Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych. Nr sprawy: infr/341/2015 w związku z wpłynięciem zapytań do siwz ( fax wch. 17336/14) o poniższej treści ZamawiającyPobieranie 23.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.2 Kb.
Wrocław, ...06.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych.

Nr sprawy: INFR/341/2015
W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ ( fax wch. 17336/14) o poniższej treści Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na zapytania:
PYTANIA:

 1. Dotyczy Formularza Cenowego:

W Formularzu Cenowym mogą wystąpić towary podlegające „odwrotnemu obciążeniu” podatkiem VAT na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy o VAT, dlatego też przed złożeniem oferty jesteśmy zobowiązani ustalić czy Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 14 – SOI nr 1 Wrocław:

Czy Zamawiający oczekuje dostawy gazu propan – butan w butlach, czyli sprzedaży gazu razem z butlami, czy też Zamawiający posiada sprawne butle na wymianę.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 53 i poz. 54 – SOI nr 1 Wrocław:

Prosimy o podanie odległości zamawianych taśm malarskich.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 57 – SOI nr 1 Wrocław:

Prosimy o podanie szerokości zamawianej wykładziny PCV


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 51 – SOI nr 1 Wrocław:

Prosimy o podanie do jakiej szerokości spoin ma być zastosowana zamiana zaprawa do fugowania.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 1 – SOI nr 2 Wrocław:

Prosimy o sprawdzenie wielkości zamawianych butli acetylenowych, gdyż powszechnie dostępne są butle zawierające następujące ilości acetylenu: 4kg, 5 kg, 6kg, 7kg, 9kg lub 10kg.

Ponadto prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy acetylenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?
 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 23 – SOI na 2 Wrocław:

Czy Zamawiający oczekuje dostawy gazu propan-butan w butlach, czyli sprzedaży gazu razem z butlami, czy też Zamawiający posiada sprawne butle na wymianę?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 90 – SOI na 2 Wrocław:

Prosimy o sprawdzenie prawidłowości opisu zamawianego towaru tj. tlen techniczny z butlą (51,20 m3). Według naszej wiedzy niemożliwe jest zamieszczenie takiej ilości gazu w tak małych butlach.

Ponadto, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy tlenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?
 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 53 – SOI na 3 Wrocław:

Prosimy o sprawdzenie prawidłowości opisu zamawianego towaru. Według naszej wiedzy, tlen techniczny sprzedawany jest w jednostce miary metr sześcienny.

 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 22 – SOI na 3 Wrocław:

Czy Zamawiający oczekuje dostawy gazu propan-butan, czyli sprzedaży gazu razem z butlami, czy też Zamawiający posiada sprawne butle na wymianę?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 1 – SOI na 3 Wrocław:

Prosimy o sprawdzenie wielkości zamawianych butli acetylenowych, gdyż powszechnie dostępne są butle zawierające następujące ilości acetylenu: 4kg, 5 kg, 6kg, 7kg, 9kg lub 10kg.

Ponadto prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy acetylenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?
 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 1 – SOI Oleśnica:

Czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy acetylenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 87 – SOI Oleśnica:

Czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy acetylenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 6 – SOI Jastrzębie:

Czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy acetylenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 7 – SOI Jastrzębie:

Czy Zamawiający oczekuje dostawy gazu propan-butan w butlach, czyli sprzedaży gazu razem z butlami, czy też Zamawiający posiada sprawne butle na wymianę?


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 8 – SOI Jastrzębie:

Czy Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę czy też oczekuje dostawy tlenu w butlach Wykonawcy do zwrotu. Jeśli do zwrotu to po jakim czasie?
ODPOWIEDZI:

 1. Dotyczy Formularza Cenowego:

Zamawiający nie jest podatnikiem VAT.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 14 – SOI nr 1 Wrocław:

Zamawiający posiada 5 sprawnych butli na wymianę


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 53 i poz. 54 – SOI nr 1 Wrocław:

Długość zamawianych taśm malarskich 30m. rolka.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 57 – SOI nr 1 Wrocław:

Szerokość zamawianej wykładziny PCV to 2m.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 51 – SOI nr 1 Wrocław:

Zamawiana zaprawa do fugowania ma być zastosowana do spoin o szer. 5 mm.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 1 – SOI nr 2 Wrocław:

Zamawiający posiada zalegalizowane butle acetylenu na wymianę – poj. Butli acetylenowych to 7kg. , 4 szt. – modyfikacja formularza ofertowego.

 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 23 – SOI na 2 Wrocław:

Zamawiający posiada sprawne butle na wymianę.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 90 – SOI na 2 Wrocław:

 1. Pojemość butli (tlen techniczny) – 6,40 m3, 8 szt. – modyfikacja formularza ofertowego.

 2. Zamawiający posiada zalegalizowane butle na tlen techniczny.
 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 53 – SOI na 3 Wrocław:

Zamawiający potwierdza tlen techniczny zamawiany w butlach 6,40m3 (15 szt. butli) – modyfikacja formularza ofertowego.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 22 – SOI na 3 Wrocław:

Zamawiający oczekuje sprzedaży gazu z butlami na wymianę.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 1 – SOI na 3 Wrocław:

 1. Butle acetylenowe w wielkości 10kg. – modyfikacja formularza ofertowego.

 2. Zamawiamy butle acetylenowe z gazem.
 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 1 – SOI Oleśnica:

Zamawiający posiada butle acetylenu legalizowane na wymianę w ilości 2 szt. tj, 12 kg.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 87 – SOI Oleśnica:

Zamawiający posiada zalegalizowane butle na wymianę w tym 1 butla traci
w lipcu termin legalizacji, ilość butli 4 szt.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 6 – SOI Jastrzębie:

Zamawiający posiada zalegalizowane butle acetylenową na wymianę.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 7 – SOI Jastrzębie:

Zamawiający posiada butle propan-butan na wymianę.


 1. Dotyczy Formularza Cenowego – poz. 8 – SOI Jastrzębie:

Zamawiający posiada zalegalizowane butle tlenową na wymianę.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ (formularza ofertowego).


Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.2wog.wp.mil.pl.


PRZEWODNICZACA KOMISJI

PRZETARGOWEJ

Anna MAJEWSKA

Wykonano w 1 egz. do wysłania faksem

a/a - T 11/26

Gracjana KICZUK (261 656 245)

29.06.2015 r.Sekcja Zamówień Publicznych

Pobieranie 23.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna