Dopłaty do materiału siewnego w latach 2011 2012Pobieranie 9.7 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.7 Kb.
Dopłaty do materiału siewnego w latach 2011 - 2012

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.

W 2011 r. odnotowano wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys. W roku 2010 przekroczyła 60 tys. W 2011 r. odnotowano jeszcze większą liczbę złożonych wniosków, która ogółem - dla wniosków o charakterze de minimis w rolnictwie i wniosków z tytułu wystąpienia powodzi - wyniosła 62,9 tys.

W stosunku do roku 2010 największy procentowy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Mniejsze zainteresowanie dopłatami niż w roku ubiegłym odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.

W 2011 r. ARR wypłaciła producentom rolnym dopłaty w wysokości ok. 91,4 mln zł ,w tym:

- 582,9 tys. zł dla poszkodowanych przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

- 90,8 mln zł w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

  W 2012 r. ARR nadal prowadzi działania mające na celu wsparcie finansowe producentów rolnych, którzy korzystają z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty skierowane są do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2011 r. wynosi odpowiednio:  • 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;

  • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;

  • 500 zł – w przypadku ziemniaków.

ARR zwraca uwagę, iż materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być
w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety przedsiębiorców. Sprzedażą materiału siewnego mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego, data sprzedaży.

O dopłatę do materiału siewnego będzie można ubiegać się zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945 z późn. zm.) od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.

W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.):  • zbóż ozimych,

  • zbóż jarych,

  • roślin strączkowych,

  • ziemniaka,

  • mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

W 2012 roku obowiązuje nowy wzór wniosku przyznanie dopłaty do materiału siewnego. Można go pobrać na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Sekcja Informacji i Promocji OT ARR RzeszówRzeszów 16.02.2012 r.

Pobieranie 9.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna