Doradztwo zawodowe w rehabilitacji wspóŁczesne wyzwania doradztwa zawodowego I zatrudnienia osób z niepełnosprawnośCIĄPobieranie 15.79 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.79 Kb.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Zakład Rehabilitacji

zapraszają

na I-szą Konferencję Naukową z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO I ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Konferencja odbędzie się w dniu 27 października 2012 r. (sobota)

w godzinach 10.00-14.00

w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie:

aula A
Konferencja adresowana jest do doradców zawodowych, pośredników pracy, nauczycieli i wychowawców oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, prawa, pracy socjalnej, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Cele konferencji:


  • prezentacja teoretycznych podstaw doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością;

  • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością;

  • wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze poradnictwa zawodowego i zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Komitet naukowy:

dr hab. prof. APS Joanna Głodkowska

dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał

dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski

dr Mariola Wolan-Nowakowska
Komitet organizacyjny:

dr Elżbieta Wojtasiak; dr Mariola Wolan-NowakowskaKontakt:

Zakład Rehabilitacji, Instytut Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel. (22)589-36-00 wew. 3532Email: ewojtas@aps.edu.pl ; wolan@aps.edu.pl;
PROGRAM KONFERENCJI


27 października 2012 r. sobota
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
SESJA OTWARCIA
10.00-10.15

Oficjalne otwarcie konferencji

Prezentacja celów konferencji
SESJA I10.15-11.15Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - współczesne uwarunkowania i rozwiązania praktyczne

  • dr Elżbieta Wojtasiak

Doradztwo edukacyjno – zawodowe: wyzwania współczesności

  • dr Marek Pawłowski

Pedagogika pracy i doradztwo dla osób niepełnosprawnych  a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach

  • dr Magdalena Loska

Wykorzystanie terapii zajęciowej w osiąganiu gotowości do aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością

DyskusjaSESJA II11.20 – 12.15  • dr Mariola Wolan-Nowakowska

Wielospecjalistyczna diagnoza w doradztwie zawodowym dla osób z niepełnosprawnością

Rola otoczenia w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

  • mgr Monika Kieres

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na przykładzie projektów realizowanych przez OHP.

Dyskusja


Przerwa kawowa: 12.15-12.45


SESJA III12.45 -13.45
  • dr Tadeusz Majewski

Poradnictwo zawodowe w ramach zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób całkowicie niezdolnych do pracy w świetle Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • mgr Dariusz Opioła

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jako źródło informacji dla doradcy zawodowego

Dyskusja
13.45 14.00


Podsumowanie i zakończenie konferencjiPobieranie 15.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna