Dotyczy: ogłoszenie o zamówieniu na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Sierakowice 320/12/2013abr/Gmina Sierakowice z dnia 30. 10. 2013Pobieranie 3.74 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar3.74 Kb.
Gdańsk dnia 14.11.2013
Dotyczy: ogłoszenie o zamówieniu na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Sierakowice 320/12/2013ABR/Gmina_Sierakowice z dnia 30.10.2013

W odpowiedzi na wniosek odnośnie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.


Po przeanalizowaniu SIWZ prosimy o : zmianę treści SIWZ w pkt. III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez wykreślenie poniższego zapisu:

„Do ustalenia wysokości jednorazowych odszkodowań, o których mowa w powyżej przyjmuje się przepisy dotyczące odszkodowań dla straży pożarnej Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.”- WYRAŻAMY ZGODĘ.

Pobieranie 3.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna