Droga Siostro i Drogi Bracie!Pobieranie 27.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.46 Kb.
Bazylikowy
informator paschalny

Droga Siostro i Drogi Bracie!
Niedzielą Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień, a kończy go Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Obie te niedziele jak klamra spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną śmierć i chwalebne Zmartwych-wstanie Chrystusa. W sposób szczegółowy prawdę tę ukazują dni między tymi niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy zwane Triduum Paschalnym.
Wielki Czwartek to przede wszystkim Msza Wieczerzy Pańskiej. Podczas słów konsekracji usłyszymy charakterystyczne tylko dla tego dnia opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii: „On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb” ... . W panewnickim Wieczerniku dziękować będziemy za dar Eucharystii
i Kapłaństwa. Łączyć nas będzie pozostawione przez Chrystusa nowe przykazanie miłości braterskiej. Umywając nogi uczniów, pouczył ich bowiem, że miłość musi się wyrażać w pokornej
i bezinteresownej służbie bliźnim.

W Wielki Piątek, w dniu pokuty


i postu, wspominać będziemy mękę
i śmierć Jezusa, trwając w adoracji krzyża. Po wieczornej Liturgii Męki Pańskiej pójdziemy ścieżkami naszej kalwarii, aby uczestniczyć w rozważaniu Jego Drogi krzyżowej.
Po dramacie Wielkiego Piątku zapada milczenie Wielkiej Soboty, dnia pełnego oczekiwania i nadziei. Wspólnota chrześcijańska wraz z Maryją czuwa na modlitwie przy grobie i czeka na chwalebne wydarzenie zmartwychwstania.
Nadejdzie w końcu oczekiwana Noc Zmartwychwstania, kiedy wszystko odnawia się w Chrystusie. Pragniemy uczestniczyć w Liturgii Wigilii Paschalnej
i oczekiwać w spokoju i medytacji bogatej Liturgii Słowa na radość Zmartwych-wstania. Ze wszystkich zakątków ziemi popłynie do nieba śpiew Gloria oraz Alleluja, a światło świecy paschalnej wniesionej do ciemnej bazyliki pokona ciemności nocy.

Radość z obecności Zmartwychwstałego wyrazimy w procesji rezurekcyjnej, która zakończy celebrację Wigilii Wielkanocnej.


W Niedzielę Zmartwychwstania nadal radować się będziemy razem ze Zmartwychwstałym, który będzie nam życzył pokoju.
Zachęcamy i zapraszamy do licznego i pobożnego uczestnictwa w liturgii tych dni. Niech porządek nabożeństw
w bazylice i na kalwarii, a także zamieszczony czas spowiedzi zostaną wpisane w kalendarz naszych zajęć.

Przygotujmy się do godnego przeżycia tych dni i do kontemplowania wspaniałego dzieła dokonanego przez Boga w uniżeniu i wywyższeniu Chrystusa.Niechaj Najświętsza Dziewica, głęboko współuczestnicząca w zbawczym planie, towarzyszy nam na drodze Męki
i Krzyża aż do pustego grobu, byśmy spotkali się z jej Boskim Synem Zmartwychwstałym.
Franciszkanie


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNEWIELKI CZWARTEK

21 kwietnia 2011
Pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.7.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii
17.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ dla dzieci
18.30 Msza święta Wieczerzy Pańskiej


 • obrzęd obmycia nóg;

 • przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.


Okazja do spowiedzi: w godz.: 6.00 – 18.00 oraz po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.
UWAGA! Podczas Ceremonii nie spowiadamy!

WIELKI PIĄTEK

22 kwietnia 2011Dzień śmierci Chrystusa na krzyżu. Kościół, rozważając Mękę swojego Pana,

zgodnie z pradawną tradycją, powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii.
W duchu pokuty zachowujemy post ścisły:

- ilościowy, który obowiązuje osoby od 18 do 60 roku życia

- jakościowy, od pokarmów mięsnych od 14 roku do końca życia.
od. 6.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
7.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii

9.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii (dla dzieci)

16.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii

16.30 Nabożeństwo Drogi krzyżowej w bazylice (dla chorych)

17.30 Liturgia Męki Pańskiej


 • Liturgia Słowa z opisem Pasji,

 • Adoracja Krzyża

 • Obrzędy Komunii św.

 • Procesja do Grobu Pańskiego

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy.


20.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii z kazaniem przy VII stacji (prosimy zabrać świece i pochodnie).
Okazja do spowiedzi w godz.: 6.00 – 17.00, 19.00 – 21.00.
UWAGA! Ze względu na uczestnictwo kapłanów w ceremoniach wieczornych nie spowiadamy od 17.00 do 19.00.

WIELKA SOBOTA

23 kwietnia 2011Dzień adoracji Chrystusa złożonego do grobu.

Również dziś Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii.
7.00 Nabożeństwo Drogi krzyżowej na kalwarii
10.00 Adoracja Pana Jezusa w grobie dla chorych

11.00 Adoracja III Zakonu

12.00 Adoracja chóru św. Grzegorza

13.00 Adoracja dzieci

14.00 Adoracja Oazy Rodzin

15.00 Adoracja Rodziny Radia Maryja

16.00 Adoracja Żywego Różańca

17.00 Adoracja Młodzieży
10.00 – 18.30 Poświęcenie potraw wielkanocnych co 15 minut przy krzyżu misyjnym przed bazyliką
Okazja do spowiedzi w godz.: 6.00 – 20.00.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

24 kwietnia 2010


NOC:
20.30 Czas oczekiwania i wyciszenia:

kanony kontemplacyjne i światła (Taize)

– przewodniczy: Schola liturgiczna
21.00 Liturgia Wigilii Paschalnej
Matka wszystkich wigilii. Choć długa jest zarazem piękna bogactwem swych treści.

Tak jak Hebrajczycy czuwali w nocy oczekując przyjścia Pana,

aby ich wyzwolił z niewoli faraona, tak my oczekujemy powtórnego przyjścia Pana.


 • Liturgia Światła, poświęcenie ognia, procesja z paschałem, zapalenie świec przez uczestników Liturgii, oświetlenie kościoła, śpiew orędzia wielkanocnego: „Exultet”;

 • Liturgia Słowa, bogaty zestaw czytań, śpiewów responsoryjnych w wykonaniu chórów oraz modlitw celebransa;

 • Liturgia chrzcielna, poświęcenie wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami w rękach,

 • Liturgia eucharystyczna, uobecnienie paschalnego przejścia Chrystusa przez śmierć do nowego życia;

 • Procesja rezurekcyjna, radość z wydarzeń Wielkiej Nocy, świadectwo naszej wiary
  w Zmartwychwstałego.DZIEŃ:
Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary i nadziei.

Przez chrzest i bierzmowanie zostaliśmy wszczepieni

w paschalne misterium Chrystusa,

z Nim współumarli i współpogrzebani, razem z Nim będziemy królować.
Msze święte:

6.00 (bez procesji), 8.00, 9.30, 11.00 (suma wielkanocna), 12.30, 14.00, 16.30, 18.30, 20.00.


16.00 Nieszpory kończące Triduum Paschalne

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna