Dydaktyka historii I wosPobieranie 9.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.78 Kb.
DYDAKTYKA HISTORII I WOS


    1. DYDAKTYKA historii : wybrane zagadnienia / Maria Bieniek. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - 271, [1] s. : schem., tab. ; 24 cm
     Sygn. 20865 – 20870
     6 egz.
    2. EDUKACJA historyczna a współczesność : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi dr hab. Adamowi Suchońskiemu w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej oraz z okazji siedemdziesiątych urodzin / red. Barbara Kubis; Uniwersytet Opolski; Marek Białokur [et al.]. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - 488 s., [1] k. tabl. : faks., fot., 1 mapa., 1 portr., tabl., wykr. ; 24 cm
     Sygn. 16031, 16171
     2 egz.
    3. EDUKACJA historyczna a współczesność : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi dr hab. Adamowi Suchońskiemu w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej oraz z okazji siedemdziesiątych urodzin / red. Barbara Kubis; Uniwersytet Opolski; Marek Białokur [et al.]. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 488 s., [1] k. tabl. : faks., fot., 1 mapa., 1 portr., tabl., wykr. ; 24 cm
     Sygn. 16172 – 16173
     2 egz.    4. EDUKACJA historyczna w szkole : teoria i praktyka / Ewa Chorąży, Danuta Konieczka-Śliwińska, Stanisław Roszak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 401, [1] s. : mapy, rys., schem., tab. ; 24 cm
     Sygn. 22928 – 22937
     10 egz.    5. Historia w pamiętnikach zapisana : wybrane zagadnienia / Barbara Krystyna Kubis.- Opole : Alma, 2003.
     Sygnatura: 16015
     1 egz.    6. KOSS: Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej : podręcznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum : wersja rozszerzona / red. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta ; Jacek Królikowski [et al.]. - Wyd. 8 uzup. KOSS: Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej : podręcznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum : wersja rozszerzona. Cz. 1. / red. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta ; Jacek Królikowski [et al.]. - Warszawa : Civitas : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2007. - VIII, 184 s. : fot., rys., tab., wykr. ; 30 cm
     Sygn. 25486 – 25495
     10 egz.
    7. KOSS: Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej : podręcznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum : wersja rozszerzona / red. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta ; Jacek Królikowski [et al.]. - Wyd. 9 KOSS: Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej : podręcznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum : wersja rozszerzona. Cz. 2. / red. Alicja Pacewicz, Tomasz Merta ; Jacek Królikowski [et al.]. - Warszawa : Civitas : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2007. - IV, 205 s. : fot., rys., tab., wykr. ; 30 cm
     Sygn. 25496 – 25500
     5 egz.    8. Krok ku niepodległości : Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980 / Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz ; Instytut Pamięci Narodowej.- Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007.
     Sygnatura: 26077
     1 egz.
    9. MULTIMEDIA w kształceniu / Józef Bednarek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2006. - 412 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
     Sygn. 15466 , 19182 – 19184
     4 egz.    10. PRZEDMIOTY humanistyczne w gimnazjum : 56 scenariuszy zajęć i program studiów podyplomowych dla nauczycieli / red. Maria J. Zajączkowska; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy. - Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ w Legnicy Wspólnota Akademicka, 2002. - 176 s. : fot., rys., 1 schem., tab. ; 24 cm. - (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Materiały Edukacyjne)
     Sygn. 3756, 14338, 31163
     3 egz.
    11. TECHNOLOGIA informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych / Bolesław Ochodek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2006. - 282 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
     Sygn. 16330, 31099
     2 egz.    12. WIEK V-XV w źródłach : wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów / oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 331, [1] s. : faks., schem., 1 tab. ; 24 cm
     Sygn. 16955 – 16956
     2 egz.    13. WIEK XIX w źródłach : wybór tekstów żródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów / oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard. - Wyd. 2, dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 494, [2] s. : faks., rys., tab., wykr. ; 24 cm
     Sygn. 15477 , 19181
     2 egz.
    14. WPROWADZENIE do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, cop. 2003. - 423, [3] s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
     Sygn. 14101 – 14104
     4 egz.
    15. WSPÓŁCZESNA dydaktyka historii : zarys encyklopedyczny : dla nauczycieli i studentów / red. Jerzy Maternicki; Maria Bieniek [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Juka, 2004. - 470, [1] s. ; 24 cm
     Sygn. 16320
     1 egz.    16. WSPÓŁCZESNE problemy edukacji historycznej / Janusz Rulka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - 123 s. : 1 tab. ; 21 cm
     Sygn. 19018
     1 egz.    17. WSPÓŁCZESNE problemy edukacji historycznej / Janusz Rulka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 123 s. : 1 tab. ; 21 cm
     Sygn. 16125 , 19019 – 19020
     3 egz.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna