Dr Jan Guzowski Tel: + 48 (22) 343-3231Pobieranie 6.96 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.96 Kb.
Dr Jan Guzowski

Tel: + 48 (22) 343-3231

Fax: + 48 (22) 343-3333
e-mail: jguzowski@ichf.edu.pl

SKILLS – PROJEKT (2013 - 2014)

Manipulacje stawowe a fizyka płynówCelem projektu jest zrozumienie podstaw terapii manualnej, w szczególności manipulacji stawowych z punktu widzenia fizykochemii płynów i ich oddziaływań z powierzchniami stawowymi. Ostatnie doniesienia naukowe wskazują na istotną zależność między makroskopowymi naprężeniami w stawie, takimi jak te powstające podczas manipulacji, a zmianami w strukturze chrząstki oraz płynu wewnątrzstawowego na poziomie mikroskopowym. Autorzy wniosku zamierzają eksperymentalnie zbadać możliwe mikroskopowe mechanizmy odpowiedzialne za skuteczność terapii z nadzieją, że przyczyni się to do usprawnienia technik manualnych - zyskujących obecnie rosnące znaczenie ze względu na cywilizacyjny charakter schorzeń stawów. Projekt będzie jedną z nielicznych prób wprowadzenia ilościowych metod opisu do fizjoterapii.

Fluid mechanical basics of manipulative treatment of joints in physiotherapy

The goal of the project is to understand the basics of manipulative treatment of joints in manual therapy from the point of view of physical chemistry of the synovial fluid and its interaction with the articular cartilage. Recent studies indicate a relation between mechanical stress in the joint, like the one induced during manipulation and structural changes in the cartilage and in the synovial fluid occuring at a microscopic level. The authors of the project will investigate experimentally possible microscopic mechanisms responsible for the effectiveness of manual therapy aiming at further improving the existing manipulative techniques. The project will be one of the first attempts to introduce quantitative methods to physiotherapy.

Pobieranie 6.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna