Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji żywności przeznaczonej dla niemowląt i dzieci do 3 lat, oraz warunki ich stosowaniaPobieranie 104.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar104.21 Kb.

Załącznik nr 3Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji żywności

przeznaczonej dla niemowląt i dzieci do 3 lat, oraz warunki ich stosowaniaRozdział 1. Uwagi ogólne
§ 1. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat mogą zawierać E 414 (guma arabska, guma akacjowa) i E 551 (dwutlenek krzemu), w wyniku dodatku preparatów odżywczych zawierających E 414 w ilości nie większej niż 150 g/kg i E 551w ilości nie większej niż 10 g/kg, jak też E 421 (mannitol), jeżeli jest on użyty jako nośnik witaminy B12 (nie mniej niż jedna część witaminy B12 na 1000 części mannitolu). Zawartość E 414 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 10 mg/kg.
§ 2. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt i środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat mogą zawierać E 301 (L -askorbinian sodu), stosowany w dawce quantum satis przy powlekaniu preparatów odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawartość E 301 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 75mg/l.
§ 3. Maksymalne wskazane poziomy użycia odnoszą się do środków spożywczych gotowych do spożycia, przygotowanych według instrukcji producenta.
Rozdział 2. Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji preparatów przeznaczonych do początkowego żywienia niemowląt o dobrym stanie zdrowia

§ 4. Do produkcji przetworów mlecznych ukwaszanych, mogą być używane nie chorobotwórcze kultury bakterii kwasu mlekowego L(+).


§ 5. Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473 jest dodana do środka spożywczego, to maksymalny poziom zawartości każdej z tych substancji w produkcie zostaje pomniejszony o część równą zawartości wszystkich pozostałych substancji razem w tym produkcie.
§ 6. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w procesie produkcji preparatów przeznaczonych do początkowego żywienia niemowląt o dobrym stanie zdrowia określa tabela nr 1.
Tabela nr 1

Numer wg systemu oznaczeń Unii

Europejskiej

Nazwa

Maksymalna dawka

E 304


Palmitynian L-askorbylu

10 mg/l

E 331

E 332

Cytrynian sodu

Cytrynian potasu


2 g/l


Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami ustalonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

E 339

E 340

Fosforany sodu

Fosforany potasu


1 g/l w przeliczeniu na P2O5


Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami ustalonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

E 412

Guma guar

1 g/l w produktach płynnych zawierających częściowo zhydrolizowane białka oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
E 472 c


Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

7,5 g/l sprzedawane w formie sproszkowanej


9 g/l sprzedawane w formie płynnej, w której produkty zawierają częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy i są zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

120 mg/l w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy

E 270

E 330
E 338Kwas mlekowy (tylko forma L(+))

Kwas cytrynowy


Kwas fosforowy

quantum satis

quantum satis

Zgodnie z wartościami ustalonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowegoE 306


E 307

E 308


E 309

Mieszanina tokoferoli

Alfa-tokoferol

Gamma-tokoferol

Delta-tokoferol10 mg/l

pojedynczo

lub łącznie

E 322

E 471

Lecytyny

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

1 g/l


4 g/lRozdział 3. Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji preparatów przeznaczonych do dalszego żywienia niemowląt o dobrym stanie zdrowia
§ 7. Do produkcji przetworów mlecznych ukwaszanych, mogą być używane nie chorobotwórcze kultury bakterii kwasu mlekowego L(+).
§ 8. Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 322, E 471, E 472c i E 473, jest dodana do środka spożywczego, to maksymalny poziom zawartości każdej z tych substancji w tym produkcie zostaje pomniejszony o część równą zawartości wszystkich pozostałych substancji razem w tym produkcie.
§ 9. Jeżeli więcej niż jedna z substancji E 407, E 410 i E 412 jest dodana do środka spożywczego, to maksymalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w tym środku spożywczym jest obniżony odpowiednio o łączną zawartość pozostałych dwóch substancji.
§ 10. Maksymalne dawki substancji dodatkowych dozwolonych stosowanych w procesie produkcji preparatów przeznaczonych do dalszego żywienia niemowląt o dobrym stanie zdrowia określa tabela nr 2.
Tabela nr 2
Numer wg systemu oznaczeń Unii

Europejskiej

Nazwa

Maksymalna dawka

1)

E 270


E 330

Kwas mlekowy (tylko forma L(+)


Kwas cytrynowy

Quantum satis


Quantum satis

2)

E 306


E 307

E 308


E 309
E 338

Mieszanina tokoferoli

Alfa-tokoferol

Gamma-tokoferol

Delta-tokoferol

Kwas fosforowy
10 mg/l

pojedynczo lub łącznie

Zgodnie z wartościami ustalonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego3)

E 440

Pektyny

5 g/l

tylko w zakwaszonych preparatach do dalszego żywienia niemowląt
4)

E 322


E 471

Lecytyny

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

1 g/l

4 g/l

5)

E 407


E 410

E 412

Karagen

Mączka chleba świętojańskiego


Guma guar

0,3 g/l


1 g/l

1 g/l


6)

E 304
Palmitynian L-askorbylu


10 mg/l

7)

E 331

E 332

Cytrynian sodu

Cytrynian potasu

2 g/l


Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami ustalonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

8)

E 339

E 340

Fosforany sodu

Fosforany potasu

1 g/l w przeliczeniu na P2O5


Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z wartościami ustalonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

9)

E 472 c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym


7,5 g/l sprzedawane w formie sproszkowanej


9 g/l sprzedawane w formie płynnej, w której produkty zawierają częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy i są zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

10)

E 473
Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych120 mg/l

w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy

Rozdział 4. Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji środków spożywczych uzupełniających dla niemowląt i dzieci do 3 lat o dobrym stanie zdrowia

§ 11. Maksymalne dawki dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w procesie produkcji środków spożywczych uzupełniających dla niemowląt i dzieci do 3 lat o dobrym stanie zdrowia określa tabela nr 3.
Tabela nr 3

Numer wg systemu oznaczeń Unii

Europejskiej

Nazwa


Środek spożywczy

Maksymalna dawka
1)
E 170

E 260

E 261


E 262

E 263


E 270

E 296


E 325

E 326


E 327

E 330


E 331

E 332


E 333
E 507
E 524

E 525

E 526


Węglany wapnia

Kwas octowy

Octan potasu

Octany sodu

Octan wapnia

Kwas mlekowy (*)

Kwas jabłkowy (*)

Mleczan sodu (*)

Mleczan potasu (*)

Mleczan wapnia (*)


Kwas cytrynowy


Cytryniany sodu

Cytryniany potasu

Cytryniany wapnia
Kwas chlorowodorowy

Wodorotlenek sodu


Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek wapnia


Środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat
quantum satis

(tylko jako

regulator pH)

2)

E 500

E 501


E 503

Węglany sodu

Węglany potasu

Węglany amonu


Środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat
quantum satis

(tylko jako substancje spulchniające)3)


E 300

E 301

E 302


L-kwas askorbinowy

L-askorbinian sodu


L-askorbinian wapnia

Napoje oparte na owocach i warzywach, soki i żywność dla niemowląt i dzieci do 3 lat
Żywność zawierająca tłuszcze oparta na zbożach łącznie z herbatnikami i sucharkamiPojedynczo lub łącznie, wyrażone jako kwas askorbinowy

0,3 g/kg

0,2 g/kg

Numer wg systemu oznaczeń Unii

Europejskiej

Nazwa


Środek spożywczy

Maksymalna dawka

4)

E 304

E 306


E 307

E 308


E 309

L-palmitynian askorbylu

Mieszanina tokoferoli

Alfa-tokoferol

Gamma-tokoferol

Delta-tokoferol


Przetwory zbożowe zawierające tłuszcze, herbatniki, sucharki

i żywność dla niemowląt


i dzieci do 3 lat

0,1 g/kg

pojedynczo lub łącznie
5)
E 338

Kwas fosforowy

Środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat

1 g/kg

jako P2O5

(tylko jako regulator pH)6)

E 339


E 340

E 341

Fosforany sodu

Fosforany potasu

Fosforany wapnia
Przetwory zbożowe


1 g/kg pojedynczo lub łącznie, wyrażone jako P2O5
7)
E 322

Lecytyny

Herbatniki i sucharki

Żywność oparta na zbożach

Żywność dla niemowląt
i dzieci do 3 lat

10 g/kg

8)

E 333


Cytryniany wapnia

Produkty niskocukrowe oparte na owocach

quantum satis

9)

E 341

Fosforan trójwapniowy

Desery oparte na owocach

1 g/kg

w przeliczeniu na P2O5

10)

E 471
E 472a

E 472b

E 472c


Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymHerbatniki i sucharki

Żywność oparta na zbożach

Żywność dla niemowląt i dzieci

do 3 lat5 g/kg pojedynczo lub łącznie

11)

E 400

E 401


E 402

E 404


Kwas alginowy

Alginian sodu

Alginian potasu

Alginian wapnia


Desery


Puddingi

0,5 g/kg pojedynczo lub łącznie

12)

E 410
E 412

E 414
E 415

E 440


Mączka chleba świętojańskiego

Guma guar


Guma akacjowa (guma arabska)

Guma ksantanowa

Pektyny


Środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat
Żywność bezglutenowa oparta na zbożach

10 g/kg pojedynczo lub łącznie

20 g/kg pojedynczo lub łącznie

13)

E 551

Dwutlenek krzemu

Suche przetwory zbożowe


2 g/kg14)

E 334


E 335

E 336


E 354

E 450a


E 575

Kwas winowy (*)

Winian sodu (*)

Winian potasu (*)

Winian wapnia (*)

Difosforan disodowy

Lakton kwasu glukonowego


Herbatniki i sucharki5 g/kg


jako pozostałość

15)

E 1404


E 1410

E 1412


E 1413
E 1414
E 1420

E 1422


E 1450

E 1451
Skrobia utleniona

Fosforan monoskrobiowy

Fosforan diskrobiowy

Fosforowany fosforan diskrobiowy

Acetylowany fosforan diskrobiowy

Skrobia acetylowana

Acetylowany adypinian diskrobiowy

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

Acetylowana skrobia
utleniona

Środki spożywcze uzupełniające dla niemowląt i dzieci do 3 lat50 g/kg

(*) tylko forma L(+)
Rozdział 5. Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji żywności dla niemowląt i dzieci do 3 lat, przeznaczonej do specjalnych celów medycznych

§ 12. W procesie produkcji żywności dla niemowląt i dzieci do 3 lat, przeznaczonej do specjalnych celów medycznych stosuje się substancje określone w rozdziałach 2- 4, z wyjątkiem substancji E 333, E 341 oraz substancje z tabeli nr 4.

Tabela nr 4Numer wg systemu oznaczeń Unii

Europejskiej

Nazwa


Maksymalna dawka
Szczególne uwarunkowania

1)

E 401

Alginian sodu

1 g/l

Od 4 miesiąca życia, w specjalnych produktach żywnościowych o określonym składzie, wymaganym przy zaburzeniach metabolicznych i do karmienia sondą

2)

E 405

Alginian propylenowo-glikolowy

200 mg/l

Od 12 miesiąca życia w specjalnych dietach przeznaczonych dla małych dzieci, które nie tolerują mleka krowiego lub mają wrodzone wady metabolizmu

3)

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

10 g/l

Od urodzenia wzwyż, w produktach przeznaczonych do redukcji refluksu z żołądka do przełyku

4)

E 412

Guma guar

10 g/l

Od urodzenia wzwyż, w produktach w postaci płynnej zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
5)

E 415

Guma ksantanowa

1,2 g/l

Od urodzenia wzwyż, do produktów opartych na aminokwasach lub peptydach przeznaczonych dla pacjentów z problemami osłabienia przewodu żołądkowo-jelitowego, nieprawidłowej absorbcji białek lub wrodzonymi wadami metabolizmu

6)

E 440

Pektyny

10 g/l

Od urodzenia wzwyż, do produktów przeznaczonych do zastosowania w przypadkach zaburzeń żołądkowo-jelitowych

7)

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC)

10 g/l(kg)


Od urodzenia wzwyż, do produktów przeznaczonych do dietetycznego żywienia w przypadku zaburzeń metabolizmu8)

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

5 g/l

Od urodzenia wzwyż, w specjalnych dietach, szczególnie bezbiałkowych

9)

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

20 g/lW preparatach do początkowego żywienia niemowląt i do dalszego żywienia niemowląt©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna