Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu Sygn. Sz. S. P. O. O. Szpigm 3820/5/2015Pobieranie 12.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.6 Kb.

<
ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18


>

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/5/2015 Brzozów 20.01.2015r.


Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego

na dostawę mikroskopu

Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/5/2015

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:


Pytanie 1.

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści mikroskop o następujących parametrach technicznych:

Oświetlenie : System LED lub halogenowe

Głowica: trinokularowa z tubusem do podłączenia kamery

Rewolwer: 5-obiektywowy

Stolik podgrzewany

Okular PL 10X/20 mm, szerokopolowe, z regulacja dioptrii

Miska rewolwerowa pięciogniazdowa

Kondensor: N.A.1.25 kondensor Abby’go z przysłoną irysowa

Współosiowe pokrętła ogniskujące pozwalające na uzyskanie minimalnego przesuwu 2 um

Optyka i akcesoria do kontrastu fazowego:

Obiektyw planachromatyczny do kontrastu fazowego 10x/0,25 (WD 12,1)

Obiektyw planachromatyczny do kontrastu fazowego 20x/0,45 (WD 1,5)

Obiektyw planachromatyczny do kontrastu fazowego 40x/0,65 (WD 0,36)

Obiektyw planachromatyczny do kontrastu fazowego 100x/1,25 (WD 0,18)-imersyjny

Obrotowy kondensor 5-pozycyjny z pozycjami dla obiektywów BF i PH

Teleskop centrujący do kontrastu fazy

Filtr niebieski 45 mm

Adapter do kamery

Obiektyw do jasnego pola: plan achromatyczny 60x/1,25 imersyjny do pracy ze szkiełkiem nakrywkowym

Instrukcja obsługi w języku polskim

Podstawa: Stabilny aluminiowy statyw o ergonomicznej konstrukcji

Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:


  1. Części 5 SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia. Nowa treść otrzymuje

brzmienie:
Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu: 27.02.2015r.


  1. Pkt. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert: 2015-01-23 godz. 10.00.

Oferty należy składać na adres zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji


  1. Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Nowa treść otrzymuje brzmienie:

15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte przez członków komisji przetargowej dnia 2015-01-23


o godz. 10.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica-pok.nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne.Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna