Dwadzieścia lat Akademii Leona KoźmińskiegoPobieranie 7.07 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.07 Kb.
Dwadzieścia lat Akademii Leona Koźmińskiego

W 1993 r., a więc zaledwie 20 lat temu, powołana została w Warszawie niepubliczna uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Jej rozwój nie odbiegał początkowo od innych polskich uczelni niepublicznych. Rozpoczęła działalność z uprawnieniami do kształcenia na studiach licencjackich, na kierunku zarządzanie i marketing. Trzy lata później uzyskała uprawnienia w zakresie studiów magisterskich na tym kierunku. Następnie uruchamiała kolejno studia na kierunkach: finansów i rachunkowości, administracji, prawa i wielu innych. W 1998 r., a więc na pięciolecie istnienia Uczelni uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Po kolejnych pięciu latach, bo w 2003 r. uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie, nauki o zarządzaniu. W kolejnych latach uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, a następnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Tak spektakularnemu rozwojowi naukowemu Uczelni, towarzyszył równie spektakularny rozwój na płaszczyźnie dydaktycznej. Już w 1999 r. uzyskała prestiżową akredytację EQUIS (Europejski System Doskonalenia Jakości), zaś w 2005 r. potwierdzenie bezwarunkowego jej nadania. W 2008 r. uzyskała kolejną akredytację międzynarodową AMBA, zaś w 2011 r. akredytację AACSB. Warto dodać, że jedynie 60 szkół biznesu na świecie posiada wszystkie trzy wymienione wyżej akredytacje (tzw. „potrójną koronę”). System dydaktyczny Uczelni oceniany jest również bardzo wysoko w Polsce. W 2004 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała jej jako pierwszej Uczelni ocenę wyróżniającą. Od 2009 r. Uczelnia znalazła się w trzech rankingach edukacyjnych „Financial Times”. W najnowszym tegorocznym rankingu znalazła się na 25 miejscu (o trzy miejsca wyżej niż rok wcześniej).

Wysokie miejsca w rankingach sprawiają, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem studentów, w tym zagranicznych. Akademia Leona Koźmińskiego ma najwyższy poziom umiędzynarodowienia wśród wszystkich polskich uniwersytetów. Studiuje na niej około tysiąca studentów zagranicznych z 57 krajów. Na studiach dziennych stanowią oni około 30% studiujących. Studenci posiadają dobre warunki do studiowania (biblioteki, komputery, pracownie językowe itp.). Mogą oni uczestniczyć w pracach ponad 20 istniejących tam kół naukowych Uczelnia dysponuje również wieloma obiektami sportowymi.

Akademia organizuje wiele konferencji, sympozjów, zjazdów i kongresów, zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Największa i zarazem najbardziej prestiżowa tzw. „EURAM Conference” zorganizowana zostanie w 2015. Przewidziany jest w niej udział około 1500 uczestników. Konferencja międzynarodowa stanowiła również główny punkt uroczystości jubileuszowych Uczelni. Odbyła się ona w dniach 10 – 11 października br. i nosiła tytuł „Management and Economic Policy for Development”, zaś jej organizatorem był prof. Grzegorz Kołodko. Zgromadziła ona czołowych ekonomistów zarówno polskich jak i zagranicznych. Honorowym gościem konferencji był laureat Nagrody Nobla, prof. Edmund S. Phelps z Columbia University, który przedstawił wykład nt. „How Dynamism Was Born and Why it Declined”. Wykład wzbudził duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, które było licznie reprezentowane na konferencji, życzy Akademii Leona Koźmińskiego dalszego, dynamicznego rozwoju.Profesor Stanisław Rudolf

Pobieranie 7.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna