DolnośLĄski wojewódzki urząd pracy wydział Organizacyjno-PrawnyPobieranie 20.48 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar20.48 Kb.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Wydział Organizacyjno-Prawny


50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54

tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl
Wrocław, 16.09.2015 r.

Zam. Publ. 20/2015

DOZ/EZ/Z.P.20/2540/9/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych w związku z organizacją przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy „Transgranicznych Targów Informacyjno-Rekrutacyjnych”
w Zgorzelcu i Świdnicy w dniach od 6 do 7 października 2015r, z podziałem na dwa zadania.
Zamawiający Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58 – 306 Wałbrzych, zgodnie
z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego:
- w zadaniu A za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, 35-328 Rzeszów, ul. Puszkina 16, która spełnia warunki zawarte w SIWZ, oferuje realizację zamówienia za kwotę 5205,00zł i otrzymała najwyższą ilość punktów za kryterium cena 95pkt, za udział produktów sezonowych otrzymała 4 pkt, łączna punktacja to 99 pkt.
- w zadaniu B za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, 35-328 Rzeszów, ul. Puszkina 16, która spełnia warunki zawarte w SIWZ, oferuje realizację zamówienia za kwotę 4560,00zł i otrzymała najwyższą ilość punktów za kryterium cena 95pkt, za udział produktów sezonowych otrzymała 4 pkt, łączna punktacja to 99 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:
W zadaniu A:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena 95%


Ilość produktów sezonowych 5%1.


AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, 35-328 Rzeszów, ul. Puszkina 16

Cena: 95

Produkty 4

Łącznie:99pkt


2

Ireneusz Juraszek ul. Inflancka 9/15 51-354 Wrocław

…………………………


W zadaniu B:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena 95%


Ilość produktów sezonowych 5%1.


Skarpa Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8A, 58-100 Świdnica

Cena: 80,22

Produkty: 4

Łącznie:84,22


2

Galeria Smaku Marian Wójcik 58-260 Bielawa,

ul. B. Prusa 6B/8Cena: 60,16

Produkty:3

Łącznie:63,16


3.

AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, 35-328 Rzeszów, ul. Puszkina 16

Cena: 95

Produkty: 4

Łącznie:99


4.

PEBEK Sp. z o.o ul. Metalowców 14, 58-100 Świdnica

Cena:27,76

Produkty:4

Łącznie:31,76


5.

Ireneusz Juraszek ul. Inflancka 9/15 51-354 Wrocław

…………………….

6.

Regina Dębicka „ Stołówka Artykuły Spożywczo-Przemysłowe ul. Kościelna 28, 58-100 Świdnica

………………………

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy p z p informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP w zadaniu A i B zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 21.09.2015r.

: zalaczniki przetargi
zalaczniki przetargi -> O zamówieniu burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego.”
zalaczniki przetargi -> Zamawiający: Gmina Głuchołazy
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,
zalaczniki przetargi -> Asx doradztwo – Projektowanie – Informatyka Artur Jankowski, ul. Chorzowska 23/9, 52-023 Wrocław

Pobieranie 20.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna