Droga krzyżowa – 04. 2009 (Wzgórze „Trzy Lipki”)Pobieranie 81.07 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar81.07 Kb.
DROGA KRZYŻOWA – 3.04.2009
(Wzgórze „Trzy Lipki”)

 1. Pieśń: „Krzyżu święty nade wszystko” – orkiestra

1. Krzyżu święty, nade wszystko drzewo przenajszlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło.

 1. Znak krzyża – Ks. Biskup

 2. Zapowiedź – ks. Marcin Aleksy

 3. Wstęp – aktor, p. Adam Myrczek

Krzyż Chrystusa szkołą miłości

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, lecz nie miałbym miłości,


stałbym się jak brzęcząca miedź lub cymbał dźwięczący.
Gdybym posiadał dar prorokowania
i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę,
a wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił,
lecz nie miałbym miłości, byłbym niczym.
Gdybym też rozdał wszystko, co posiadam
i szczycił się tym, że wydałem własne ciało,
a nie miałbym miłości, niczego bym nie zyskał" (1Kor 13, 1-3).

Nawet najbardziej heroiczny czyn nic nie znaczy bez miłości. Ona jest sensem dobra i ofiary. Ona jest miarą naszego człowieczeństwa i gwarantem udziału w życiu Boga.


Przychodzimy do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, aby doświadczyć Jego Miłości i nauczyć się, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie (por. J 15, 13). Jezus ukochał nas taką właśnie miłością.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (3 x refren)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

 1. Stacja I (Wyrok) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy Ci się…)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość jest prawdą

Uczeni w Prawie i faryzeusze wydali wyrok. Jezus stał się zbyt popularny i wpływowy; zagrażał ich pozycji społecznej. Nieraz demaskował ich obłudę i fałszywą moralność, w której skrupulatne wypełnianie przepisów Prawa nie wypływało z głębi serca kochającego Boga.


Podburzony tłum wydał wyrok, bo ktoś powiedział, że należy zabić Nazarejczyka. A w tłumie nie trzeba przecież samemu podejmować decyzji, opowiadać się za prawdą. Zawsze zrobi to ktoś inny. W tłumie łatwiej jest krzyczeć, jak wszyscy, że niewinny jest winien, a zbrodniarz to anioł.
Piłat wydał wyrok? Przecież umył ręce na znak, że nie ponosi odpowiedzialności za wyrok skazujący. Woda obmyła jednak tylko ręce. W duszy pozostało znamię decyzji o utrzymaniu posady za cenę śmierci Niewinnego.
A Jezus stał pokorny, bo znał prawdę swojej miłości: nie zazdrościł wpływów, nie chwalił się dobrem które czynił, nie wynosił się swoją królewską godnością.

Jezu niesłusznie skazany, naucz mnie, że miłość nawet wobec kłamliwych oskarżycieli nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 4)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

4. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Wspólnoty Neokatechumenalne

 3. (ruszamy) pierwsza dziesiątka różańca – modlitwę prowadzi ks. M.A.


(ul. Portowa)

 1. Stacja II (Krzyż) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy Ci się…)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość wszystko okrywa milczeniem

Jezus przyjmuje krzyż: zwykły, ciężki, szorstki, twardy... Jak miłość, która nie jest przelotna, na chwilę, tylko dla przyjemności; jak miłość w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do śmierci.


Jezus krzyż przyjmuje i mówi: "Tak kocham - wiernie i bez sprzeciwów, gdy boli". On krzyża nie zrzuca na cudze ramiona, lecz w milczeniu bierze go na siebie. Chce mieć w nim pełny udział. Bo nie ten kocha prawdziwie, kto jest krzykliwym widzem miłości, a w trudnej chwili może ją "wyłączyć". Miłość krzyża się nie boi, bo krzyż - to jej drugie imię.

Jezu, z cichą zgodą krzyż przyjmujący, rozpal w nas miłość, która wszystko okrywa milczeniem.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 1)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

1. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: harcerze

 3. Pieśń: „Ogrodzie Oliwny” – orkiestra

1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach Go ściska. Krwawy pot z Niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający.

2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony.

3. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata. Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą. Grzechy moje to sprawiły, że do krzyża Go przybiły. Ach Jezu, ma wina Męki Twej przyczyna!

ul. Nad Potokiem)


 1. Stacja III (Wyrok) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy Ci …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość wszystkiemu ufa

Jezus podjął krzyż. Ruszył drogą ku Golgocie, lecz nie uszedł daleko. Upadł. Schylił się tak boleśnie, aby podnieść z ziemi wszystkie miłości leżące na bruku: miłości porzucone, ostygłe; miłości chore i ślepe; miłości skrzywdzone i te krzywdzące; miłości zniewalające i okrutne przez zazdrość... Jezus nie brzydzi się żadną z nich - wszystkie przytula do krzyża i podnosi z ziemi.


W każdej niedoskonałej miłości jest przecież jakaś tęsknota, aby być tą jedyną, prawdziwą, do końca. Jezus zbiera wszystkie te tęsknoty, podnosi z szacunkiem jak okruchy chleba. Powstaje z krzyżem pełnym ułomnych ludzkich miłości, bo chce je obmyć i uzdrowić; chce je zanurzyć w źródle, które tryska z Jego serca. Miłość na Golgocie zwycięży, a w niej zwycięży każdy okruch miłości, w którą człowiek wierzy.

Jezu, Królu miłości, nawet w porażce niosę do Ciebie moją chorą  miłość, bo miłość wszystkiemu ufa.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 2)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

2. Gdybym posiadał wszelką wiedzę i wiarę taką, iżbym góry przenosił, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: siostry zakonne

 3. druga dziesiątka różańca – modlitwę prowadzi ks. M.A.


(ul. Klubowa – przed bramą kościoła)

 1. Stacja IV (Matka) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy Ci …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość wszystko przetrzyma

Któż lepiej nauczy miłości niż matka? Jezus spełnia na krzyżowej drodze tę miłość, której Mistrzynią była Mu na ziemi Maryja. Stąd komunia serc, stąd miłość aż do krzyża, do krwi.


Zjednoczenie Matki i Syna w cierpieniu opiera się na ogromnym szacunku. Maryja cierpi z Synem, chciałaby Mu odjąć bólu, lecz szanuje prawo Syna do cierpienia. Godzi się z wolą Bożą, która przewidziała mękę i śmierć Jezusa dla zbawienia świata. Matka jest obecna przy cierpiącym Synu. W tej miłującej obecności dojrzewa owoc zbawienia.
Trudno zgodzić się na cierpienie kogoś bliskiego. Robimy wszystko, aby oddalić od niego ból. I tak trzeba. Bywają jednak cierpienia, do których każdy ma prawo, bo bez nich nie dojrzeje, nie zrozumie, nie wzrośnie... Wtedy trzeba zgodzić się na nie i miłującą obecnością towarzyszyć cierpiącemu, aż dojrzeje w nim owoc zbawienia.

Jezu, nie proszę byś mnie i moim bliskim ujął koniecznego cierpienia. Proszę o miłość, która wszystko przetrzyma.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 6)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

6. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

 3. Pieśń: „Matko Najświętsza” – orkiestra

 1. Matko Najświętsza, do Serca Twego * mieczem boleści wskroś przeszytego * wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami: * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy, * i gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami! * Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 3. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony * woła w swej nędzy lud uciśniony; * wspieraj nas Twego Serca łaskami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 4. Imię Twe, Mario, litością słynie; * Tyś nam pociechą w każdej godzinie. * Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 5. O Matko nasza, Matko miłości! * Niechaj doznamy Twojej litości, * bośmy okryci grzechów ranami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!

 6. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, * o Matko święta, w onej godzinie * zamknij nam oczy Twymi rękami, * ucieczko grzesznych, módl się za nami!


(ul. Zapłocie Duże – rondo)

 1. Stacja V (Szymon) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy Ci …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość jest szlachetna

Szymon z Cyreny nie planował udziału w pochodzie skazańców. Trzeba było go aż zmusić, aby pomógł Jezusowi. Trudno się dziwić, bo któż chciałby pomagać zbrodniarzowi? Czy Szymon wiedział, że Jezus jest niewinny? Może bał się, że ludzkie języki na zawsze połączą go z tym Skazańcem...


Czy wolno pomagać złoczyńcy, świadczyć miłość krzywdzicielowi? A może ten, komu wahamy się pomóc, bo został okrzyknięty winowajcą, w rzeczywistości jest ofiarą, jak Jezus? Jakiego przymuszenia potrzeba, aby zdobyć się na dobro?

Jezu, nie chcę rozsądzać kto winien, a kto nie. Abym nie bał się kochać odrzuconych, rozpal we mnie miłość, która jest szlachetna.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 5)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

5. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna, miłość nie szuka swego, gniewem się nie unosi. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Maltańczycy

 3. Pieśń: „W krzyżu cierpienie” – orkiestra

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce ci na wskroś przepali. Gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża. On ciebie wesprze, ocali.

4. Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, lub serce czyjeś zawiodło. O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj. Krzyż niech ci stanie za godło.


(ul. Zapłocie Duże – ul. Wodna)

 1. Stacja VI (Weronika) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy Ci)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość nie szuka siebie

Weronika ujrzała człowieka, który cierpi. Nie dbając o własne bezpieczeństwo, chustą odważnej miłości otarła twarz Jezusowi.


Miłość żyje, kiedy jest wyrażana, kiedy jest okazywana odważnie. Miłość zawsze prowadzi od siebie do drugiej osoby, zawsze jest darem z siebie. Nigdy nie przywłaszcza sobie prawa do kogoś.
Miłość odważna w okazywaniu, maluje w sercu oblicze osoby kochanej, jak twarz Jezusa utrwaliła się na chuście Weroniki. Bóg nosi w swoim sercu oblicze ludzkości, umiłował nas przecież odważnie: aż do krzyża swojego Syna, aż do Jego śmierci.

Jezu, który nosisz w sercu moje oblicze, naucz mnie odwagi Weroniki; naucz mnie miłości, która nie szuka siebie.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 5)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

5. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna, miłość nie szuka swego, gniewem się nie unosi. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Związek Strzelecki

 3. trzecia dziesiątka różańca – modlitwę prowadzi ks. M.A.


(ul. Wodna - 1)

 1. Stacja VII (Upadek) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość jest cierpliwa

Jezus znowu upada, lecz także kolejny raz powstaje. Ile upadków, tyle podźwignięć z ziemi; ile porażek, tyle decyzji, aby iść dalej; ile zagubień, tyle powrotów. Skąd brać siły do takiego życia? Tylko miłość jest wystarczająco cierpliwa. Ona nie notuje ilości popełnionych błędów, ani nie określa limitu powrotów. Taką miłością kocha nas Bóg.


Jezus powstający z kolejnego upadku uczy także cierpliwej miłości do siebie samego. Choć upadam, nie jestem przecież swoim upadkiem. Zawsze mogę powstać, zawrócić, iść dalej... Bóg daje mi łaskę, bym powstał; zawsze daje mi kolejną szansę. Dlaczego więc sam sobie miałbym tej szansy odmówić?

Jezu wytrwały w powstawaniu, wlej we mnie wiarę w miłość Boga, który zawsze przygarnia powracających; pomóż mi tak kochać siebie samego, bym nigdy nie odbierał sobie prawa do powstania z kolejnego upadku. Przecież miłość jest cierpliwa.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 4)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

4. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Rycerze Niepokalanej

 3. czwarta dziesiątka różańca – modlitwę prowadzi ks. M.A.


(ul. Wodna - 2)

 1. Stacja VIII (Kobiety) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą

Jezus spotkał na drodze krzyżowej kobiety, które płakały nad dokonującą się niesprawiedliwością. Współczuły Skazańcowi i Jezus z pewnością docenił ten odruch ludzkiej solidarności.


Jednak samo współczucie nie jest jeszcze miłością. Nie ten kocha prawdziwie, kto tylko łzy wylewa. Miłość cierpi z powodu niesprawiedliwości, lecz jednocześnie prowadzi do prawdy, która wyzwala. Miłość szuka prawdziwego dobra, nie samej tylko pociechy.
Jezus podczas swej męki okazuje płaczącym kobietom miłość, która jest prawdą. Mówi, że należy płakać nad ubóstwem własnego serca; wylewać łzy skruchy nad życiem, które nie dostrzega prawdy o sobie; współczuć nędzy, która wzrusza się losem biedaków, by uciec od poznania stanu własnej duszy.

Jezu, kochający człowieka prawdziwie, daj memu sercu oczy patrzące z miłością, która nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 6)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

6. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Wspólnoty Żywego Różańca

 3. piąta dziesiątka różańca – modlitwę prowadzi ks. M.A.


(ul. Spółdzielców – ul. Stawowa)

 1. Stacja IX (Upadek) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość nigdy nie ustaje

Kolejny upadek Jezusa, kolejna bolesna porażka. Oto leży na ziemi zdruzgotany miłością, lecz nie zniechęcony.


Trudna jest miłość wierna - chwila po chwili. Ciężka jest miłość nieodwzajemniona. Zniechęca bardzo - miłość samotna. Powala na ziemię - miłość zraniona. Jezus upadając, nie ginie jednak pod ciężarem krzyża. Miłość przywiodła Go na drogę krzyżową i miłość staje się siłą, aby mógł dojść na Golgotę. Ta sama miłość, która druzgocze, czyni Go mocnym, aby pójść dalej. Jezus powstaje właśnie dlatego, że kocha. I idzie, by ukochać do końca.

Jezu, pomóż mi w zniechęceniach czerpać siłę z miłości, która nigdy nie ustaje.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 7)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

7. Miłość nigdy nie ustaje, zniknie to, co jest tylko cząstkowe, teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest Miłość. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Klub Inteligencji Katolickiej

 3. Pieśń: „Ludu, mój ludu” – orkiestra

1. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił? Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na Me ramiona.

2. Ludu mój, ludu... Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.

3. Ludu mój, ludu... Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, a tyś Mnie octem poił, swego Pana.

4. Ludu mój, ludu... Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, a tyś Mi włócznią bok otworzył srogą.


(ul. Spółdzielców – ul. Ciżemki)

 1. Stacja X (Nagość) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie

Na szczycie Golgoty Jezus dopełnia swojej ofiary. Żołnierze zdzierają z Niego szaty. Nadszedł czas, aby na ołtarzu miłości złożyć nawet ludzką godność i wyzbyć się prawa do czci przynależnej każdemu. Jezus godzi się na to, bo chce odkupić wszystkie grzechy i krzywdy świata. Bierze więc na siebie każdy brak miłości i szacunku, każdą podeptaną godność. One właśnie są haniebną nagością ludzkości. Zaradzić jej może jedynie miłość - czysty dar z siebie. Jezus oddaje siebie do końca, aby okryć tę nagość świata, bo miłość przywraca utraconą godność.Jezu, Obrońco naszego człowieczeństwa, niech wszyscy ludzie uwierzą, że miłość nie postępuje nieprzyzwoicie.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 3)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, a ciało swe wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Katedralne Duszpasterstwo Młodzieży

 3. Pieśń: „Ludu, mój ludu” c.d. – orkiestra

5. Ludu mój, ludu... Jam ciebie karmił manny rozkoszami, tyś Mi odpłacił policzkowaniami.

6. Ludu mój, ludu... Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś Mnie poił goryczą żółciową.

7. Ludu mój, ludu... Jam Cię wywyższył między narodami, tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.

(ul. Tańskiego - szkoła)


 1. Stacja XI (Ukrzyżowanie) – zapowiedź ks. Powada (Kłaniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość nie wybucha gniewem

Jezus pozwala przybić się do krzyża. Nie dochodzi swoich praw, nie buntuje się, nie przeklina swoich krzywdzicieli. Miłość pozwala się ukrzyżować, bo wierzy w swoje ostateczne zwycięstwo.


Cierpienie odbiera nam siły, stajemy się rozdrażnieni, łatwo nas zdenerwować. Ból przybijanego do krzyża Jezusa, który nie pała nienawiścią do oprawców, zmusza nas do postawienia sobie pytania: skąd bierze siły, by tak znosić cierpienie? Odpowiedź jest wciąż ta sama: bo kocha. Miłość daje Mu siły, aby bez buntu przyjąć cierpienie. Miłość - także do tych, którzy Go krzyżują. W miłości nie ma pragnienia zemsty, odwetu.

Jezu, pokorny w czasie krzyżowania, niechaj cierpiący odnajdują siłę w miłości, która nie wybucha gniewem.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 5)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

5. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna, miłość nie szuka swego, gniewem się nie unosi. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: kapłani

 3. Pieśń: „Krzyżu święty nade wszystko” – orkiestra

2. Skłoń gałązki drzewo święte. Ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którąś miało z przyrodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno Ciało Króla niebieskiego.

3. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion. Który święta Krew polała, co z Baranka wypływała.

4. Niesłychana to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował.


(ul. Tańskiego – ul. Ikara)


 1. Stacja XII (Śmierć) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy…)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość wszystkiemu wierzy

Jezus umiera na krzyżu. Zawieszony nad ziemią - jako wyklęty z ludzkiego rodu i jeszcze nie w niebie - bo śmierć zwleka. Pomiędzy ziemią a niebem - samotny. Już wszystko dokonał, aby przekonać świat o miłości Ojca. Wszystko już ofiarował: uniżenie Boga, gdy stał się Człowiekiem, życie wypełnione głoszeniem dobrej nowiny, swoje Ciało i Krew w Wieczerniku i podczas męki, Matkę swoją... Teraz także oddaje własnego ducha, składając go w ręce Ojca dla życia każdego człowieka.


Jezus jest hojnym dawcą, nie liczy się z kosztami. Rozdaje swoją miłość bez żyrantów, bez poręczeń majątkowych. Bóg kocha za darmo i wierzy w człowieka, że przyjmie tę miłość, że tę miłość pokocha.

Jezu umierający, pomóż mi przyjąć dar Twego zbawienia. Niech spełni się miłość, która wszystkiemu wierzy.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 7)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

7. Miłość nigdy nie ustaje, zniknie to, co jest tylko cząstkowe, teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest Miłość. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Apostolat Dobrej Śmierci

 3. Pieśń: „Wisi na krzyżu” – orkiestra

1. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba. Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba. Ach, ach, na krzyżu umiera, Jezus, oczy swe zawiera.

2. Najświętsze członki i wszystko ciało, okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Ach, ach, dla ciebie człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze.

3. Ostrą koroną skronie zranione, język zapiekły i usta spragnione. Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.

4. Woła i kona, łzy z oczu leje, pod krzyżem Matka Bolesna truchleje. Ach, ach, sprośne złości moje sprawiły te niepokoje.

5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj. Życia świętego dobry sposób podaj. Ach, ach tu kres złości moich przy nogach przybitych Twoich.

6. Tu z Magdaleną chcę pokutować i za swe grzechy serdecznie żałować. Ach, ach, zmiłuj się nade mną, uczyń miłosierdzie ze mną.

7. Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam. Z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam. Ach, ach, serdecznie żałuję, bo Cię, Boże mój miłuję.
(ul. Św. Pawła)


 1. Stacja XIII (Pieta) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłąniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość nie liczy doznanych krzywd

Ciało Jezusa zdjęto z krzyża i oddano Matce. Maryja, tuląc martwego Syna dopełnia "fiat" wypowiedziane kiedyś w Nazarecie. "Niech mi się stanie według twego słowa" - Służebnica Pańska w zwiastowaniu, Służebnica Pańska wobec śmierci Syna. Zawsze zachowująca w swym sercu Boże dzieła: te radosne i te bolesne; zachowująca w sercu, bez prowadzenia rachunku swoich zasług i boleści; rozważająca je w swoim sercu, bez pychy z powodu swojego wyniesienia i bez upominania się o wynagrodzenie za cierpienia.


Miłość nie prowadzi rachunkowości, zawsze jest dawaniem.

Matko nad zwłokami Syna, niechaj bez zastrzeżeń przyjmę prawdę, że miłość nie liczy doznanych krzywd.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 6)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

6. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ant.
 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: Akcja Katolicka

 3. Litania do św. Pawła – modlitwę prowadzi ks. M.A.

Miłości Boga Ojca, zbawiaj nas.


Łasko Pana naszego Jezusa Chrystusa, ożywiaj nas.
Udzielanie się Ducha Świętego, uświęcaj nas.
Święty Pawle, módl się za nami.

Ty, coś sam dostąpił Miłosierdzia Bożego...


Ty, któremu objawił się Syn Boży...
Ty, który byłeś naczyniem wybranym Chrystusa...
Ty, który byłeś kaznodzieją, Apostołem i nauczycielem narodów...
Ty, coś apostolski swój urząd potwierdził cudownymi znakami i cnotami...
Ty, który byłeś najwierniejszym sługą Kościoła...
Ty, któryś poświęcił swe życie na głoszenie Ewangelii Chrystusowej narodom...
Ty, coś ukochał chrześcijan aż do więzów...
Ty, któryś z Chrystusem przybity był do krzyża...
Ty, przez którego Chrystus żył i mówił...
Ty, którego nic nie mogło odłączyć od miłości Bożej...
Ty, któryś podjął więzienia i trudy...
Ty, który znosiłeś rany i niebezpieczeństwa...
Ty, który za życia bywałeś porywany do nieba...
Ty, który chwalebnie wypełniłeś swe powołanie...
Ty, który po skończonym życiu z utęsknieniem wyczekiwałeś wieńca sprawiedliwości...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ty jesteś naczyniem wybranym, święty Pawle Apostole.
W: Który głosisz prawdę po całym świecie.

Módlmy się:


Panie, nasz Boże, który wybrałeś świętego Pawła Apostoła na głosiciela Twojej Ewangelii, spraw, aby każdy człowiek otrzymał światło wiary, którą on głosił wobec królów i narodów, a Twój Kościół niech zawsze będzie Matką i Nauczycielką ludów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

(Figura Św. Pawła)

 1. Stacja XIV (Grób) – zapowiedź ks. Zbigniew Powada (Kłaniamy …)

 2. Rozważanie – aktor, p. Adam Myrczek

Miłość potrafi oczekiwać

Martwego Jezusa namaszczono niedokładnie i pogrzebano w pośpiechu. Zatoczony kamień zakończył długą mękę i krótki pogrzeb. Taki koniec drogi Jezusa ujrzały ludzkie oczy. Ale oczy człowieka nie widzą dokładnie, dostrzegają jedynie skrawek rzeczywistości, nie są w stanie uchwycić doskonałości.


Bóg w grobie - absurd, który był rzeczywistością. Bóg w grobie - absurd, który jest wykrzyknikiem: Uważaj, człowieku! Nie wszystko rozumiesz, nie dostrzegasz wszystkiego!
Życie wielokrotnie stawia nas wobec takich wykrzykników: śmierć dziecka, cierpienie niewinnych... Tylko miłość, która umie czekać, będzie świadkiem zmartwychwstania. Tylko miłość, która umie czekać, pozna prawdę o rzeczach niepojętych i wydarzeniach niezrozumiałych. Bóg w grobie - to jeszcze nie koniec.

Jezu, Tajemnico skalnej pieczary, daj mi miłość większą od niedowidzenia mej wiary. Bo "kiedy nadejdzie, to, co doskonałe, zaniknie to, co częściowe.
Teraz widzimy jak w zwierciadle, niewyraźnie,
potem będziemy oglądać twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części,
potem poznam tak, jak sam zostałem poznany" (1Kor 13, 10.12).

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (zwr. 7)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

7. Miłość nigdy nie ustaje, zniknie to, co jest tylko cząstkowe, teraz trwa wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest Miłość. Ant. 1. Pieśń: „Któryś za nas cierpiał rany” – orkiestra (1 x)

 2. Krzyż podejmują: wierni z parafii św. Pawła

 3. Pieśń o św. Pawle – organista

1. PRZED TOBĄ PAWLE STAJEMY, CIĘŻAREM ZŁA PRZYGNIECENI, PROSZĄC BYŚ NAM ZESŁAŁ Z NIEBA HOJNY ZADATEK ZBAWIENIA.

2. CHRYSTUS PAN BYŁ TWOIM ŻYCIEM A ŚMIERĆ BYŁA WIELKIM ZYSKIEM, BO
W PANU UFNOŚĆ ZŁOŻYŁEŚ I W NIEBIE BIEG UKOŃCZYŁEŚ.


3. NIECHAJ ZA TWOJĄ PRZYCZYNĄ DZIELMY SIĘ DOBRĄ NOWINĄ
I PEŁNI W SERCU RADOŚCI, JEJ DOCHOWAJMY WIERNOŚCI.


4. BOGU OJCU CZEŚĆ ODDAJMY, SYNA JEGO UWIELBIAJMY.

A MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO BUDUJMY NA ZIEMI NIEBO.
(kościół Św. Pawła)

 1. Zakończenie – aktor, p. Adam Myrczek

Panie Jezu, rozważanie Twojej męki i śmierci jest zawsze szkołą miłości. Pomóż mi do niej dorastać. Pomóż mi wierzyć i odczuć, że to z miłości do mnie oddałeś swoje życie. Napełnij mnie nadzieją, że odwieczna miłość Trójcy Świętej stanie się moim udziałem w wieczności.
Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość. Chcę odpowiedzieć na nią miłością.
"Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy.
Z nich zaś największa jest miłość" (1Kor 13, 13).
A potem, w wieczności, pozostanie już tylko Miłość.

 1. Śpiew „Przykazanie nowe” – schola Ruchu Światło-Życie (3 x refren)

Ant.: Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

 1. Modlitwa na Rok św. Pawła – wszyscy razem

Modlitwa na Rok św. Pawła:

Panie Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, by dokonać dzieła zbawienia świata. Ty wybrałeś św. Pawła, Apostoła Narodów, aby zaniósł Ewangelię poganom. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, o dar nawrócenia serca i gorliwej modlitwy, o łaskę uważnego słuchania Twego słowa i wprowadzania go w codzienne życie. Spraw, Najwyższy Pasterzu Kościoła, abyśmy zapaleni gorliwością apostolską św. Pawła odważnie włączyli się w dzieło nowej ewangelizacji


i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W.: Amen.

 1. Przypomnienie warunków odpustu – ks. Marcin Aleksy

 2. Słowo Ks. Biskupa

 3. Błogosławieństwo końcowe – Ks. Biskup

: wydarzenia
wydarzenia -> Menażki 2011 Studenckie Nagrody Podróżnicze
wydarzenia -> Prof zw dr hab. Stefan Chwin
wydarzenia -> A kademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ogłaszają II konkurs na Najlepsze Biznesplany Jaki jest cel Konkursu?
wydarzenia -> „Polska Wielkanoc (tytuł roboczy)
wydarzenia -> Przemówienie jm rektora ug prof. Bernarda lammka z okazji inauguracji roku akademiskiego 2012/2013na uniwersytecie gdańskim
wydarzenia -> Wydarzenia sukcesy gratulacje
wydarzenia -> Dotychczasowe okshw: 2003 I gdańsk
wydarzenia -> Zagadnienia do dyskusji na Forum Konsultacyjnym Samorządów
wydarzenia -> Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Technicznych nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach-Piotrowicach oraz Szkolny Klub Łączności Radiowej (działający przy zstiO nr 3) mają zaszczyt poinformować o
wydarzenia -> Szkolnego klubu wolontariatu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna