Duchowa adopcja kilka informacji, które można wykorzystać do kazania tematycznego podczas obrzędu składnia deklaracji duchowej adopcjiPobieranie 13.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.79 Kb.
DUCHOWA ADOPCJA

Kilka informacji, które można wykorzystać do kazania tematycznego podczas obrzędu składnia deklaracji duchowej adopcji.
Duchowa adopcja dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie marki, jest dobrowolnym darem modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Modlitwa trwa przez 9 miesięcy i obejmuje jedynie dziesiątkę różańca (tajemnicę radosną, bolesną, chwalebną lub światła) oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie (1917rok) jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Dwadzieścia lat temu w 1987 roku praktyka podejmowania się duchowej adopcji została przeniesiona na teren Polski. Odtąd tysiące ludzi starszych i młodszych – szczególnie młodzieży podejmuje się duchowej adopcji.

Duchową adopcję może podejmować każdy i w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką swoich rodziców. Spotyka się takich ludzi, którzy podejmują się modlitw za nie urodzone jeszcze dziecko kolejny już raz: drugi, siódmy, a nawet ... czternasty. Przy zobowiązaniu się duchowej adopcji bierze się w adopcję jedno dziecko, którego imię zna jedynie Bóg – Dawca życia pragnący, aby każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców. Można więc być pewnym, że Bóg wysłuchuje naszej modlitwy.

Może się zdarzyć, że ktoś w danym dniu zapomni odmówić modlitwę. Uzupełnia się ją wtedy następnego dnia, można też przedłużyć duchową adopcję o ilość opuszczonych dni. Dłuższa przerwa, niestety, jest zlekceważeniem podjętego zobowiązania.CO DAJE DUCHOWA ADOPCJA

 1. pomaga kształtować charakter,

 2. pomaga przezwyciężać egoizm,

 3. uczy odpowiedzialności za drugich,

 4. daje radość bycia pomocnym,

 5. uzdalnia do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga według Jego odwiecznego planu,

 6. odkrywa radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,

 7. wzmaga odpowiedzialność za dar płodności,

 8. uczy cieszyć się każdym dzieckiem,

 9. uczy systematycznej modlitwy,

 10. pogłębia więź z Bogiem,

 11. uczy pozytywnego działania, świadomego obdarzania innych dobrem,

 12. pomaga być otwartym na współczesne problemy życiowe,

 13. pomaga odkryć sens umartwienia podjętego dla innych,

 14. jest czynnikiem odrodzenia się wspólnej modlitwy,

 15. leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji,

 16. pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom.


PRZYJĘCIE DO DUCHOWEJ ADOPCJI


 1. Jednorazowa modlitwa:

Podczas Eucharystii wierni pragnący złożyć deklarację duchowej adopcji powtarzają za kapłanem słowa ślubowania.
Przyrzekamy Ci, z oczyma wpatrzonymi w Żłóbek Betlejemski,

że odtąd staniemy wszyscy

na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia

i każdej kołyski

równie mężnie,

jak ojcowie nasi walczyli

o byt i wolność naszego narodu,

płacąc obficie własną krwią.

Jesteśmy gotowi raczej śmierć ponieść,

aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy

za największą łaskę Ojca Wszelkiego życia

i za najcenniejszy Skarb Narodu. Amen.

(Z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 1956 r.)
 1. Codzienna modlitwa:

Po złożonych ślubach – odmawia się wspólnie modlitwę codzienną przypisaną do krucjaty


 1. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/- am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby to swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


Jeśli deklarację składa się po zakończonej Eucharystii – można odmówić jedną tajemnicę różańcową.
2. Dziesiątka różańca.
DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA DLA CHĘTNYCH:

Można poinformować wiernych i zachęcić do dodatkowych postanowień.
Można podjąć się nieobowiązkowych dodatkowych zobowiązań wraz z duchową adopcją, którymi mogą być np.:

 • częsta spowiedź i komunia św.,

 • adoracja Najświętszego Sakramentu,

 • czytanie Pisma św.,

 • Post o chlebie i wodzie,

 • walka z uzależnieniami (nałogami),

 • pomoc osobom potrzebującym,

 • dodatkowe modlitwy (litanie, koronki, nowenny, ...).


Zwracamy się z prośbą o dostarczenie do Wydziału Duszpasterza Rodzin informacji o ilości osób podejmujących krucjatę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Pobieranie 13.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna