Doświadczając natury śladami twórczości Leona WyczółkowskiegoPobieranie 23.27 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.27 Kb.
Ogólnopolski Konkurs plastyczny

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

pt. ”Doświadczając natury – śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego”
Organizator:

Fundacja Gaudeamus,

we współpracy z Instytutem Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz GALERIĄ DEBIUT

Ideą konkursu jest przybliżenie uczniom sylwetki oraz twórczości artysty Leona Wyczółkowskiego.

Zgłaszane na konkurs prace mają być indywidualną odpowiedzią plastyczną na otaczający nas świat natury (również ten, dla którego tło stanowi architektura) w kontekście inspiracji zaczerpniętych wprost z wybranego dzieła – malarskiego lub graficznego - Leona Wyczółkowskiego.

Artysta wielokrotnie podejmował temat pejzażu zarówno w technice malarskiej jak i graficznej. Widoki Tatr, kadry z Podhala, Krakowa, Borów Tucholskich, Pomorza; dęby w Rogalinie; litografie zebrane w teki (teka Tatrzańska, Gdańska) pokazują jak wnikliwie artysta analizował naturę, oddając jej bogactwo i piękno.Ogłaszając konkurs mamy nadzieję skłonić młodzież do poszukiwania twórczej inspiracji zaczerpniętej wprost z dzieł artysty.

Regulamin konkursu plastycznego dla szkół ponadgimnazjalnych

pt. ” Doświadczając natury – śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego”


 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i średnich pod opieką nauczycieli, uczestnicy zajęć w ośrodkach i Domach Kultury (MDK-i, GOK-i) oraz prywatnych atelier, pod opieką instruktorów.

 2. Temat konkursu – „Doświadczając natury – śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego ”.

 3. Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej - rysunkowej (np.: ołówek, piórko, tusz, węgiel, pastel) graficznej (monotypia, drzeworyt, miedzioryt, akwatinta, akwaforta, serigrafia), malarskiej (np.: tempera, akwarela, akryl, olej, malarstwo na szkle).

 4. Uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.

 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na formularzu dostępnym na stronach internetowych Instytutu Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – www.iaiu.wsg.byd.pl oraz Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej – www.apk.wsg.byd.pl

Wypełniony formularz należy przesłać do 20 maja 2012 na adres: debiut@byd.pl

 1. Prace należy składać w REKTORACIE WSG lub przesłać na adres:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Galeria Debiut, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, z dopiskiem: konkurs plastyczny „Doświadczając natury – śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego” - do 30.05.2012r

 1. Prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko autora, wiek autora(klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac nie spełniających powyższych wymogów.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • użycia prac na potrzeby wewnętrzne Galerii Debiut oraz Instytutu ABiGP WSG

 • organizator zobowiązuje się, w razie użycia prac podać imię i nazwisko autora.

 1. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień:

 • I nagroda - profesjonalny zestaw materiałów plastycznych, nagroda książkowa z zakresu historii sztuki,

 • II nagroda-nagroda książkowa

 • III nagroda-nagroda książkowa

 • nagroda dla nauczyciela prowadzącego (I miejsce)

 1. Ocenie będą podlegały:

 • technika wykonania,

 • estetyka i walory artystyczne,

 • nowatorstwo pomysłu (sposób i nietypowa forma przedstawienia pomysłu, może to dotyczyć np. samej kompozycji pracy, jej kształtu)

 • zrozumienie tematu (zgodne z celem konkursu)

 1. Prace będą podlegały ocenie Komisji Galerii Debiut, składającej się z artystów plastyków oraz historyków sztuki.

 2. Komisja Oceniająca ma prawo do nie przyznania nagrody głównej lub innego podziału nagród przy zachowaniu łącznej puli.

 3. W ciągu tygodnia od terminu oddania prac, Komisja zobowiązuje się ogłosić wyniki konkursu.

 4. Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Galerii Debiut są ostateczne.

 5. Werdykt Komisji Galerii Debiut zostanie ogłoszony na stronach internetowych: apk.byd.pl, www.wsg.byd.pl, www.kultura.byd.pl, galeria debiut.byd.pl

 6. Wybrane prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej .

 7. Galeria Debiut nie pokrywa kosztów wysyłki i zwrotu prac.

 8. Dodatkowe informacje na temat konkursu pod numerem tel. 52 567 00 20 wew. 21 (Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej WSG)

Konkurs jest realizowany w ramach Roku Wyczółkowskiego i jest częścią projektu „Leon Wyczółkowski a region”


 • Projekt współfinansowany jest przez Urząd Miasta Bydgoszcz


Rok Leona Wyczółkowskiego

"Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego”

Patroni medialni:
Pobieranie 23.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna