Dotyczy Konkursu ofert Badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne RozstrzygnięciePobieranie 47.46 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar47.46 Kb.

Zgierz, dn. 22 października 2012 r.Dotyczy Konkursu ofert - Badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne


Rozstrzygnięcie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu za korzystne uznał poniższe oferty:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, w zakresie:

 1. Biopsja cienkoigłowa

 2. Angiografia mózgowa

 3. Angiografia naczyń nerkowych

 4. USG piersi i sutka

 5. Mammografia

 6. Densytometria kości

 7. Tomografia 64-rządowa

 8. Konsultacje: reumatologiczne, hematologiczne, onkologiczne, chirurgii naczyniowej
 1. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polski, w zakresie:

 1. Badania laboratoryjne

Białko S

Białko C

Czynnik VIII

Czynnik IX

Antykoagulant tocznia lupus

NTproBNP

ACTH

androstendion

Hormon wzrostu

IGF-1

IGF BP3

p/ciała przeciwmikrosomalne ( LKM )

p/ciała przeciwko korze nadnerczy
 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, w zakresie:

 1. Konsultacje: dermatologiczne u noworodków i dzieci, dermatologiczne, chorób zakaźnych

 2. Tomografia komputerowa 64-rzędowa

 3. Badania laboratoryjne:

Antytrombina III

Stężenie miedzi

Amoniak

Ceruloplazmina

Alfa 1-antytrypsyna

25(OH)D3

Subpopulacje limfocytów

p/ciała przeciwko cytoplaźmie granulocytów obojętnochłonnych ( ANCA )
 1. SCANLAB Sp. z o.o.

 1. Doppler:

 1. tętnic szyjnych i kręgowych

 2. układu żylnego kończyn górnych i dolnych

 3. naczyń tętniczych kończyn górnych i dolnych

 4. tętnic i żył kończyn górnych i dolnych

 5. naczyń nerkowych (ukrwienia nerek)

 6. naczyń obwodowych

 7. dużych naczyń jamy brzusznej

 1. USG piersi i sutka

 2. USG stawów

 3. Spektroskopia NMR
 1. ALAB Sp. z o.o.

 1. Badania laboratoryjne:

LDH

Fosfataza kwaśna sterczowa

mioglobina

Kwas wanilinomigdałowy

Kwas 5-hydroksyindolooctowy

Metoksykatecholaminy we krwi i w moczu

Metanefryny i normetanefryny w moczu

Metanefryny i normetanefryny w surowicy

Chromogranina A

1,25 (OH)D3

Kwas aminolewulinowy

IgA

IgE

IgM

DHEA

17 KS w moczu

17 OHKS DZM

Aldosteron we krwi i moczu

TT3

TT4

Kalcytonina we krwi

insulina

Peptyd C

Testosteron wolny

gastryna

AFP

Ca15-3

Podklasy IgG

Składnik dopełniacza C3

p/ciała przeciwko dwuniciowemu DNA ( dsDNA )

p/ciała przeciwmitochondrialne ( AMA )

p/ciała przeciwko transglutaminazie tkankowej

p/ciała przeciwko endomysium ( EmA )

p/ciała przeciwko mięśniom gładkim ( SMA )

p/ciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym

p/ciała przeciwcytrulinowe ( CCP )

p/ciała anty Scl-70

p/ciała anty Jo-1

p/ciała anty Sm

HBeAg

HBV DNA

p/ciała HAV

p/ciała p/różyczce IgM

p/ciał p/różyczce IgG

Helicobacter pylori - przeciwciała

Kał na posiew – SS, Sh- typowanie antygenowe 1. DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

 1. Badania laboratoryjne:

Mutacja Leiden czynnika V

Mutacja genu protrombiny

Cholinoesteraza osoczowa

Globuliny wiążące hormony płciowe SHBG

Kalcytonina we krwi

p/ciała przeciwjądrowe ANA

p/ciała antykardiolipinowe (ACLA )

p/ciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka ( PCA )

p/ciała przeciwgliadynowe

Plwocina BK

Mocz BK

HLA B27
 1. SYNEVO Polska Sp. z o.o.

 1. Badania laboratoryjne:

Antyplazmina

Fosfataza kwaśna sterczowa

Lipaza

Amoniak

alfa1-kwaśna glikoproteina

mioglobina

beta2-mikroglobulina

Immunoelektroforeza PMR

Indeks globulinowy

Prążki oligoklonalne

Immunofiksacja

Białko 14-3-3 w PMR

IL-6

Kwas wanilinomigdałowy

Katecholaminy we krwi

Katecholaminy w moczu

makroprolaktyna

Porfiryny w moczu

Aktywność reninowa

renina

serotonina

Serotonina w moczu

Serotonina w surowicy

TT3

TT4

proinsulina

gastryna

Ca19-9

Indeks fagocytarny

Składnik dopełniacza C3

Składnik dopełniacza C4

Odczyn Widala

p/ciała przeciwko jednoniciowemu DNA ( ssDNA )

p/ciała p/nDNA

p/ciała przeciwcytoplazmatyczne (ACPA)

p/ciała przeciwko komórkom wyspowym ( ICA )

p/ciała przeciwko glutamato-dekarboksylazie ( GADA )

p/ciała przeciwinsulinowe ( IAA)

p/ciała przeciw receptorowi insuliny

p/ciała przeciwgliadynowe

p/ciała przeciwko błonie podstwnej kłebków (anty-GMB)

p/ciała p/sercowe

p/ciała przeciwko fosfatazie tyrozynowej ( IA2)

Swoiste przeciwciała IgE

p/ciała antySS-A

p/ciała anty-SS-B

p/ciała anty Ro

glikol etylenowy

karboksyhemoglobina

methemoglobina

metanol

paracetamol

HBeAg

HBV DNA

p/ciała HAV

RNA HCV Ag

HIV- test potwierdzenia

WR- test potwierdzenia

Pneumocistis carini

p/ciała przeciw wirusowe

p/ciała p/chlamydia trachomatis IgM

p/ciała p/chlamydia trachomatis IgG

Wirus RSV

Chlamydia pneumoniae IgM

Chlamydia pneumoniae IgG

Badanie immunopatologiczne wycinka skóry

Badanie wycinka m. poprzecznie prążkowanego nerwu obwodowego

CH 50

Dehydgrogenaza limfocytów

Badanie DNA w kierunku mutacji protoonkogenu RET
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna