Dorobek naukowyPobieranie 15.02 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar15.02 Kb.


Ks. dr Waldemar Szczerbiński, Gniezno, 26.02.2009

DOROBEK NAUKOWY


 1. Książki:

1. Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, ss. 269 (praca doktorska).


2. Postulat nie-osobowego Boga. Rekonstrukcjonizm wyzwaniem dla teizmu żydowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 242 (praca habilitacyjna). 1. Artykuły:
 1. Człowiek – między Bogiem a zwierzęciem, w: „W Drodze” 6(1997), s. 41-50.
 1. Gdy Bóg potrzebuje człowieka. Z zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, „Studia Gnesnensia” 11(1997), s. 136-147.
 1. W kręgu filozofii żydowskiej, „Studia Gnesnensia” 11(1997), s. 443-453. 1. Abraham Joshua Heschel’s Philosophy of Man, “Forum Philosophicum” 6(2001), s. 59-68.
 1. Istota etyki żydowskiej, “Colloquia Theologica Adalbertina” IV/2(2001), s. 41-64.
 1. Prolegomena do filozofii żydowskiej, w: Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Antoniemu Siemianowskiemu w 70. rocznicę urodzin, T. Hanelt, W. Szczerbiński (red.), Gniezno 2001, s. 317-334.
 1. Dzień Judaizmu w Polsce, w: „Biuletyn Ekumeniczny” 2(2001), s. 49-52.
 1. Kolejny krok na drodze dialogu katolicko-żydowskiego, w: „Biuletyn Ekumeniczny” 2(2001), s. 51-55.
 1. Epistolografia konsolacyjna św. Hieronima, w: Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), Gniezno 2002, s. 201-242.
 1. Być to jeszcze za mało. Abrahama Joshuy Heschela wizja człowieka, w: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, J. Baniak (red.), Poznań 2002, s. 155-180.
 1. Kilka uwag o filozofii żydowskiej w wiekach średnich, „Acta Mediaevalia” 15(2002), s. 91-106.
 1. The Depth of Interreligious Dialogue, w: Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekcelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), Gniezno 2003, s. 1029-1040
 1. Das Problem der Existenz Gottes im Judaismus, „Studia Gnesnensia“ 17(2003), s. 133-149.
 1. Abraham Joshua Heschel – odnowiona teologia proroctwa, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy Srodkowo-Wschodniej XX wieku, K. Klauza, S.C. Napiórkowski, K. Pek (red.), Lublin 2003, s. 291-318.
 1. Poszukiwanie istoty judaizmu w myśli Leo Baecka, w: Sentire cum Ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin, P. Podeszwa (red.), Gniezno 2004, s. 611-624.
 1. Egzystencjalizm i esencjalizm żydowski, w: „Colloquia Theeologica Adalbertina” XIII/5(2004), s. 149-162.
 1. Dialog chrześcijańsko-żydowski w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Gniezno 2007, s. 493-505.
 1. Rozumienie transcendencji w myśli żydowskiej, w: Bp M. Jędraszewski (red.) Filozofia chrześcijańska wobec transcendencji, t. 4, Poznań 2007, s. 109-123.
 1. Podstawy filozoficzne dialogu, w: „Studia Gnesnensia” 21(2007), s.87-101.
 1. Biegunowość jako klucz do rozumienia myśli A. J. Heschela, w: K. Pisarczyk (red.), „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, t.4, Kraków 2008, s. 15-25.
 1. Współczesny fundamentalizm muzułmański wyzwaniem dla cywilizacji zachodniej, w: ZN KUL 1(2008), s. 43-63.
 1. Miejsce teologii ciała w nowej ewangelizacji, w: ZN KUL 2(2008), s. 39-56. 1. Recenzje:
  1. Przykra sprawa z twoim, recenzja książki: H. S. Kushner, Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, Warszawa 1993, w: „Słowo” 24(1995), s. 4.
  1. Żyd, Polak, ksiądz, recenzja książki: R. J. Weksler-Waszkinel, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków 2003, w: „Gazeta Wyborcza” 2000-11-10, s. 16.
  1. Bóg urojony, recenzja książki R. Dawkins, The God Delusion, P. J. Szwajcar (tłum. Polskie), Warszawa 2007, w: „Studia Gnesnensia” 21(2007), s. 394-398.
  1. Moralny relatywizm, recenzja książki: S. Lukes, Moral Relativism, New York 2008, ss. 196, w: „Studia Gnesnensia” 22(2008), s. 280-283.


 1. Prace redakcyjne:
  1. Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Antoniemu Siemianowskiemu w 70. rocznicę urodzin, T. Hanelt, W. Szczerbiński (red.), Gniezno 2001, ss. 334.
  1. Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), Gniezno 2002, ss. 602.
  1. Minister Verbi. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekcelencji Ks. Abp. Henrykowi Muszyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.), Gniezno 2003, ss. 1072.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna