Dotacje na innowacjePobieranie 12.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.49 Kb.DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2.
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA

dla firmy: Achtel Sp. z o. o

dotycząca odpowiedzi na Zapytanie ofertowe

z dnia 23-12-2011 r. dotyczącego:Świadczenia usług doradczych

………………………

Data, miejscowość

Nazwa oferenta: ……………………………………………………

Adres oferenta: ……………………………………………………

Tel/e-mail: ……………………………………………………

NIP: ……………………………………………………
Osoba kontaktowa: ……………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2011, dotyczące realizacji projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” przez firmę Achtel Sp. z o. o, składamy następującą ofertę na:
  1. Opracowania analizy funkcjonalnej systemu.

  2. Świadczenie usług doradczych związanych z optymalizacją procesów biznesowych.

  3. Świadczenie usług informatycznych mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji wdrożenia integracji systemów informatycznych oraz przygotowanie do wdrożenie podpisu elektronicznego.

> Cena (cena łączna realizacji wszystkich zakresów prac wynosi):

- …………….……. PLN netto,

(słownie: …………………………………………………… złotych netto)


- ………………….. PLN brutto,

(słownie: …………………………………………………… złotych brutto)


> Oferta ważna do: 16.01.2012r.

  1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).

  2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.

  3. Oświadczmy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie warunki dotyczące terminów wykonania usług.

_____________________________________

(data, podpis i pieczątka)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStrona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna