Dwie uwagi dotyczące przedmiotu: „Lektura klasyków filozofii”Pobieranie 5.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.16 Kb.
Dwie uwagi dotyczące przedmiotu: „Lektura klasyków filozofii”.

1. Sprostowanie dotyczące informacji na temat terminów zaliczania lektur.


W moim ostatnim komunikacie dla Państwa pojawiła się nieścisłość, jakoby zaliczenie przedmiotu „Lektury klasyków filozofii” było warunkiem dopuszczającym do sesji egzaminacyjnej. – Tak nie jest. Dla sprostowania podaję:
- zaliczenie lektur oczywiście nie jest warunkiem dopuszczającym do sesji egzaminacyjnej, lecz zwyczajnie warunkiem zaliczenia całego semestru, podobnie jak inne przedmioty.

- zaliczenie lektur zasadniczo powinno mieć miejsce przed sesją egzaminacyjną, ale oczywiście istnieje możliwość zaliczenia lektur także podczas sesji egzaminacyjnej /terminy zaliczeń lektur przed sesją zostały już podane w poprzednim komunikacie; terminy zaliczeń w czasie sesji egzaminacyjnej będą podane w późniejszym czasie/
2. Nowa grupa studentów (semestr I i II) zdających lektury pod moim kierunkiem.
W zastępstwie O. Stanisława Jopka obejmuję przedmiot „Lektury klasyków filozofii” w ramach semestrów I i II. Lektury podane przez O. Jopka nie zmieniają się, a zatem są to:

Semestr I:


Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (ks. II, rozdz. 1-5; ks. III; ks. V, rozdz. 1; ks. VI, rozdz. 1 i 2; ks. VII, rozdz. 1 i 2), Warszawa 2004

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1952 (1980, 1981)

Arystoteles, Kategorie, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 1, przekł. Kazimierz Leśniak, PWN, Warszawa, 1990, s. 25-63
Semestr II:
Arystoteles, O duszy (różne wydania)

Platon, Państwo, Warszawa 1958Plotyn, Enneady, t. 1 i 2, przekł. Adam Krokiewicz, Biblioteka Klasyków Filozofi i, PWN, Warszawa, 1959. Lektura obejmuje następujące traktaty: I,1 (s. 43-56); I,3 (s. 67-73); I,6 (s. 101-116); I,7 (s. 116-119); V,3 (s. 231-262); V,4 (s. 263-267); VI,7 (s. 559-632); VI,8 (s. 632-672); VI,9 (s. 672-696).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna