Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę technicznych koszulek biegowych na XXIII bieg Powstania Warszawskiego I xxv bieg Niepodległości”Pobieranie 26.58 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.58 Kb.


WOSIR-DZ.271.6.2013.UBO Warszawa, dnia 19.04.2013 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę technicznych koszulek biegowych na XXIII Bieg Powstania Warszawskiego
i XXV Bieg Niepodległości” (nr postępowania DZ/ZP/5/13)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia Państwa


o wyniku niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert.


Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy, który złożył ofertę

Liczba punktów w kryterium cena (70%)

Kryterium oceny – jakość przedstawionej koszulki

30 pkt.Łączna punktacja

1.

ARGOS Zakład Produkcji Odzieży Grażyna Korytowska

ul. Rolna 14, 62-002 Suchy Las.
53,55

30

83,55

2.

CORPORATE IMAGE Sp. z o o. ul. Szczęśliwicka 57,

02-353 Warszawa.
58,36

30

88,36

3.

ASICS Polska Sp. z o. o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7b.
70

30

100

4.

MEDIA CHECK POINT Sp. z o.o. ul. Paryska 31/1,

03-945 Warszawa.
57,44

30

87,44

5.

HAKO Sp. z o. o.

ul. Borzymowska 30,

03-565 Warszawa.


55,82

30

85,82

6.

PREFER Z. PILASZEK Sp. j.

ul. Solec 30/15,

00-403 Warszawa.


63,30

30

93,30

7.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

ELASTIC Sp. z o. o.
59,35

30

89,35

8.

XTREEM DESING WOJTASIAK sp. j. ul. Grunwaldzka 517 C2,
62-064 Poznań/Plewiska


69,77

30

99,77

9.

ABART Małgorzata Ptasińska

ul. Akcent 7, 01-937 Warszawa58,97

30

88,97

Na podstawie kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez ASICS Polska Sp. z o. o. Oferta w/w Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.


Dziękujemy za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Pobieranie 26.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna