DolnośLĄski wojewódzki urząd pracyPobieranie 14.65 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar14.65 Kb.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY


Wydział Organizacyjno-Prawny

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54

tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl


Wrocław 23 października 2014 r.
Zam. Publ. 30/2014
DOZ/EZ/Z.P.30/2540/14/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę, obejmującą wynajem sali konferencyjnej, sali gastronomicznej, dodatkowej powierzchni na ustawienie 20 sztuk standów reklamowych, zagwarantowanie usługi gastronomicznej i obsługi konferencji podsumowującej wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku dla 200 osób, planowanej do zorganizowania w dniu 06.11.2014r we Wrocławiu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Zamawiający Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58 – 306 Wałbrzych, zgodnie
z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Biuro Rezerwacji AGATOUR Agnieszka Bartczak ul. Szymanowskiego 7/119 58-506 Jelenia Góra , która spełnia warunki zawarte w SIWZ, oferuje realizację zamówienia za kwotę 17400,00 zł i otrzymała najwyższą ilość punktów za kryterium „cena” tj. 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm:


L.p.Nazwa i adres Wykonawcy


Ogółem punkty za

Kryterium „ cena 100 %”


1.

E-XON Spółka cywilna ul. Starołęcka 2/8
61-361 Poznań

50,43

2.

Vmoris Agency Strefa Efektywnego Marketingu
ul. Ks. Warszawskiego 30 A Ożarów Mazowiecki

71,60

3.

Acora Events Katarzyna Gadomska
ul. Longinusa Podbipięty 2/14 92-440 Łódź

53,36

4.

GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola

----------------------

5.

STADION CATERING Sp .o o ul. Kazimierza

Wielkiego 19,50-077 Wrocław63,77

6

Biuro Rezerwacji AGATOUR Agnieszka Bartczak
ul. Szymanowskiego 7/119 58-506 Jelenia Góra

100

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 2 zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP tj. nie wcześniej niż w dniu 28.10.2014 r.

: zalaczniki przetargi
zalaczniki przetargi -> DolnośLĄski wojewódzki urząd pracy wydział Organizacyjno-Prawny
zalaczniki przetargi -> O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
zalaczniki przetargi -> Zamawiający: Gmina Głuchołazy
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,

Pobieranie 14.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna