Dotyczy opracowania dwóch spotów radiowych na temat przedsiębiorczości społecznej oraz projektu, jak również ich wielokrotna emisja w stacjach radiowych, w ramach projektu innowacyjnego testującego pnPobieranie 12.22 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.22 Kb.
Dotyczy opracowania dwóch spotów radiowych na temat przedsiębiorczości społecznej oraz projektu, jak również ich wielokrotna emisja w stacjach radiowych, w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych  1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………..

Adres mailowy: …………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………  1. Wycena:Stawka podatku VAT

Cena brutto

Opracowanie i produkcja 2 spotów radiowych oraz ich wielokrotna emisja:1

- w stacji o zasięgu na całe województwo Śląskie lub/i

- w stacji o słuchalności na poziomie minimum 1% (badania Radio Track za okres lipiec 2014 -grudzień 2014, obszar „Aglomeracja Śląska”)

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.…..% VAT


……… zł

  1. Informacja dot. emisji spotów:

Emisja nastąpi (proszę zakreślić właściwą odpowiedź/odpowiedzi):

- w stacji o zasięgu na całe województwo śląskie,

- w stacji o słuchalności na poziomie minimum 1% (badania Radio Track za okres lipiec 2014 - grudzień 2014, obszar „Aglomeracja Śląska”).


  1. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


1 Opcjonalnie do wyboru. Szczegóły prosimy dookreślić w punkcie 3.

Projekt „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna