Dps. 070 2014 II rozeznanie cenowe Szanowni Państwo!Pobieranie 166.19 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar166.19 Kb.

Moczary, dnia 30.04.2014 r.

Znak: DPS.070.6.2014II Rozeznanie cenowe

Szanowni Państwo!

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty rozeznania cenowego na Zakup sadzonek i nasion dla Domu Pomocy Społecznej. Zakup będzie realizowany


w ramach Projektu „Modernizacja parku rehabilitacyjno–rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej ,Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne


Tel./Fax 13 461 3481 , 13 461 1107
dpsmoczary@wp.pl

II . Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sadzonek i nasion w ramach Komponentu nr 2 (szkoleniowego) Projektu „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


2. Szczegółowy opis wykonania przedmiotów zamówienia: zakup w dwóch dostawach (wiosennej –maj oraz jesiennej –październik) wymienionych poniżej nasion i sadzonek.

Dostawa wiosenna (maj 2014):

Lp

Nazwa rośliny

Ilość sztuk

1

Agrest krzaczasty żółty-sadzonka

5

2

Agrest krzaczasty czerwony -sadzonka

5

3

Porzeczka krzaczasta czarna -sadzonka

5

4

Porzeczka krzaczasta czerwona -sadzonka

5

5

Porzeczka krzaczasta biała -sadzonka

5

6

Borówka kamczacka -sadzonka

5

7

Borówka amerykańska-sadzonka

5

8

Jeżyna bezkolcowa -sadzonka

8

9

Winorośl granatowy Schuyler sadzonka

10

10

Winorośl biały Aurora sadzonka

10

11

Róża jadalna sadzonka

3

12

Berberys Thunberga-sadzonka

8

13

Trzmielina zółta -sadzonka

5

14

Trzmielina zielona -sadzonka

5

15

Hortensja -sadzonka

4

16

Hosta 'Fortunei Aureomarginata' -sadzonka

2

17

Hosta 'Francee' -sadzonka

2

18

Hosta 'Sieboldiana -sadzonka

2

19

Machonia -sadzonka

10

20

Perukowiec Purpureus -sadzonka

2

21

Perukowiec Royal Purple -sadzonka

2

22

Sedum rozchodnik -Herbstfreude sadzonka

2

23

Sedum rozchodnik -Matrona sadzonka

2

24

Świerk Conica -sadzonka

12

25

Wiciokrzew -sadzonka

10

26

Winobluszcz -sadzonka

10

27

Cyprysik groszkowy Filifera Nana

12

28

Tuja Aurea nana-sadzonka

6

29

Tuja Justynka-sadzonka

6

30

Jałowiec depressa Repanda

3

31

Jałowiec płożący Golden Carpet

3

32

Róża Fairy Dance-sadzonka

3

33

Róża rabatowa Allgold-sadzonka

20

34

ŻURAWKA Heuchera Palace Purple -sadzonka

5

35

Wierzba płaczaca -sadzonka

5

36

Wierzba sachalińska -sadzonka

5

37

Wierzba mandżurska -sadzonka

5

38

Klon czerwony Crimson King

3

39

Zatrwian tatarski -sadzonka

10

40

Zatrwian szerokolistny-sadzonka

10

41

Aster alpejski nasiona 0,3g/op

10

42

Hyzop lekarski nasiona 0,2g/op

10

43

Kozłek lekarski nasiona 0,2g/op

10

44

Lawenda lekarska nasiona 0,2g/op

10

45

Lebiodka pospolita nasiona 0,1g/op

10

46

Mak lekarski nasiona 0,5g/op

10

47

Margerytka ( Złocień ogrodowy pełny)nasiona 0,5g/op

10

48

Rozmaryn lekarski nasiona 0,1g/op

10

49

Szałwia lekarska nasiona 1g/op

10

50

Czarnuszka siewna nasiona 0,5g/op

10

51

Dziurawiec zwyczajny nasiona 0,1g/op

10

52

Estragon nasiona 0,1g/op

10

53

Melisa lekarska nasiona 0,3g/op

10

54

Len nasiona 1g./op

10

55

Rozmaryn lekarski nasiona 0,1g./op

10


Dostawa jesienna (październik 2014) :

Lp

Nazwa rośliny

Ilość sztuk

1

Śliwa węgierka- sadzonka

9

2

Śliwa renkloda -sadzonka

5

3

Czereśnia Vanda- sadzonka

5

4

Czereśnia Buttnera-sadzonka

4

5

Wiśnia -sadzonka

3

6

Malina Veten- sadzonka

10


III. Miejsce oraz termin składania ofert

Wypełnioną ofertę rozeznania cenowego należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: dpsmoczary@wp.pl lub dostarczyć do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Moczarach,


w terminie do dnia 06.05.2014r. do godz. 14.00 podając wartość szacunkową netto dla wymienionych pozycji oraz wartość brutto dla realizacji całości zamówienia na wzorze oferty dołączonym do niniejszego ogłoszenia.
Osoby do kontaktu: Pan Władysław Tarnawski tel. 13 461 1107 wew. 20

Załączniki :

Formularz ofertowy rozeznania cenowego

………………………………………….……….

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

NIP ………………………………………

REGON ………………………………………

Tel ………………………………………

Fax…………………………………………….

Adres e-mail………………………………

Znak sprawy: DPS.070.6.2014

FORMULARZ OFERTOWY
II ROZEZNANIA CENOWEGO


Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

Moczary 41

38-700 Ustrzyki Dolne


W ramach procedury rozeznania rynku przedkładamy ofertę na zakup sadzonek i nasion realizowany w ramach Projektu „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ja/My niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………  1. Oferujemy wykonanie następującego przedmiotu zamówienia określonego poniżej:

Dostawa wiosenna ( w maju 2014) :

lp

Nazwa rośliny

Ilość sztuk

Cena jednostkowa netto

Wartość Netto (3x4)

1

2

3

4

5

1

Agrest krzaczasty żółty-sadzonka

52

Agrest krzaczasty czerwony -sadzonka

53

Porzeczka krzaczasta czarna -sadzonka

54

Porzeczka krzaczasta czerwona -sadzonka

55

Porzeczka krzaczasta biała -sadzonka

56

Borówka kamczacka -sadzonka

57

Borówka amerykańska-sadzonka

58

Jeżyna bezkolcowa -sadzonka

89

Winorośl granatowy Schuyler sadzonka

1010

Winorośl biały Aurora sadzonka

1011

Róża jadalna sadzonka

312

Berberys Thunberga-sadzonka

813

Trzmielina zółta -sadzonka

514

Trzmielina zielona -sadzonka

515

Hortensja -sadzonka

416

Hosta 'Fortunei Aureomarginata' -sadzonka

217

Hosta 'Francee' -sadzonka

218

Hosta 'Sieboldiana -sadzonka

219

Machonia -sadzonka

1020

Perukowiec Purpureus -sadzonka

221

Perukowiec Royal Purple -sadzonka

222

Sedum rozchodnik -Herbstfreude sadzonka

223

Sedum rozchodnik -Matrona sadzonka

224

Świerk Conica -sadzonka

1225

Wiciokrzew -sadzonka

1026

Winobluszcz -sadzonka

1027

Cyprysik groszkowy Filifera Nana

1228

Tuja Aurea nana-sadzonka

629

Tuja Justynka-sadzonka

630

Jałowiec depressa Repanda

331

Jałowiec płożący Golden Carpet

332

Róża Fairy Dance-sadzonka

333

Róża rabatowa Allgold-sadzonka

2034

Żurawka Heuchera Palace Purple -sadzonka

535

Wierzba płaczaca -sadzonka

536

Wierzba sachalińska -sadzonka

537

Wierzba mandżurska -sadzonka

538

Klon czerwony Crimson King

339

Zatrwian tatarski -sadzonka

1040

Zatrwian szerokolistny- sadzonka

1041

Aster alpejski nasiona 0,3g/op

1042

Hyzop lekarski nasiona 0,2g/op

1043

Kozłek lekarski nasiona 0,2g/op

1044

Lawenda lekarska nasiona 0,2g/op

1045

Lebiodka pospolita nasiona 0,1g/op

1046

Mak lekarski nasiona 0,5g/op

1047

Margerytka ( Złocień ogrodowy pełny)nasiona 0,5g/op

1048

Rozmaryn lekarski nasiona 0,1g/op

1049

Szałwia lekarska nasiona 1g/op

1050

Czarnuszka siewna nasiona 0,5g/op

1051

Dziurawiec zwyczajny nasiona 0,1g/op

1052

Estragon nasiona 0,1g/op

1053

Melisa lekarska nasiona 0,3g/op

1054

Len nasiona 1g./op

1055

Rozmaryn lekarski nasiona 0,1g./op

10Razem wartość netto oferty dla dostawy wiosennej
Razem wartość VAT oferty wiosennej
Razem wartość brutto oferty wiosennej
Dostawa jesienna( w październiku 2014) :

lp

Nazwa rośliny

Ilość sztuk

Cena jednostkowa netto

Wartość Netto (3x4)

1

2

3

4

5

1

Śliwa węgierka- sadzonka

92

Śliwa renkloda -sadzonka

53

Czereśnia Vanda- sadzonka

54

Czereśnia Buttnera-sadzonka

45

Wiśnia -sadzonka

36

Malina Veten- sadzonka

10Razem wartość netto oferty dla dostawy jesiennej
Razem wartość VAT oferty jesiennej
Razem wartość brutto oferty jesiennej
Razem wartość brutto oferty( Suma dostawy wiosennej i jesiennej) ……………………… zł

Słownie razem wartość brutto oferty:……………………………………………………………………………………. ………………………….................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz umową i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
……………………………..…., dnia…………………2014 r.

Miejscowość

………………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczęć WykonawcyDom Pomocy Społecznej w Moczarach

Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

e-mail:dpsmoczary@wp.pl: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Pobieranie 166.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna