Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy aparatury medycznej Sygn sprawy Sz. S. P. O. O. Szpigm 3820/5/2010Pobieranie 28.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.36 Kb.

Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/5/2010 Brzozów 12.02.2010 r.


Dotyczy

postępowania w trybie

przetargu nieograniczonego na wybór

wykonawcy dostawy aparatury medycznej

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/5/2010

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, w związku z pytaniami złożonymi przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:pytanie nr 1
Pakiet nr 4 - defibrylator
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do przetargu nowoczesnego dwufazowego defibrylatora zewnętrznego o maksymalnej energii 200 J.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2
Pakiet nr 5 – pulsoksymetr
Czy Zamawiający zaakceptuje w przetargu pulsoksymetr z dużym czytelnym wyświetlaczem LCD.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z wyświetlaczem LCD.


pytanie nr 3
pakiet nr 3 – mikroskop
Czy Zamawiający dopuszcza np. przedział +/- w % lub zakres +/- w „mm” odległości roboczych dla poszczególnych obiektywów, tym bardziej, że nie ma to wpływu na jakość uzyskiwanego obrazu przez mikroskop.
odpowiedź
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 mikroskop biologiczny w sposób następujący:
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie „OBIEKTYWY KLASY PLAN ACHROMAT” otrzymuje brzmienie:


  1. PLAN ACHROMAT 4X N.A. 0.10, W.D. MIN. 15.0 MM

  2. PLAN ACHROMAT 10X N.A. 0.25, W.D. MIN 4.00 MM

  3. PLAN ACHROMAT 40X N.A. 0.65, W.D. MIN. 0.45 MM

  4. PLAN ACHROMAT 100X OIL N.A. 1.25, W.D. MIN 0.13 MMpytanie nr 4
pakiet nr 1 ssak elektryczny
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, który w zakresie zabezpieczenia źródła ssania posiada rozwiązania równoważne z zabezpieczeniem hydrofobowym opisanym w SIWZ.
odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza.

pytanie nr 5
pakiet nr 4 defibrylator
Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o zakresie energii 200 J.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
pytanie nr 6
pakiet nr 4 defibrylator
Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z akumulatorem wewnętrznym NIMH.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 7
pakiet nr 5
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 kardiomonitorów jako oddzielnej części.
odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

pytanie nr 8
pakiet nr 3 - mikroskop
Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne mechanizmu stolika.
odpowiedź
Zamawiający skreśla opis przedmiotu zamówienia o treści:
„MECHANIZM AUTOMATYCZNEGO POWROTU DO PŁASZCZYZNY OSTROŚCI WIDZENIA PREPARATU.”

pytanie nr 9
Czy dopuszcza się zmieniacz obiektywów czterogniazdowy.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza obiektywy klasy plan achromat:


  • Plan achromat 4x N.A. 0.10, W.D. 6.50 mm

  • Plan achromat 10x N.A. 0.25, W.D. 4.39 mm

  • Plan achromat 40x N.A. 0.65, W.D. 0.48 mm

  • Plan achromat 100x oil N.A. 1.25, W.D. 0.13 mm


odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza wyłącznik i regulator natężenia w jednej pokrętce.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12
Parametrem konstrukcyjnym jest automatyczny powrót do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu. Czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania.
odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 13
Czy mikroskop powinien mieć wskaźnik natężenia światła.
odpowiedź
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna