Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku"Pobieranie 27.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.28 Kb.
Koźminek, 28 marca 2014 r.

ZPSS.271.1.2014


  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami), Gmina Koźminek informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:HYDROMAX Ryszard Szczerek Kolonia Kokanin 30A 62-817 Kolonia Kokanin

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ w kryterium oceny ofert uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Koźminek informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało odrzuconych 5 Wykonawców.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Gmina Koźminek informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało wykluczonych 4 Wykonawców.
2.1) Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza z postępowania:

SODEX Sp. z o.o.ul. Dworcowa 22, Złotniki62-002 Suchy Las

Zamawiający działając na mocy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. . Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami ze zmianami ) przedłużył termin związania z ofertą na okres 28 dni tj. do dnia 18 kwietnia 2014 r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania z oferta. W związku z powyższym oferta podlega Wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2.

Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzucona
2.2) Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza z postępowania:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD Adam Żabierek Święte 10 62-511 Kramsk

Zamawiający działając na mocy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. . Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami ze zmianami ) przedłużył termin związania z ofertą na okres 28 dni tj. do dnia 18 kwietnia 2014 r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania z oferta. W związku z powyższym oferta podlega Wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2.

Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzucona
2.3) Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza z postępowania:

Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK Sp. J. Ewa Walczak- i Stanisław Walczak ul. Obozowa 58 62-800 Kalisz

Zamawiający działając na mocy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. . Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami ze zmianami ) przedłużył termin związania z ofertą na okres 28 dni tj. do dnia 18 kwietnia 2014 r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania z oferta. W związku z powyższym oferta podlega Wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2.

Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzucona

2.4) Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza z postępowania:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.ul. Komunalna 8 62-700 Turek

Zamawiający działając na mocy art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. . Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami ze zmianami ) przedłużył termin związania z ofertą na okres 28 dni tj. do dnia 18 kwietnia 2014 r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania z oferta. W związku z powyższym oferta podlega Wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2.

Zamawiający działając na mocy art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzucona
2.5) Zamawiający działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odrzuca z postępowania:

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zamawiający działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. . Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami ) treść

Oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zamawiający nie wyraził zgody na sporządzeniu kosztorysu ofertowego w formie kosztorysu uproszonej


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp. Gmina Koźminek informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo nie krótszym niż 10 dnia jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert


Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

SODEX Sp. z o.o.ul. Dworcowa 22, Złotniki

62-002 Suchy Las0

0

Zakład Usługowo-Handlowy Włodzimierz Chabierski

Złotniki Wielkie ½ 62-817 Żelazków92,48

92,48

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD

Adam Żabierek Święte 10 62-511 Kramsk0

0

HYDROMAX Ryszard Szczerek Kolonia Kokanin 30A

62-817 Kolonia Kokanin100

100

Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK Sp. J. Ewa Walczak

i Stanisław Walczak ul. Obozowa 58 62-800 Kalisz0

0

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.

ul. Komunalna 8 62-700 Turek0

0

DOMAR Budownictwo Architektura

ul. Strumykowa 30 63-400 Ostrów Wielkopolski0

0


Środek ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określony w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zmianami ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Załączniki:

1. Potwierdzenie odbioru zawiadomienia za pomocą Fax-u.


Otrzymują:

1. SODEX Sp. z o.o.ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las

2. Zakład Usługowo-Handlowy Włodzimierz Chabierski Złotniki Wielkie ½ 62-817 Żelazków

3. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNK-BUD Adam Żabierek Święte 10 62-511 Kramsk

4. HYDROMAX Ryszard Szczerek Kolonia Kokanin 30A 62-817 Kolonia Kokanin

5. Przedsiębiorstwo Budowlane WALCZAK Sp. J. Ewa Walczak i Stanisław Walczak ul. Obozowa 58 62-800 Kalisz

6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.ul. Komunalna 8 62-700 Turek7. DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30 63-400 Ostrów
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna