Dr Tomasz Kamusella


Forthcoming Book Reviews in Refereed JournalsPobieranie 130.53 Kb.
Strona3/3
Data27.04.2016
Rozmiar130.53 Kb.
1   2   3

Forthcoming Book Reviews in Refereed JournalsWorking Papers
The Szlonzoks and Their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism. 2003. Florence, European University Institute: Working Papers Series of the Department of History and Civilization (HEC 2003/1), 50 pp. http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/1351/1/HEC03-01.pdf.
The Triple Division of the Slavic Languages: A Linguistic Finding, a Product of Politics, or an Accident? 2005. Vienna: Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM Working Papers Series, No 2005/1), 133 pp. http://www.iwm.at/publ-wp/wp-05-01.pdf.
Theses and Dissertations
MA thesis: ‘Living in the Borderland:’ Colonialism and the Clash of Cultures in the Fiction of J M Coetzee. 1992. Potchefstroom, South Africa: Potchefstroom University [library catalog: http://www.puk.ac.za/library/index_e.html].
MA thesis: The Dynamics of the Policies of Ethnic Cleansing in Silesia During the Nineteenth and Twentieth Centuries. 1994. Prague/Budapest: Central European University [broadened into a full-fledged research work with its full text available online at: http://e-lib.rss.cz/diglib/pdf/17.pdf]
PhD dissertation: The Emergence of National and Ethnic Groups in Silesia, 1848-1918. 2001. Poznań, Poland: Institute of Western Affairs [available in the Library of the European University Institute, Florence, Italy: http://www.iue.it/LIB/Catalogue].

Literary and Political Essays in Journals and the Internet

Strach [Fear] (pp 42-45). 2011. Nigdy Więcej. No 18, Fall-Winter. Warsaw: Grupa Anty-Nazistowska i Stowarzyszenie Nigdy Więcej.


Crocodile Skin, or the Fraternal Curtain (22 pp). 2011. Ab Imperio website. http://net.abimperio.net/node/2044, http://net.abimperio.net/node/2067 & http://net.abimperio.net/node/2135. [Published in three parts.]
O rząd dusz Indusa XXI wieku [The Influence of Great Personalities on India’s Inhabitants in the Early 21st Century] (12 pp). 2010. Etnologia.pl. Sept. http://www.etnologia.pl/swiat/teksty/o-rzad-dusz-indusa.php.
Kłela, abo zdroje schlonzskiej gotki [The Fonts of the Silesian Language: A Note on the Standardization Endeavors] (15 pp). 2010. Etnologia.pl. Mar. http://www.etnologia.pl/polska/teksty/klela-abo-zdroje-schlonzskiej-gotki-1.php.
Co wiemy i czego nie wiemy o rusyfikacji i germanizacji w XIX stuleciu? [What We Know and What We Do Not Know on Russification and Germanization in the 19th Century] (pp 4-22). 2009. Ślůnsko Nacyjo. No 2, Feb. Zabrze: NOŚ.
Orwell w Opolu [Orwell in Opole: A Reflection on the Ideological Uses of Nationalism] (15 pp). 2009. Silesia, Schlesien, Śląsk. Mülheim an der Ruhr. No 32. http://www.silesia-schlesien.com/artikel/artikel/article/1///dr-tomasz-kamusella-orwell-w-opolu.html.
Symbol jako nośnik tożsamości mniejszości niemieckiej w Polsce [Symbols as the Current Basis of Identification-Building Among the German Minority in Poland] (16 pp). 2009. Silesia, Schlesien, Śląsk. Mülheim an der Ruhr. No 35. http://www.silesia-schlesien.com/artikel/artikel/article/1///tomasz-kamusella-symbol-jako-nosnik-tozsam.html
Uwaga na temat proponowanych pytań o narodowość/etniczność i język do zadania respondentom w polskim spisie na rok 2011 [A Note on the Nationality/Ethnicity and Language Questions to be Included in the 2011 Polish Census] (pp 4-17). 2009. Ślůnsko Nacyjo. No 9, Sept. Zabrze: NOŚ.
Immigrants, Migrants: The New Irish (8 pp). 2008. Village.ie. 3 Jan. http://www.village.ie/Ireland/Society_&_Justice/Immigrants,_Migrants_the_New_Irish/.
Warszawa wie lepiej – Ślązaków nie ma [Warsaw Knows Better: The Silesians Do Not Exist] (15 pp). 2008. Dziennikarze Wędrowni. Jan. http://www.dziennikarze-wedrowni.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11:warszawa-wie-lepiej-slazakow-nie-ma&catid=1:lewa-szpalta.
Kędzierzyn-Koźle to miasto wieloetniczne [Kędzierzyn-Koźle is a Multiethnic Town] (pp 36-37). 2008. Nigdy Więcej. No 16, Winter-Spring. Warsaw: Grupa Anty-Nazistowska i Stowarzyszenie Nigdy Więcej.
Kłopoty z Glosariuszem [Troubles with the Glossary: Polish Nationalism, Freedom of Speech and Upper Silesia] (16 pp). 2008. Silesia, Schlesien, Śląsk. Mülheim an der Ruhr. No 31. http://www.silesia-schlesien.com/artikel/artikel/article/1///dr-t-kamusella-klopoty-z-glosariuszem.html.
Ilu ludzi zna ślunszczyznę na początku XXI wieku? [How Many People Know the Silesian language at the Beginning of the 21st Century?] (pp 6-18). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 1, Jan. Zabrze: NOŚ.
Grupy etniczne i narodowe na Górnym Śląsku [National and Ethnic Groups in Upper Silesia]. 2008. Silesia, Schlesien, Śląsk. Mülheim an der Ruhr. http://www.silesia-schlesien.com/artikel/artikel/article/16///dr-tomasz-kamusella-grupy-narodowe-i-etnicz.html.
Czy śląszczyzna jest językiem? Spojrzenie socjolingwistyczne [Is Silesian a Language? A Sociolinguistic View] (pp 2-9). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 7, Jul. Zabrze: NOŚ.
Słowo przestrogi. O kodyfikacji języka śląskiego [A Word of Caution on the Codification of the Silesian Language] (pp 32-42). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 8, Aug. Zabrze: NOŚ.
O Schlonzsku i nacjonalizmie [On Upper Silesia and Nationalism: A Remark on the Continuing Non-Recognition of the Silesian Language in Poland]. 2008. Silesia, Schlesien, Śląsk. No 30. Mülheim an der Ruhr. http://www.silesia-schlesien.com/artikel/artikel/article/1///dr-tomasz-kamusella-o-schlonzsku-i-nacjonal.html.
Ślůnskiej gotce nadano kod ISO – co to oznacza? [An ISO Code Was Accorded to the Silesian Language: What Does It Mean?] (pp 6-9). 2007. Ślůnsko Nacyjo. No 7, Sept. Zabrze: NOŚ.
O uniwersytecie w czasie przyszłym. Przyszłość rozpoczęła się już wczoraj [Onthe University in the Future Tense: The Future Has Already Begun Yesterday] (48-52). Indeks. 2006. No 5-6, Sept-Oct. Opole: University of Opole. http://www.indeks.uni.opole.pl/pdf/indeks-7172.pdf.
Ujek Bernat [Uncle Bernat: On the Expulsions of Szlonzoks, Lemkos and Ukrainians in Post-1945 Poland] (pp 328-330). Confinium. 2006. No 1. Tarnowskie Góry, Poland: Drukpol.
Silesia: Doing it Our Way (8 pp). 2005. Transitions on Line (TOL). 10 Nov. www.tol.cz, http://lgi.osi.hu/documents.php?id=877. Available from: http://www.ceeol.com.
Wyłanianie się grup etnicznych na Śląsku w okresie 1848-1918 na tle penetracji tegoż regionu przez nacjonalizmy niemiecki, polski i czeski [The Emergence of the Ethnic Groups in Silesia During the Years 1848-1918 as Contrasted with the Penetration of This Region by German, Polish and Czech Nationalisms] (16 pp.) 2004. Opole, Poland: Młodzież Górnośląska. http://www.mlodziezgornoslaska.org.
Prezydent [The President: On Post-Soviet Tajikistan] (pp 201-221). Krasnogruda. 2002/2003. No 16. Suwałki, Poland: Fundacja Pogranicze.
Dinozaur [The Dinosaur: On the Islamic Experience in Soviet Tajikistan] (pp 222-229). Krasnogruda. 2002/2003. No 16. Suwałki, Poland: Fundacja Pogranicze.
Nowe technologie informatyczne i twardy świat połowicznej globalizacji [New Communications Technologies and the Hard World of Semi-Globalization] (pp 132-135). 2000. Sprawy Polityczne. No 3. Elbląg, Poland: Elbląska Oficyna Wydawnicza.
The Deictic Aspect of the Ideology of Nationalism as a Factor Contributing to the Creation of the Other (45 pp). 1999. Minneapolis, MN, US: Center of Austrian Studies, University of Minnesota [http://www.socsci.umn.edu/cas, defunct link].
The Other/s in the City of Skopje (10 pp). 1999. Summer School ‘The Image of the Other. Skopje, Macedonia: Open Society Institute [http://soros.org.mk/image/WEB1999/etexts/tktoitcos.htm, defunct link].
Asserting Minority Rights in Poland (pp 15-18). 1996. Transition. No 9, Feb 9. Prague, Czech Republic: Open Media Research Institute.
Expert Opinions
Opinion on the Sociological Inquiry into the State of the German Minority in Poland (Badania socjologiczne Mniejszości Niemieckiej w Polsce), conducted by the House of Polish-German Cooperation (www.haus.pl), Opole, Poland in 2009 and 2010, 2011. Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Basic Competency in Cyrillic – the European Union’s Third Official Alphabet: Outreach Cyclic Course Proposal. 2009. Dublin: Trinity College.
Uwaga na temat proponowanych pytań o narodowość/etniczność i język do zadania respondentom w polskim spisie na rok 2011 [A Remark on the Questions on One’s Nationality/Ethnicity and Language to be Included in the Polish 2011 Census] (12 pp). 2009. Warsaw: Institute of Sociology, University of Warsaw.
An Assessment of the Viability of Upgrading the Silesian-language Wikipedia Project to the Status of a Full-Fledged Wikipedia. 2008. St Petersburg FA: Wikimedia Foundation.
Ocena wiadomości na tematy niemieckie i podobne w polskich podręcznikach do historii [An Assessment of the Congruence with the Facts of the Information on Matters German and the Like in Polish History Textbooks] (15 pp). 2008. Opole: Dom Europejski [a cultural and study institution of the Socio-Cultural Associations of Germans in Poland].
Czy śląszczyzna jest językiem? [Is Silesian a Language?] (10 pp). 2008. Chorzów: Pro Loquela Silesiana – Towarzystwo Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy [Society for the Promotion and Development of the Silesian Language]. http://silesiana.org.pl/dokumenty/26-ekspertyzy-uzasadniajce-potrzeb-nadania-mowie-l/34-ekspertyza-naukowa-dra-tomasza-kamuselli.html.

Translations into Polish

Sheila Fugard. 1993 [Unpublished]. Rytuał przejścia [Rite of Passage]. Deposited in the National English Literature Museum, Grahamstown, South Africa.


Participation in Radio Programs
Participation in the radio program: Bartosz Panek. 2011. Sezon na Śląsk [On Upper Silesia in Poland] (Ser: Sezon na Dwójkę). Warsaw: Polskie Radio Dwójka. May 6, 6-7pm. http://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/362855,Sezon-na-Slask
Participation in the radio program ‘European Voices: Ryszard Kapuscinski.’ 2008. Vincent Wood’s The Arts Show. Dublin: RTE Radio 1. 3 Mar. http://www.rte.ie/arts/2008/0304/theartsshow_av.html?2345379,242,209
Sytuacja językowa na Górnym Śląsku w XX wieku [The Linguistic Situation in Upper Silesia During the 20th Century], radio program on a basis of the Interview with Tomasz Kamusella conducted by Marcin Kordecki. 2007. Opole, Poland: Radio Opole. 18 May, 6pm. http://www.radio.opole.pl/index.php?kat=audycje&subkat=archiwumxxwieku&odc=31.
Interview with Tomasz Kamusella conducted by Barbara Daser. 2005. The European Day of Languages (Ser: ORF on Science). Vienna, Austria: Österreichischer Rundfunk. 26 Sept, 1:55pm. http://oe1.ORF.at.

Articles in Journals, Newspapers and the Internet

Czterdziestu wybiera kanon [Forty Intellectuals Select a Canon of Works Representative of the Upper Silesian Culture: A Reply] (p 24). 2012. Fabryka Silesia. No 1, May-Jul. Katowice: Regionalny Ośrodek Kultury.


Dux (Letters to the Editor) (p 6). The Times Literary Supplement. 2012. No 5691, Apr, 27. London.
Władze region / Die Regierenden der Oppelner Region [The Authorities of the Region] (Ser: Kartkując w „Glosariuszu Regionalnym” Tomasza Kamuselli / Im Regionalglossar von Tomasz Kamusella geblättert [Leafing through Tomasz Kamusella’s Glossary]) (p 5). 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 4, Jan 27.
Katholische Autoritäten der Region [The Catholic Ecclesiastical Authorities of the Region] ] (Ser: Kartkując w „Glosariuszu Regionalnym” Tomasza Kamuselli / Im Regionalglossar von Tomasz Kamusella geblättert [Leafing through Tomasz Kamusella’s Glossary]) (p 10). 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 5, Feb 3.
Podziały historyczne / Historische Zeitabschnitte [The Historical Divisions]. (Ser: Kartkując w „Glosariuszu Regionalnym” Tomasza Kamuselli / Im Regionalglossar von Tomasz Kamusella geblättert [Leafing through Tomasz Kamusella’s Glossary]) (p 6). 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 6, Feb 10.
Obszar region w strukturach wyższego rzędu / Das Gebiet der Region als Teil großrämiger politischer Strukturen [The Territory of the Region as Included in Higher Political Structures] (Ser: Kartkując w „Glosariuszu Regionalnym” Tomasza Kamuselli / Im Regionalglossar von Tomasz Kamusella geblättert [Leafing through Tomasz Kamusella’s Glossary]) (p 7). 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 7, Feb 17.
Obszar Regionu w katolickich strukturach kościelnych wyższego rzędu / Die Region als Teil höherer katholischer Strukturen [The Territory of the Region as Included in Higher Political Structures] ] (Ser: Kartkując w „Glosariuszu Regionalnym” Tomasza Kamuselli / Im Regionalglossar von Tomasz Kamusella geblättert [Leafing through Tomasz Kamusella’s Glossary]) (p 10). 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 8, Feb 24.
Język w Regionie / Sprachen der Region [Language in the Region] (Ser: Kartkując w „Glosariuszu Regionalnym” Tomasza Kamuselli / Im Regionalglossar von Tomasz Kamusella geblättert [Leafing through Tomasz Kamusella’s Glossary]) (p 8). 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 9, Mar 2.
Językowo jasna sprawa [On the Silesian and German Languages in Today’s Upper Silesia]. 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. No 16.
Esej: Mniejszość niemiecka a język śląski [Essay: The German Minority and the Silesian Language]. 2012. Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen. http://www.wochenblatt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=620:esej-mniejszo-niemiecka-a-jzyk-lski&catid=1:wochenblatt.
Polish Bibles (Letters to the Editor) (p 6). The Times Literary Supplement. 2011. No 5671, Dec 9. London.
Hungary’s Monarchy (Letters to the Editor) (p 6). The Times Literary Supplement. 2011. No 5633, Mar 18. London.
Prešov (Letters to the Editor) (p 6). The Times Literary Supplement. 2010. No 5613, Oct 29. London.
Interviewed for: Maeve O’Lynn. 2010. Trinity College: Back to the Future. Times Higher Education Supplement. Sept 9. http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=413423&c=2.
Dobry jar dla schlonzskiej mowy [A Good Year for the Silesian Language] (pp 17-20). 2009. Ślůnsko Nacyjo. No 1, Jan. Zabrze: NOŚ.

Orwell w Opolu [Orwell in Opole: A Reflection on the Ideological Uses of Nationalism] (pp 3-14). 2009. Ślůnsko Nacyjo. No 3, Mar. Zabrze: NOŚ.


Kłela, abo zdroje schlonzskiej gotki [The Fonts of the Silesian Language: A Note on the Standardization Endeavors] (pp 3-19). 2009. Ślůnsko Nacyjo. No 11, Nov. Zabrze: NOŚ.
Kevin Hannan [scholarly biography]. 2008. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Hannan.
Gwiazdy mogą poczekać [review of Jay Basu’s novel The Stars Can Wait] (pp 10-15). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 4, Apr. Zabrze: NOŚ.
Schlonzsko nieopisane [Upper Silesia as Still Not Described or Noticed on Its Own Terms in Polish-Language Literature] (pp 16-25). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 5, May. Zabrze: NOŚ.
Uprzedzenie, niezrozumienie, czy polityczna kalkulacja? [Prejudice, Miscomprehension, or a Political Calculation: On the Ethnonationalist Outcry Against the Bilingual Road Signs with the Names of Localities in Poland]. 2008. Silesia, Schlesien, Śląsk. No 30. Mülheim an der Ruhr. http://www.silesia-schlesien.com/artikel/artikel/article/1///dr-tomasz-kamusella-uprzedzenia-niezrozumie.html.
Uprzedzenie czy coś innego? Dwujęzyczne tablice: mniejszość niemiecka lęka się reakcji polskiej opinii publicznej [Prejudice or Something Else? The German Minority Fears a Negative Reaction of the Polish Public Opinion due to the Unveiling of the First Bilingual Road Signs with Names of Localities] (p 17). 2008. Polska – The Times: Gazeta Opolska. Sept 19.
Kędzierzyn-Koźle to miasto wieloetniczne [Kędzierzyn-Koźle is a Multiethnic Town] (pp 33-39). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 9, Sept. Zabrze: NOŚ.
Ślůnskiej gotce nadano kod ISO – co to oznacza? [An ISO Code Was Accorded to the Silesian Language: What Does It Mean?] (pp 61-2, 4-6). 2008. Ślůnsko Nacyjo. No 10, Oct. Zabrze: NOŚ.
German Death Camps (Letters to the Editor) (p 17). The Times Literary Supplement. 2007. No 5419, Feb 9. London.
Paradoks [A Paradox: On the Legal Discrimination of the Silesians in Post-1989 Poland] (pp 1, 10-11). 2007. Ślůnsko Nacyjo. No 1, Mar. Zabrze: NOŚ.
Czy władze po cichu pochwalają wystąpienia nacjonalistów? [Do the Authorities Tacitly Support Polish Nationalists’ Acts Aimed to Evoke Ethnic Hatred?] (p 2). 2007. Gazeta Wyborcza (Opole Insert), May 8th. http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,4113176.html.
Repolonizacja trwa [Re-Polonization Continues] (pp 1, 5-6). 2007. Opolska Jaskólka (insert in Jaskółka Śląska). No 5, May. Opole, Poland: Ruch Autonomii Śląska.
Kaj jeszcze konsek godajom po swojimu? [Where Are Minority Languages Actually Still Spoken in Poland?] (pp 1, 4-10). 2007. Ślůnsko Nacyjo. No 4, Jun. Zabrze: NOŚ.
Schlonzska ostuda, abo polski wstyd? [Silesian or Polish Shame? On the Continued Suppression of the Silesian Language] (pp 28-30). 2007. Ślůnsko Nacyjo. No 5, Jul. Zabrze: NOŚ.
Sprache und Nationalismus [Language and Nationalism]. 2005. ORF on Science. Vienna: ORF. http://science.orf.at/science/news/140725.
Wo ist die Sprache? Die deutschen Oberschlesier vor den Parlamentswahlen im Herbst [Where is the Language? The German Upper Silesians Before the Parliamentary Elections in the Fall] (pp 6-7). 2005. Unser Oberschlesien. No 11. Góra św. Anny, Poland and Görlitz, Germany: Senfkorn-Verlag.
O języku śląskim [On the Silesian Language]. 2005. http://raslaska.aremedia.net/pol/publicystyka/06/06jslaski.html.
Die Wahlliste der deutschen Minderheit [The Parliamentary Election List of the German Minority] (p 2). 2005. Unser Oberschlesien. No 12. Góra św. Anny, Poland and Görlitz, Germany: Senfkorn-Verlag.
Die braune Welle. Oppeln im Wahlkampf [The Brown Wave: Opole and the Election Campaign] (p 2). 2005. Unser Oberschlesien. No 16. Góra św. Anny, Poland and Görlitz, Germany: Senfkorn-Verlag.
Kamusella w sprawie pamięci według SLD (p 2) [polemic: Kamusella on How the Governing Party SLD Commemorates the Onslaught of the Red Army into Oppeln]. 2005. Gazeta Wyborcza (Opole Insert). 27 Jan.
Podwójne standardy [Double Standards] (p 2). 2005. Gazeta Wyborcza (Opole Insert). 15 Mar.
Do dyskusji trzeba dwojga [polemic: It Takes Two to a Discussion] (p 81). 2005. Indeks. No 3-4, Mar.-Apr. Opole: University of Opole.
Odpowiedź na oświadczenie prof prof Stanisława Senfta i Wiesława Drobka [polemic: A Reply to Prof Stanisław Senfta and Prof Wiesław Drobek’s Declaration] (pp 133-134). 2005. Śląsk Opolski. No 3. Opole, Poland: Instytut Śląski.
Interview with Tomasz Kamusella conducted by Eva Czeczor. 2004. Umgeben von Eiseskälte [The Encirclement of Icy Cold] (p 3). Unser Oberschlesien. No 19. Góra św. Anny, Poland and Görlitz, Germany: Senfkorn-Verlag.
Silesia: Schlesien, Śląsk, Slezsko (8 pp.). 2003. http://www.silesia.agro.pl/agro_uk/uk_slask_historia.html.
A Fundamentalist Ally Indeed [On US visa policy and Polish citizens]. 2003. Warsaw Business Journal. Nov 10. Warsaw: New World Publishing Polska. http://www.wbj.pl/Articles/09_45/1.htm; http://users.erols.com/mietek/test/show_news.php?id=news/1/003.htm#nr2.
Niewyobrażalne członkostwo [Unimaginable Membership: Iran in the EU?] (pp. 24-25). Unia & Polska. 2003, March 31.
Górny Śląsk w okowach nacjonalizmu [The Upper Silesia in the Fetters of Nationalism] (3 pp). Jaskółka Śląska. 2001. Nov. Rybnik, Poland: Ruch Autonomii Śląska http://www.raslaska.org/RuchAutonomiiSlaska/pol/Jhistoria/JS0111h_GornySlaskwokowachnacjonalizmu.html.
Interview with Tomasz Kamusella conducted by Krzysztof Karwat. 1999. Jak mówią Ślązacy? Pidżyny, subdialekty i kreole [The Speech of the Szlonzoks: Pidgins, Subdialects and Creoles] (p 10). Dziennik Zachodni. No 275, Nov 25. Katowice.
Jo, Fater ostałech som w Haupie [story: I, the Father Remained at Home Alone] (creative writing in Szlonzokian) (pp 116-117). 1999. Joseph von Eichendorff Konversatorium. Zeszyty Edukacji Kulturalnej/Hefte für Kultur und Bildung. No 23. Opole, Poland: Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa.
The Dynamics of the Policies of Ethnic Cleansing in Silesia During the Nineteenth and Twentieth Centuries (pp 21-23). 1998. Research Support Scheme Network Chronicle. No 6. Prague, Czech Republic: Research Support Scheme.
The Rise of Nationalism in Postcommunist Europe. 1991. Word and Deed. Aug 22. Potchefstroom, South Africa: Potchefstroom University.
Between Issues: Letter to the Editor (p 2). The New Leader. 1988. Jul 11. New York: American Labor Conference on International Affairs.Publications of Tomasz KAMUSELLA Page no of
Pobieranie 130.53 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna