Dr Antonina Adamowicz-Hummel wykład wprowadzający, Tyflopedagogika Niewidomi a słabowidzącyPobieranie 8.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.68 Kb.

Dr Antonina Adamowicz-Hummel - wykład wprowadzający, Tyflopedagogika

Niewidomi a słabowidzący

 • kryteria różnicowania

  • medyczne

  • prawne

  • funkcjonalne

 • funkcjonalna definicja ‘słabowidzących’:

obejmuje wszystkie osoby posiadające jakikolwiek potencjał wzrokowy,

ale nie widzące prawidłowo pomimo najlepszej korekcji okularowej

i w związku z tym nie mogące funkcjonować jak osoby pełnosprawne.

Znajdują się wśród nich zarówno osoby z poczuciem i umiejętnością lokalizowania

światła, jak i ‘szczątkowo widzące’ i ‘niedowidzące’.


 • Statystyka – Polska:

380.000 – wg szacunków, że w krajach rozwiniętych niewidomi i słabowidzącystanowią 1% populacji
ok. 500.000 niewidomych i słabowidzących – wg GUS (Główny Urząd Statystyczny)
ponad 90% słabowidzących wśród członków Polskiego Związku Niewidomych (PZN)
ok. 40% członków PZN ma powyżej 65 lat

Założenia teoretyczne rehabilitacji słabowidzących


 • używanie wzroku ≠ zużywanie go

 • umiejętność widzenia nie jest wrodzona – uczymy się jej w procesie rozwoju

 • rozwój widzenia u osób słabowidzących przebiega w podobny sposób, jak u osób widzących

 • można pomóc słabowidzącemu w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju widzenia w drodze intensywnych ćwiczeń

 • punktem wyjścia dla usprawniania widzenia jest poziom rozwoju widzenia, niezależnie od wieku kalendarzowego

 • osoby słabowidzące od urodzenie spostrzegają siebie jako „całość”, a swoje otoczenie jako stacjonarne i „wyraźne”.

 • wyniki badań okulistycznych nie determinują funkcjonowania wzrokowego

 • większość wykonywanych czynności i orientacja w otoczeniu nie wymaga pełnej ostrości wzroku

 • słabowidzący może poprawić swoje funkcjonowanie poprzez

- ćwiczenie sprawności wzrokowych

  • używanie pomocy optycznych i nie optycznych

  • wykorzystywanie wskazówek z otoczenia i modyfikacje otoczenia

  • optymalne wykorzystanie wzroku – wzrok plus inne zmysły

  • zrezygnowanie z korzystania ze wzroku w określonych sytuacjach

  • wykorzystywanie pomocy rehabilitacyjnych nie związanych z widzeniem©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna