Dotacje na innowacjePobieranie 17.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.68 Kb.DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA

dla firmy: Achtel Sp. z o. o

dotycząca odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4

z dnia 25-01-2012 r. dotyczącego:Dostawy urządzeń
………………………

Data, miejscowość

Nazwa oferenta: ……………………………………………………

Adres oferenta: ……………………………………………………

Tel/e-mail: ……………………………………………………

NIP: ……………………………………………………


Osoba kontaktowa: ……………………………………………………

Dotyczy konkursu nr: 4

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2012, dotyczące realizacji projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” przez firmę Achtel Sp. z o. o, składamy następującą ofertę na:


  1. Komputer przenośny Notebook : matryca 15,6'' , 4GB, 500GB, i3 W7p

  2. Urządzenie wielofunkcyjne (faks, drukarka,skaner)

  3. Serwer bazodanowy : 2,13GHz/800MHz/4MB L3, 8x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS, SR M1015, Multi-Burner, 675W p/s, Rack

  4. Serwer testowy : 2,4GHz/1333MHz/8MB, 2x1GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR BR10il, UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner, 351W p/s, Rack

> Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):

- …………….……. PLN netto,

(słownie: …………………………………………………… złotych netto)


- ………………….. PLN brutto,

(słownie: …………………………………………………… złotych brutto)


Na powyższą cenę składają się ceny cząstkowe poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia:

Cena netto (w PLN) Cena brutto (w PLN)

- Pozycja nr 1 przedmiotu zamówienia: …………… ……………

- Pozycja nr 2 przedmiotu zamówienia: …………… ……………

- Pozycja nr 3 przedmiotu zamówienia: …………… ……………

- Pozycja nr 4 przedmiotu zamówienia: …………… ……………

> Oferta ważna do: 28.02.2012r.


  1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).

  2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

  3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące terminów wykonania usług.

_____________________________________

(data, podpis i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DODATKOWE:

Oświadczam, że:

niniejszy wzór formularza ofertowego dnia: ____ . ____.2012r:

(DD (MM)

Pobrałem ze strony www.achtel.pl

 Pobrałem z sekretariatu Achtel Sp. z o. o., 06-400 Ciechanów, Al. Tysiąclecia 1
____________________________________________________

(Podpis i pieczęć Oferenta składającego oświadczenie dodatkowe)


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStrona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna