Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. ZamawiającyPobieranie 7.4 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar7.4 Kb.
Strzyżów, dnia 04.11.2008 r.

IP 3430/41/08

…………………………………..

………………………………….

………………………………….

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych

i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu.
Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie
Uprzejmie informuję, iż od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:


  1. „Jaki ma być kolor stolarki? W przedmiarze robót Zamawiający określa złoty dąb/biały a w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.1 – w kolorze białym.

  2. Czy każde skrzydło rozwierane musi posiadać ogranicznik rozwieralności (hamulec cierny)? Element ten znacznie podroży ofertę.

  3. Poz. 6, 10, 15 Przedmiaru robót - czy są to drzwi balkonowe czy zewnętrzne
    z klamką dwustronną?”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz punktu 11.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad.1 Kolor stolarki:

Ad.2 Każde skrzydło rozwierne musi posiadać ogranicznik rozwieralności.


Ad. Pozycje 6, 10, 15 w przedmiarze robót to drzwi balkonowe.

Z poważaniem


Starosta Strzyżowski

Robert Godek
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
atach -> Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w okresie od 21 grudnia 2011 r do 14 lutego 2012 r
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna