Drg 367, 1, w czwartek 1 kwietnia


Radca dla Regionu Europy ZachodniejPobieranie 167.57 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar167.57 Kb.
1   2   3

Radca dla Regionu Europy Zachodniej
Po zakończeniu zimowej sesji plenarnej, Radca Regionalny, ks. Filiberto Rodríguez wyjeżdża 23 stycznia do Las Palmas. W towarzystwie Inspektora z Córdoba, rozpoczyna wizytę animacyjną różnych wspólnot w Inspektorii, wykorzystując okazję nowenny i przygotowania do święta Księdza Bosko. Mamy tu do czynienia z Inspektorią o małej liczbie współbraci i wysokiej średniej wiekowej, u których jednak na pochwałę zasługuje entuzjazm i zapał duszpasterski. Świeccy, a przede wszystkim Współpracownicy Salezjańscy pracują z zapałem i doskonale identyfikują się charyzmatem salezjańskim. Święto Księdza Bosko w postnowicjacie w Granadzie, dla wszystkich było okazją do radości i nadziei.

Wieczorem, tego samego dnia Ksiądz Radca przyjeżdża do Barcelony, gdzie następnego dnia rano, spotkaniem z Radą Inspektorialną rozpoczyna Wizytację Nadzwyczajną w tej Inspektorii, pod wezwaniem “Madre di Dio della Mercede”. Wizytacja zakończyła się 8 maja świętem Inspektorii i przebiegła według wyznaczonego programu: rozmowy osobiste z każdym współbratem, spotkania ze wspólnotą i poszczególnymi grupami Rodziny Salezjańskiej, “Słowo na dzień dobry" do uczniów różnych kompleksów szkolnych, spotkania z rodzicami, z radami parafialnymi, personelem współpracującym, kierownikami Oratoriów i centrów młodzieżowych, animatorami programów społecznych, itd. Wszystko to oraz spotkania z poszczególnymi komisjami inspektorialnymi a przede wszystkim codzienne życie ze współbraćmi, pozwoliło Księdzu Radcy zaobserwować dobrą organizację Inspektorii, wysoki poziom znajomości i studiów dokumentów napływających z Domu Generalnego, pragnienie bycia w twórczy sposób wiernymi charyzmatowi salezjańskiemu, ogromną wrażliwość społeczną i troskę u pomoc "odrzuconym" przez społeczeństwo, wysiłek, aby znaleźć odpowiednie drogi ewangelizacji.

Świętem inspektorialnym i uroczystościami 50-lecia działalności domu Martí-Codolar, zakończono Wizytację Nadzwyczajną. Był to historyczny dzień, w którym wspominano wielu współbraci z Inspektorii Valencia i Bilbao, którzy w czasie studiów teologicznych, pogłębiali znajomość Słowa Bożego w spokojnym klimacie, jakim się oddycha w “Cigarral de la Santa”.

W czasie Wizytacji należy podkreślić niektóre momenty, które w szerszym zakresie zaangażowały Radcę Regionalnego. W dniach 10 i 11 marca w El Plantío (Madryt) Ksiądz Radca uczestniczył w XLIV sesji Konferencji Iberyjskiej. Oceniono działalność różnych Komisji krajowych oraz stan przygotowań do Visita d'Insieme dla całego Regionu, która odbędzie się w sierpniu tego roku w Santiago de Compostela.

Od 21 marca do 2 kwietnia, Ksiądz Radca uczestniczył w pośredniej sesji Rady Generalnej w Rzymie, w czasie której przeanalizowano sytuację w różnych Regionach i przeprowadzono zwyczajne praktyki administracyjne.

W dniu 10 kwietnia ks. Filiberto przewodniczył Mszy świętej, sprawowanej na zakończenie Salezjańskich Mistrzostw Sportowych w Walencji, rozgrywanych na różnych obiektach sportowych miasta i Uniwersytetu Cheste. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z organizacji zawodów. Należy podkreślić wielu grup z Europy Wschodniej oraz zaangażowanie animatorów, organizatorów i młodzieży z ośrodków młodzieżowych w Walencji. Igrzyska sportowe jeszcze raz podkreśliły ogromne bogactwo, jakie mamy w osobach animatorów młodzieżowych, siłę sportu, który angażuje ludzi i środki, organizuje czas… Czas, abyśmy sport wykorzystywali do prawdziwego procesu wychowawczego i duszpasterskiego. Bez wątpienia, istnieje już wiele inicjatyw w tym względzie.

Od 10 do 14 maja Radca Regionalny brał udział w niektórych spotkaniach Sekretarzy inspektorialnych Regionu, zgromadzonych w León pod kierunkiem księdza Maraccani, Sekretarza generalnego. Po zakończeniu spotkania towarzyszył księdzu Maraccani do Santiago, aby uzyskać odpust Jubileuszowy Roku Świętego w Compostalla.

W dniach 19 i 20 maja towarzyszy Ekonomom inspektorialnym z Portugalii i Hiszpanii, zebranym na spotkaniu w Sanlúcar z księdzem Mazzali, Ekonomem generalnym i niektórymi jego współpracownikami. Celem spotkania było studium Listu Księdza Generała na temat ubóstwa, DRG 367 oraz innych tematów, zaproponowanych przez Dykasterium.

Wieczorem 20 przyjeżdża do Paryża, gdzie 21 ma miejsce pierwsze spotkanie nowego Inspektora Francji ze swoją Radą a następnie spotkanie dwóch połączonych Rad - Lyonu i Paryża -, które kończą swą działalność. Obu spotkaniom przewodniczył ks. Luc Van Looy, Wikariusz Przełożonego Generalnego. Należy podkreślić spokojny klimat, optymizm i wolę twórczej pracy, aby uwidocznić i zaznaczyć charyzmat salezjański wśród francuskiej młodzieży.

Dnia 23 maja powraca z Paryża i wieczorem przewodniczy procesji z okazji uroczystości Maryi Wspomożycielki, która przechodzi ulicami do głównego placu w Salamanca. Uroczysta procesja zakończyła uroczystości 100-lecia salezjańskiej obecności w tym mieście. W dniu 24 maja towarzyszy Księdzu Kardynałowi Antonio M Javierre w sprawowaniu Eucharystii i zamknięciu uroczystości stulecia. Eucharystia była sprawowana w Kościele Purissima, gdzie znajduje się słynny obraz Niepokalanej autorstwa Ribera. Były to dwa dni bogate w emocje, w czasie których można było zaobserwować jak bardzo jest zakorzenione nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki w tym artystycznym mieście.

W dniu 26 maja, Radca Regionalny udaje się w krótką podróż do La Coruña, aby pokierować pracami przygotowawczymi do Rozmów o salezjańskości, które odbędą się w sierpniu w Benediktbeuern na temat “ubóstwo w Regionie Europy Zachodniej ”.

W końcu, 28 maja przewodniczy zwyczajnej sesji Zarządu Prokury Misyjnej a Madrycie. Pod koniec spotkania poświęcono pomieszczenia nowego budynku, praktycznie już wykończonego, przeznaczone na biuro pomocy i formacji wolontariuszy.

W dniu 31 maja ks. Filiberto powraca do Rzymu, aby uczestniczyć w letniej sesji Rady Generalnej, która rozpoczyna się 1 czerwca.


Radca dla Regionu Europy Północnej
Po zakończeniu zimowej sesji Rady Generalnej, od 23 do 26 stycznia Radca Regionalny Albert Van Hecke przebywał na Malcie z wizytą u współbraci i dzieła na tej wyspie. Spotkał ogromną żywotność i entuzjazm do Księdza Bosko u 28 współbraci, pracujących na tej wyspie, tak bogatej w kulturę i historię.

Od 28 stycznia do 2 lutego ksiądz Radca przebywał na Węgrzech, gdzie spotkał się z Radą Inspektorialną, omawiając niektóre kluczowe punkty dla rozwoju salezjańskiego charyzmatu w tej Inspektorii.

W dniu 3 lutego wyjechał do Warszawy. W dniach 4 i 5 lutego w Warszawie, w raz z Inspektorami z Polski i Przełożonym z Okręgu Wschodniego, uczestniczył w tzw. 3 dniach poświęconych Środkom Społecznego Przekazu, zorganizowanych przez Dykasterium Środków Społecznego Przekazu.

W dniu 6 lutego rozpoczął Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii Warszawskiej, spotykając się z Radą Inspektorialną.

Następnie, w dniach 8-9 lutego, w Warszawie, ks. Albert Van Hecke przewodniczył Konsulcie Inspektorii Polskich. Wśród różnych tematów w sposób szczególny omawiano list Przełożonego Generalnego, skierowany do Inspektorii Polskich, stan przygotowań do Visita d'Insieme w Polsce, sprawę Federacji Szkół Salezjańskich w Polsce, Ośrodek Misyjny w Warszawie oraz organizację sportową Salos. Po obradach Konsulty Ksiądz Radca kontynuował Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii warszawskiej.

W dniach 29 - 29 lutego przebywał w Rzymie, gdzie uczestniczył w pierwszej części pośredniej sesji Rady Generalnej, po czym ponownie podjął Wizytację Nadzwyczajną w Warszawie.

Z kolei, 30 kwietnia w Warszawie przewodniczył kolejnemu spotkaniu Konsulty Inspektorii Polskich, na której omawiano następujące tematy: sekretarz i sekretariat Konsulty, Biuletyn Salezjański, Visita d'Insieme.

W dniu 1 maja poleciał na Maltę, gdzie w Dingli przewodniczył spotkaniu Inspektorów Regionu Europy Północnej. Spotkanie poświęcone było trzem głównym tematom: zapoznać się z inicjatywami na polu Formacji Permanentnej na poziomie inspektorialnym i lokalnym; pogłębić treść dokumentu: Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe. Podstawowe Punkty Odniesienia, Rzym 1998, zaprezentowanego przez ks. Antonim Domenech, Radcy Generalnego ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego; podzielić się znaczącymi wydarzeniami z życia Inspektorii.

Po zakończeniu spotkania na Malcie ks. Albert Van Hecke powrócił do Polski, aby kontynuować Wizytację Nadzwyczajną. Przerwał ją ponownie, aby wziąć udział w Visita d'Insieme dla obszaru języka niemieckiego Regionu Europy Północnej, która to Visita odbywała się w Berlinie. Przebywają w Berlinie, Ksiądz Radca Regionalny odwiedził współbraci pracujących na polskiej misji katolickiej w Berlinie, należących do Inspektorii warszawskiej.

W dniu 23 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Ksiądz Radca przebywał w nowicjacie w Czerwińsku, gdzie uczestniczył w uroczystości 75-lecia obecności Salezjanów w tym domu. Następnego dna, 24 maja, w uroczystość Maryi Wspomożycielki, Ksiądz Radca przebywał w naszym studentacie w Łodzi, gdzie uczestniczył w święceniach kapłańskich 10 młodych współbraci z Inspektorii warszawskiej. Święceń udzielił Ksiądz Biskup Adam Śmigielski, ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej.

W dniu 26 maja, w Warszawie, Ksiądz Radca spotkał się z Radą Inspektorialną a następnego dnia z Księżmi Dyrektorami i Proboszczami, z którymi podzielił się swoimi wrażeniami i wnioskami z Wizytacji Nadzwyczajnej.

W dniu 28 maja powrócił do Rzymu. Jednak już następnego dnia udał się do Austrii, gdzie 39 maja w Puchheim uczestniczył w spotkaniu Rodziny Salezjańskiej, któremu przewodniczył Ksiądz Biskup Alois Kothgasser, Biskup Salezjanin z Insbruku.

W dniu 31 maja Ksiądz Radca powrócił do Rzymu na letnią sesję Rady Generalnej.

Radca dla Regionu Włoch i Środkowego Wschodu
Radca regionalny dla Włoch-MOR, ks. Giovanni Fedrigotti, w dniach 9-11 stycznia przewodniczy spotkaniu Konsulty Inspektorii Włoskich CISI. W czasie spotkania zatwierdzono wskazania dotyczące biura prasowego Konsulty CISI i Instytucji CNOS. Zaaprobowano wstępnie krajowy projekt wychowawczy solidarności z opuszczonymi dziećmi albańskimi, przygotowany przez VIS-SCS, we współpracy z Inspektoriami i Organizacjami salezjańskimi. Po uważnym przestudiowaniu propozycji, zaaprobowano kurs formacji dla dyrektorów szkół, który obejmie blisko 800 osób, spośród Salezjanów, CMW, świeckich. Zaproponowano przeprowadzenie uważnej weryfikacji kursów formacji permanentnej, proponowanych do tej pory przez komisję formacyjną CISI.

W dniu 10 stycznia Radca bierze udział w spotkaniu CISI-CII, które odbywa się przy ul. Marsala w Rzymie. Inspektorzy i Inspektorki wysłuchały relacji z krajowego zjazdu SRM, który odbył się na początku stycznia tego roku, wskazując niektóre propozycje na przyszłość. Zapoznają się z niektórymi wnioskami o charakterze powołaniowym z krajowego zjazdu DM Salezjanów i CMW. Pogłębiają refleksję na temat stowarzyszenia COSPES, dowartościowując i precyzując zadania, zalecając zachowanie ciągłości, proponując ewentualną siedzibę stowarzyszenia w Rzymie. Zatwierdzają krajowy program formacji dla personelu kierowniczego we współpracy z Job selex i regionem Lombardzkim.

W dniu 26 stycznia bierze udział w spotkaniu przygotowawczym grupy koordynującej udział Salezjanów i CMW w organizmach kościelnych i salezjańskich.

Od 29 do 31 stycznia przebywa w Weronie, gdzie obchodzi uroczystości Księdza Bosko.

Pierwszego lutego, na Sacro Cuore w Rzymie, ks. Fedrigotti uczestniczy w spotkaniu grupy pracującej nad rewizją Regulaminu CISI.

W dniu 6 lutego, również na Sacro Cuore, spotyka się z odpowiedzialnymi za Animację Misyjną VIS, celem przeprowadzenia weryfikacji działalności.

Od 7 do 13 lutego w Brescia, głosi Rekolekcje dla współbraci studentów filozofii w Nave.

W dniu 15 lutego przebywa w Ancona, aby rozpocząć konsultację w celu wyboru nowego inspektora.

W dniu 22 lutego rozpoczyna Wizytację Nadzwyczajną w Inspektorii Sycylijskiej (ISI), która trwa do 31 maja i którą przerwie na czas Rekolekcji z Konsultą CISI w Sant’Agnello (Sorrento 21-27 marzec) i spotkanie Konsulty CISI w maju.

W dniu 7 maja uczestniczy w zamknięciu seminarium SCS poświęconym młodzieży zagrożonej.

Od 7 do 10 maja bierze udział w konferencji CISI. Po raz pierwszy Konferencja analizuje w raz z ekonomami inspektorialnymi podstawę ekonomiczną działalności handlowej salezjanów we Włoszech; ocenia treść i przewidywany koszt kursu formacyjnego dla dyrektorów szkół, aprobując także hipotezę ewentualnego przeprowadzenia takiego kursu, przynajmniej częściowo, w ramach telekonferencji; zatwierdza opłaty na domy formacyjne; zaleca komisji ekonomicznej przeprowadzenie pogłębionej refleksji zarówno nad sytuacją ekonomiczną COSPES, jak też relacjami finansowymi między parafiami i zgromadzeniem salezjańskim.

Zapoznano się z wnioskami zjazdu DM, zwracając szczególną uwagę na figurę inspektorialnego delegata DM i ekipę DM, stowarzyszenia, SRM (akcentując Konfrontacje Europejskie ‘99 i Forum 2000); przeanalizowano skuteczność współpracy między Animacją Misyjną i VIS oraz stopień wdrażania projektu pomocy opuszczonym dzieciom albańskim; potwierdzono zamiar utworzenia Biura prasowego CNOS; polecono przygotowywanie i przekazywanie na czas kalendarza krajowych spotkań na rok 1999-2000.Sekretarz generalny
Realizując ustalenia programowania na sześciolecie, Sekretarz generalny - za zgodą Księdza Generała i odnośnych Radców regionalnych - przeprowadził trzy spotkania Sekretarzy inspektorialnych, odpowiednio:

w Hua Hin, Tajlandia, dla Sekretarzy Regionu Australia-Azja, w dniach 1-5 marzec;

w Rzymie - Sacro Cuore, dla Sekretarzy Regionu Włoch - Środkowego Wschodu, w dniach 26-30 kwietnia;

w León, Hiszpania, w siedzibie inspektoratu, dla Sekretarzy Regionu Europy Zachodniej (Francja, Portugalia, Hiszpania).

Zgodnie z treścią zaproszenia, spotkania miały charakter aktualizacji i wzajemnej wymiany. Argumenty spotkań dotyczyły Sekretarza, Sekretariatu inspektorialnego, w odniesieniu do dokumentacji, statystyk aspektów prawnych, archiwów. W sposób szczególny poruszono sprawę archiwów i różnych praktyk prawnych.

Należy podkreślić aktywny udział Sekretarzy i braterski klimat spotkań, które przyczyniły się do wzajemnego poznania różnych rzeczywistości. Słowa szczególnego podziękowania należą się Inspektoriom, które po salezjańsku gościły Sekretarzy.Dla Sekretarza generalnego, dwa spotkania, w Tajlandii i w León, w Hiszpanii, były okazją do odwiedzenia - siedzib inspektoratu - także niektórych wspólnot i zapoznania się z rzeczywistością posłannictwa salezjańskiego w różnych miejscach. W Inspektorii León, w towarzystwie Radcy Regionalnego, ks. Filiberto Rodríguez, miał okazję nawiedzić Santiago i uzyskać odpust jubileuszowy Roku Świętego w Compostella.

- -1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna