosowane ad ho,c nie ma śladu „papierowego. Przykład: KKP z września 1980 roku podjęła szereg decyzji uznających wybory delegatów w poszczególnych regionach — zrekonstruować je można tylko w oparciu o transkrypcję obrad wydaną przez Archiwum Solidarności w i Wydawnictwo Pomost w 1988 roku.


Dlatego też APELUJEMY o przesyłanie nam nie tylko uwag, ale i dokumentów, których w niniejszym zbiorze brakuje.

JMOwsiński


PS. W wypadku cytowania niniejszych dokumentów prosimy o podawanie tytułu zbioru, autora opracowania i adresu strony internetowej Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” WWW.archsol.pl
©Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”

Warszawa 2005


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna