Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w ramach szkolenia obronnego pracowników podmiotów leczniczych. Zawiadomienie o wyborze ofertyPobieranie 9.64 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.64 Kb.
Olsztyn, dnia 19.08.2014 r.

Znak: WO-IV.272.11.2014
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej
w ramach szkolenia obronnego pracowników podmiotów leczniczych
.  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w ramach szkolenia obronnego pracowników podmiotów leczniczych, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak

ul. Szymanowskiego 7/119

58-506 Jelenia Góra

Cena oferty wynosi 13.719,72 złotych brutto.

Uzasadnienie – oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez zamawiającego


w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest jedyna ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.


  1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

--------------------

Liczba punktówJakość hotelu

-------------------------

Liczba punktówŁączna liczba

punktów

1

Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak 58-506 Jelenia Góra, ul. Szymanowskiego 7/119

13.719,72 zł
--------------------

7,00 pkt


Przyznane punkty do
oceny – 3

-------------------------3,00 pkt

10,00: bip -> przetargi
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia – częŚĆ II
przetargi -> Parametry sprzętu opis parametrów technicznych (obligatoryjnych) wymaganych przez Zamawiającego/ parametry techniczne oferowanego sprzętu
przetargi -> Załącznik nr 1 szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia określenie wielkości zamówienia
przetargi -> Formularz oferty
przetargi -> Załącznik 5 do siwz szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
przetargi -> Spis zawartości projektu: I. Część opisowa
przetargi -> Odpowiedzi na pytania Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic, znak sprawy zp43/2015
przetargi -> Zawiadomienie o wyborze oferty
przetargi -> Załącznik nr 6 do siwz dostawa sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

Pobieranie 9.64 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna