DW2 Proszę o dostarczenie zaświadczenia z Rejestru Zastawów Sądowych dotyczącego niżej wymienionego pojazduPobieranie 7.41 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar7.41 Kb.
ABC INFO – Andrzej Dziewulski kom. 512 229 198 tel/fax 022 787 33 83

DW2

Proszę o dostarczenie zaświadczenia z Rejestru Zastawów Sądowych dotyczącego niżej wymienionego pojazdu:
1) Nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz adres wnioskującego:
.............................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (gdzie wysłać pocztą oryginał zaświadczenia):


.............................................................................................................................................................

2) Dane ostatniego właściciela pojazdu z dowodu rejestracyjnego:

- gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w gminie, należy podać numer PESEL właściciela lub imię i nazwisko oraz miejscowość, gminę, województwo:
..............................................................................................................................................................

gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna ( firma zarejestrowana w sądzie - Sp. z o.o., S.A., spółka jawna, spółka komandytowa), należy podać numer REGON firmy lub w ostateczności nazwę firmy, miejscowość, gminę, województwo:


.............................................................................................................................................................
3) Rodzaj pojazdu i przeznaczenie - według dowodu rejestracyjnego (np. samochód osobowy,

osobowo-ciężarowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, autobus, motor, traktor, itp.):


.......................................................................................................................................................
4) Numer identyfikacyjny VIN nr nadwozia/ podwozia ( numer składa się zazwyczaj z 17 znaków, numer wpisać dużymi, drukowanymi literami):
.......................................................................................................................................................
Numer faksu na który mamy odesłać odpowiedź: ........................................
Numer telefonu kontaktowego: ........................................
Wypełniony wniosek należy przesłać na nr faksu (022) 787 33 83 lub email biuro@krs-zastawy.plwraz z potwierdzeniem dokonania opłaty w wysokości 50 zł brutto na rachunek:
ABC info -Andrzej Dziewulski

ul. Królowej Jadwigi 7/25

05-200 Wołomin

PKO BP S.A. XII O/Centrum


89 1020 1127 0000 1802 0011 5865
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna