Dr Kazimierz WóycickiPobieranie 10.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.51 Kb.
Dr Kazimierz Wóycicki, ur.1949 w Warszawie, studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca w miesięczniku „Więź” (1974-1980) pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego. Więziony w stanie wojennym. W latach 85-86 studia politologiczne i historyczne na Uniwersytecie Fryburskim jako stypendysta Fundacji Adenauera. Dziennikarz BBC (1986-1987). Praca doktorska „Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec swojej przeszłości 1933-1945” na Uniwersytecie Wrocławskim. Liczne kontakty z niemiecką opozycją demokratyczną w latach 70-tych i 80-tych m.in. współinicjator i sygnatariusz listu polskich i wschodnioniemieckich działaczy opozycyjnych (1989), a także współredaktor listu polskich i niemieckich intelektualistów katolickich (1989), redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy” (1990-1993). Dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996-1999) i Lipsku (2000-2004). dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004-2008) doradca ministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Senior Fellow w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Współinicjator „grupy Kopernika” - polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego. Od 2009 kierujący zespołem doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Doroczna Nagroda Uniwersytetu Viadrina 2008, Honorowy Ambasador Miasta Szczecina.

Publikacje m.in.:
Szanse i pułapki polsko-rosyjskiego zbliżenia [w:] Debata nr 5, luty 2011.

Kazimierz Wóycicki, Adam Balcer: Orientacje polskiej polityki zagranicznej [w:] Debata nr 3,lipiec 2010.,Rosyjska agenda [w:] Debata nr 4, maj 2010,

Nauczanie języka polskiego w Niemczech [w:] Debata nr 1, marzec 2010, Stany Zjednoczone – Unia Europejska. Ramię w ramię [w:] Sprawy Międzynarodowe nr 1/2010.

Zagadnienie historiografii pamięci [w:] Orbis Lingaurum 4/2009,

Kategoria pamięci i historiografia dziejów najnowszych [w:] Orbis Linguarum Vol.35 Dresden-Wrocław 2009.

Historia NRD nie tylko dla Niemców [w: ] Przyjaźń nakazana. Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990. Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red) Wrocław 2009.

Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red): Przyjaźń nakazana. Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990. Wrocław 2009. (wyd.II uzupełnione)Wyzwania polskiej polityki wobec Niemiec, Sprawy Międzynarodowe 1/2009.

Jak rozmawiać z Niemcami? O stosunkach polsko-niemieckich i ich europejskim wyzwaniu. Przedmowa Prof.Dr. Irena Lipowicz. Wrocław 2009.

Polen im Gespraech mit Deutschland. Zur Spezifik des Dialogs und seinem europäischen Herausforderungen. Mit Vorwort von Prof.Dr. Gesine Schwane und Prof.Dr. Heinrich Oberreuter. Wrocław 2009.

Adam Balcer, Andrzej Krawczyk, Kazimierz Wóycicki : Nowe wymiary polskiej polityki zagranicznej [w:] Sprawy Międzynarodowe nr 4 /2009.

Adam Balcer, Andrzej Krawczyk, Kazimierz Wóycicki: New Dimensions of Polish Foreign Policy: the North and South Vectors and the South-East Alternative [w:] The Polish Quarterly of International Affairs 4/2009

European Recent Past In Dispute: Conflicts of Interpretation between the Western and the Central and Eastern European Perspective [w:] Jan Malicki and Leszek Zasztowt (Ed.): East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies. Warsaw 2009.

Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder” Hg. Von Dieter Bingen, Peter Oliver Loew und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2007,

Die Kopernikus-Gruppe. Zwischenbilanz eines deutsch-polnischen Gesprächskreises” Hg. von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki. Wiesbaden 2007.

Europejski konflikt pamięci. Warszawa 2007.

Niemiecki rachunek sumienia. Wrocław 2003,

Holocaust w niemieckiej i polskiej świadomości [w:] „Polacy i Niemcy. Historia-kultura-polityka” Poznań 2003.

Kronika niezwykłego miasta. Szczecin 1945-1989. Szczecin 2003

Deutschland-Polen-Osteuropa. Deutsche und polnische Vorüberlegungen zu einer gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten Europäischen Union. Hg. Von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2002.

Spór Walser-Bubis, Warszawa 1999.

Opfer und Täter. Die polnische Abrechnung mit der Geschichte nach 1989, [w:] Leviathan 18/1998,

Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej. Wstęp. Warszawa 1997.

Czy bać się Niemców? Przedmowa Stanisława Stommy, Warszawa 1990,

Autor i kurator wystaw:

„Bramy wolności” (Berlin 1999, Frankfurt 2000, Lipsk 2002, Wiedeń 2003),

„Colditz i polscy generałowie” (Colditz, Saksonia 2002)

„Darłowo 1945-1990. Opowieść niezwykła” (Muzuem Darłowo)

„Expelled” (Bruksela parlament europejski 2008, Rennes Francja Parlament Bretoński 2008),„Golgota Wschodu” (Sejm RP 2008, Białystok).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna