Dr Sabina JodłowskaPobieranie 31.94 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.94 Kb.
dr Sabina Jodłowska, nazwisko rodowe: Misiewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, telefon (+48, 58) 5236892, fax. (+48, 58) 5236678, e-mail: ocesm@univ.gda.pl

Zainteresowania badawcze:

Wpływ czynników środowiskowych takich jak zasolenie, temperatura i światło na wzrost, barwniki fotosyntetyczne, aktywność fotosyntetyczną, fotoaklimatyzacje morskich glonów i sinic.

Praca na rzecz rozbudowy Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA) w Instytucie Oceanografii UG (www.ocean.univ.gda.pl/~ccba/).

Kariera naukowa:

Mgr 1998 – na podstawie obronionej na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, pracy magisterskiej z zakresu ekofizjologii sinic pt. “Wpływ światła, temperatury i zasolenia na wzrost i zawartość chlorofilu a u bałtyckiej sinicy Phormidium sp.”,Dr 2004 - na podstawie obronionej, na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii pt. „Wpływ wybranych czynników na wzrost, tempo fotosyntezy i barwniki fotosyntetyczne bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium”.

Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Fykologiczne

 • Europejska Federacja Towarzystw Fykologicznych (FEPS)

Staże i wizyty naukowe:

 • Niemcy, Uniwersytet w Rostoku, zapoznanie się z technikami chromatograficznymi i metodami hodowli glonów, 1999.

 • Niemcy, Uniwersytet w Getyndze, Wydział Fykologii Eksperymentalnej i Kolekcja Kultur Glonów (SAG), Międzynarodowe Spotkanie Kolekcji Kultur Glonowych, 02-06 wrzesień 2002.

 • Czechy, Nowe Hrady, Naukowe spotkanie dotyczące fluorescencji chlorofilu w środowisku wodnym - workshop, 28 maj–01 czerwiec 2007.

 • Polska, Poznań, 17-ta Międzynarodowa Ekologiczna Szkoła Letnia, “Wirusy i grzyby w ekosystemach wodnych”, 23-28 czerwiec 2008.

Publikacje naukowe:

 • Latała A., Misiewicz S. (2000): Effects of light, temperature and salinity on the growth and chlorophyll a content of Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium. – Archiv für Hydrobiologie, Supplement Algological Studies 100: 157-180.

 • Jodłowska S., Latała A. (2003): Simultaneous separation of chlorophylls and carotenoids by RP-HPLC in some algae and cyanobacteria from the Southern Baltic. – Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 32, No. 2: 81-89.

 • Latała A., Jodłowska S. & Pniewski F. (2006): Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) and characteristic of some strains by factorial experiment approach – Archiv für Hydrobiologie 165, Algological Studies 122: 137-154.

 • Jodłowska S., Latała A. (2010): Photoacclimation strategies in toxic cyanobacterium Nodularia spumigena (Nostocales, Cyanobacteria) – Phycologia 49 (3): 203–211.

 • Jodłowska S., Śliwińska S., Latała A. (2010): The influence on the growth and photosynthetic pigments of three baltic picocyanobacterial strains of Synechococcus – Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 64: 85-92.

 • Śliwińska S., Jodłowska S., Latała A. (2011): Ecophysiological and allelopathic properties of the picocyanobacterium Synechococcus sp. – Acta Geographica Silesiana (in press).

Konferencyjne prezentacje posterowe:

 • Adam Latała, Sabina Misiewicz; 1999 – Effects of light, temperature and salinity on the growth Baltic cyanobacterium Phormidium sp.– XVIII Symposium of Phycological Section of Polish Botany Society, Poland, Kielce-Wólka Milanowska 6-9 May 1999, pp. 60-62.

 • Adam Latała, Sabina Misiewicz; 2000 – The influence of irradiance, temperature and salinity on chlorophyll a content in Baltic cyanobacterium Phormidium sp. - XIX Symposium of Phycological Section of Polish Botany Society, Poland, Tleń 11-14 May 2000, pp. 126-128.

 • Sabina Misiewicz, Adam Latała; 2001 – Pigment content and photosynthesis rate in baltic cyanobacterium Phormidium amphibium as chromatic adaptations result - Third International Symposium on: „Functioning of coastal ecosystems in various geographical regions”, Poland, Gdynia 19-22 June, 2001.

 • Sabina Misiewicz, Adam Latała; 2001 – Photoadaptations, photosynthesis rate and biomass production in the Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium – Phycologia 40 (4), Supplement – Abstracts of papers to be presented at the 7th International Phycological Congress, Grecja, Thessaloniki 18-25 August, 2001, pp. 98.

 • Sabina Misiewicz, Adam Latała; 2001 – Pigment content and photosynthesis rate in Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium as chromatic adaptations result – 52 Congress of Polish Botany Society, Poland, Poznań 23-28 September 2001, pp. 93.

 • Sabina Misiewicz, Adam Latała; 2002 – Determination of pigments in Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium using high-performance liquid chromatography and spectrophotometric methods at different light and temperature conditions – XXI International Conference of Phycological Section of Polish Botany Society, Poland, Sosnówka Górna – Karpacz, 13-16 June, 2002, pp. 117-118.

 • Adam Latała, Sabina Misiewicz; 2002 – Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) – International Meeting of Culture Collections of Algae „Culture Collections of Algae: increasing accessibillity and exploring Algal Biodiversity”, Germany, Göttingen, 02-06 September, 2002.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2003 - Photosynthesis course and pigment composition in the Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium - Third European Phycological Congress, Queen's University Belfast, 21-26 lipca 2003, Programme & Book of Abstracts, p. 71.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2005 – Temperature and light as a stress factors inducing the changes in pigment composition and photosynthetic performance in Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium – Biophysical and Biochemical Methods In Photosynthesis Research Central-European Conference, „Photosynthesis and stress”, Czech Republic, Brno, 15-16 September 2005, pp. 59.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2005 – Baltic Cyanobacterium, Phormidium amphibium – an Interesting Strain from CCBA – European culture collections: resources for biology and biotechnology, Republic of Latvijas, Ryga, 25-27 May 2005, pp. 57-58.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2005 – Light as a stress factor inducing the changes in pigment composition and photosynthesis rate in the Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium – 8th International Phycological Congress, Republic of South Africa, Durban, 13-19 August 2005, Phycologia 44, (4), Supplement, pp. 60-61.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2007 - Photoadaptative strategies of potentially toxic Baltic cyanobacterium Nodularia spumigena – XXVI International Phycological Conference, Poland, Lublin/Nałęczów, 17-20 May 2007.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała, Monika Krzemień, Paulina Lemke; 2007 – Comparison between fluorometric, volumetric and polarographic methods for photosynthetic light response curves determination in three strains of Baltic algae – Chlorophyll Fluorescence in Aquatic Sciences Meeting, Czech Republic, Nove Hrady, 28 May – 01 June 2007, pp. 50-51.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2007 – Photoacclimation and photosynthesis characteristic of some Baltic strains by factorial experiment approach – IV European Phycological Congress, Spain, Oviedo, 23-28 July 2007, pp. 132.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2008 – Effect of light and temperature on the growth, pigments and photosynthesis in toxic cyanobacterium Nodularia spumigena from the Gulf of Gdańsk – XXVII International Phycological Conference, Poland, Łódź-Spała, 12-15 June 2008, pp. 62-63.

 • Sabina Jodłowska, Filip Pniewski, Adam Latała; 2008 – „Ecophysiological and morphological studies of two diatoms from Baltic Sea” – Algal Culture Collections. Scotland, Oban, 9-10 July 2008, pp. 31.

 • Sabina Jodłowska, Sylwia Śliwińska, Adam Latała; 2010 – Effect of irradiance, temperature, salinity and nutrient concentration on the growth of Baltic cyanobacterial strains of Synechococcus sp. and Nodularia spumigena – XXIX International Conference of Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, 19-23 May 2010, pp. 102-103.

 • Sabina Jodłowska, Sylwia Śliwińska, Adam Latała; 2010 – The growth and photosynthetic pigments of three Baltic picocyanobacterial strains of Synechococcus under the influence of irradiance – 6th Hydromicrobiological Conference “Microorganisms from ecology to technology”, Gdańsk-Gdynia, 6-10 June 2010, pp. 29-30.

 • Sabina Jodłowska, Sylwia Śliwińska; 2011 – Photosynthesis irradiance curves and chlorophyll fluorescence of three Baltic picocyanobacterial strains of Synechococcus – 30th International Conference of the Polish Phycological Society, Wrocław, 19-21 May 2011, pp. 134-135.

 • Paulina Lemke, Sabina Jodłowska, Filip Pniewski, Sylwia Śliwińska, Adam Latała; 2011 – Involvement of the Culture Collection of Baltic Algae (CCBA) in discovering unique properties of Baltic microalgae, 18th Symposium on Cryptogamic Botany University of Barcelona, Spain, Barcelona, 13-16 July 2011, pp. 62.

 • Sabina Jodłowska; 2011 – Effects of light spectrum on pigment content and photosynthesis activity in Synechococcus strains, 5th European Phycological Congress, Rodos, Grecja, 04-09 September 2011.

 • Paulina Lemke, Sabina Jodłowska, Filip Pniewski, Sylwia Śliwińska, Adam Latała – Role of the Culture Collection of Baltic Algae in discovering unique properties of Baltic microalgae, 5th European Phycological Congress, Rodos, Grecja, 04-09 September 2011.

 • Sabina Jodłowska; 2011 – Chromatic adaptation in three Baltic picocyanobacteria of the genus Synechococcus, ICES Annual Science Conference 2011, Gdańsk, 19-23 September 2011.


Konferencyjne prezentacje ustne:

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2003 – Photoadaptation of Baltic cyanobacterium Phormidium amphibium to existing balanced water ecosystem – XXII International Conference of Phycological Section of Polish Botany Society, Poland, Olsztyn – Mierki, 15-18 May, 2003, pp. 31-32.

 • Sabina Jodłowska, Adam Latała; 2009 – Photoacclimation strategies in the toxic cyanobacterium Nodularia spumigena (Nostocales, Cyanobacteria) – Phycologia 48 (4), Supplement ISSN 0031-8884 – Abstracts of papers to be presented at the 9th International Phycological Congress, Tokyo, Japan, 2-8 August 2009, pp. 51.

 • Sabina Jodłowska, Sylwia Śliwińska; 2010 – Photosynthetic activity and pigment content of three Baltic picocyanobacterial strains of Synechococcus by factorial experiments approach - XXIX International Conference of Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, 19-23 May 2010, pp. 45-46.


Granty ministerialne:

 1. Kierownik projektu badawczego pt. „Fotoadaptacje, tempo fotosyntezy i produkcja biomasy u bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium”, finansowanego przez KBN, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim

 2. Główny wykonawca projektu badawczego nr 3 PO4F 027 23 pt. „Wpływ światła, temperatury i zasolenia na wzrost, tempo fotosyntezy i barwniki fotosyntetyczne bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium“, finansowanego przez KBN, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim (01.09.2002-31.08.2004)

 3. Wykonawca pakietu badawczego WP-4 pt. „Culture Collection of Baltic Algae (CCBA)” w ramach realizowanego projektu badawczego nr EVK3-2002-00502 Centrum Doskonałości BALTDER (Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research) finansowanego przez Komisję Europejską, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim (2002-2006)

 4. Główny wykonawca projektu badawczego nr 2 P04F 020 28 pt. „Fotoadaptacyjne uwarunkowania tempa wzrostu i fotosyntezy toksycznej sinicy Nodularia spumigena z Zatoki Gdańskiej”, finansowanego przez MNiSW (2005-2007)

 5. Główny wykonawca projektu badawczego nr 2190/1/B/P01/2008/35 pt. „Ekofizjologiczna, filogenetyczna i morfologiczna charakterystyka drobnych, bałtyckich okrzemek mikrofitobentosowych z rodziny Naviculaceae”, finansowanego przez MNiSW (2008-2010)

 6. Główny wykonawca projektu rozwojowego nr N R14007106/2009 pt. „Rozbudowa Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA)”, finansowanego przez MNiSW (2009-2011)

 7. Kierownik projektu badawczego nr 3278/P01/2009/36 pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wzrost, fotosyntezę, fluorescencję chlorofilu, barwniki fotosyntetyczne oraz zmiany ultrastrukturalne u bałtyckich sinic pikoplanktonowych z rodzaju Synechococcus” finansowanego przez MNiSW (2009-2011)


Granty BW:

 1. Wykonawca projektu badawczego nr BW pt. „Skład barwników i tempo fotosyntezy bałtyckiej sinicy Phormidium amphibium jako wynik procesu foto- i chromoadaptacji”, finansowanego przez Uniwersytet Gdański, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim (2002-2003)

 2. Wykonawca projektu badawczego nr BW/1320-5-0190-3 pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wzrost i fotoadaptacje szczepów z Kolekcji Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA)”, finansowanego przez Uniwersytet Gdański, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim (2003-2004)

 3. Kierownik projektu badawczego nr BW/13A0-5-0131-7 pt. "Strategie fotoadaptacyjne bałtyckich sinic, planktonowej Nodularia spumigena i bentosowej Phormidium amphibium" finansowanego przez Uniwersytet Gdański, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim (2006-2007)

 4. Kierownik projektu badawczego nr BW/13A0-5-0266-8 pt.Ocena oddziaływania światła i temperatury oraz ich interakcji w doświadczeniach czynnikowych na tempo wzrostu, przebieg fotosyntezy oraz produkcję barwników fotosyntetycznych u toksycznej sinicy Nodularia spumigena finansowanego przez Uniwersytet Gdański, realizacja na Uniwersytecie Gdańskim (2007-2008)

 5. Kierownik projektu badawczego nr BW/G245-5-0233-9 pt. „Charakterystyka właściwości autekologicznych i ekofizjologicznych bałtyckich sinic pikoplanktonowych z rodzaju Synechococcus” (2008-2009)

 6. Kierownik projektu badawczego nr BW/G245-5-0502-0 pt. „Aktywność fotosyntetyczna oraz skład barwników fotosyntetycznych u bałtyckich sinic pikoplanktonowych z rodzaju Synechococcus” (2009-2010)


Funkcje pełnione na uczelni:

Główny wykonawca i koordynator projektu edukacyjnego pt. „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży” realizowanego przez Instytut Oceanografii UG na podstawie umowy z Urzędem Miasta Gdyni z dnia 9 lipca 2010 r. nr SK/1383/OE/48-W/2010.


Inne funkcje organizacyjne:

 1. Koordynator imprezy popularno-naukowej pt. „Podwodny świat roślin bałtyckich” organizowanej w ramach VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, pozyskanie z WFOSiu dofinansowania nr RVII-02/36/2009.

 2. Koordynator imprezy popularno-naukowej pt. „Wykorzystanie glonów i sinic w życiu codziennym” organizowanej w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, pozyskanie z WFOSiu dofinansowania nr RVII-02/37/2010.

 3. Koordynator imprezy popularno-naukowej pt. „Glony i sinice żyjące w Morzu Bałtyckim” organizowanej w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

 4. Koordynator imprezy popularno-naukowej pt. „Sprawdź, co potrafią! - Niesamowity świat bałtyckich glonów i sinic” organizowanej w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki, pozyskanie z WFOSiu dofinansowania nr RVII/03/18/2011.

 5. W ramach „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży” przygotowanie i przeprowadzenie pakietu edukacyjnego „Barwny świat glonów i sinic bałtyckich”.


Wypromowane prace magisterskie:

    1. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na wzrost, barwniki asymilacyjne, fluorescencję chlorofilu a i tempo wymiany gazowej u bałtyckich sinic piko planktonowych z rodzaju Synechococcus”, Sylwia Śliwińska, Gdynia, 2009

    2. „Chromoaklimatyzacyjne zmiany ilości i składu barwników fotosyntetycznych u bałtyckich pikocyjanobakterii z rodzaju Synechococcus”, Magdalena Bolesta, Gdynia, 2011

    3. ,,Analiza składu pigmentów fitoplanktonu w strefie eufotycznej południowo- zachodniej części Morza Bałtyckiego”, Joanna Maciejczyk, Gdynia, 2011


Wypromowane prace licencjackie:

 1. „Wykorzystanie glonów w gospodarce i życiu człowieka”, Radosław Wieczorek, Gdynia, 2010

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności:

 1. Język obcy: angielski

 2. Prawo jazdy kat. B (1992)

 3. Patent żeglarza jachtowego (1992)

 4. III stopień płetwonurkowania (1995)

 5. Stopień nauczyciela mianowanego (2003)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna