Dynamiczność projektówPobieranie 18.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.93 Kb.

Grafika animacyjna

Dynamiczność projektów
Zadanie 1. Tworzenie pola tekstowego za pomocą ActionScript.
W klatce na głównej listwie czasowej wstaw kod:

Kod tworzy puste pole tekstowe, a następnie uzupełnia go tekstem.

Parametrami metody (wartości w nawiasie) są kolejno: nazwa instancji pola tekstowego, głębokość osadzenia, współrzędne x i y położenia pola, szerokość i wysokość pola.

Wygląd tekstu i zachowanie pola tekstowego przybierają wartości domyślne:

Sformatuj w dowolny sposób wygląd tekstu korzystając z konstruktora nowego formatowania tekstu. Przykład:Dodaj formatowanie pola tekstowego, np. ramkę:

mytext.border = true;


Po ustawieniu właściowści border i background na true można zmienić kolor ramki i kolor tła.Zadanie 2. Wczytywanie obrazów, plików SWF i klipów do ramki tekstowej
Utwórz pole tekstowe za pomocą ActionScript, nadaj mu kolorowe obramowanie i ustaw właściwość text na true. Za pomocą właściwości htmlText wprowadź dowolny tekst do pola tekstowego i wyśrodkuj go (
wstaw do pola tekstowego obraz JPG.


Utwórz dowolny klip filmowy oraz kolejne pole tekstowe. Klipowi filmowemu w bibliotece nadajemy identyfikator do linkowania (opcja Linkage) – wcale nie musimy zmieniać nazwy LinkageID, może to być ta sama nazwa jaką nadaliśmy symbolowi przy jego tworzeniu. Należy tylko zaznaczyć opcję Export for ActionScript.

Do pola tekstowego załaduj klip, w taki sam sposób jak poprzednio zdjęcie. Do znacznika img można dodać atrybut id, będzie można wówczas odwoływać się do klipu poprzez kod ActionScript

Znacznik img obsługuje też atrybuty:

width – szerokość obrazu JPG, filmu SWF lub wewnętrznego klipu

height – wysokość obrazu JPG, filmu SWF lub wewnętrznego klipu

align – położenie grafiki w polu tekstowym (tylko left lub right)

hspace – steruje poziomym odstępem grafiki od otaczającego ją tekstu (px)

vspace - steruje pionowym odstępem grafiki od otaczającego ją tekstu (px)

Zadanie 3. Przewijanie tekstu w polu tekstowym

Poprzez ActionScript utwórz pole tekstowe. Ustaw na true właściwości: multiline (pole wielowierszowe), wordWrap (zawijanie tekstu) oraz border (ramka).

Utwórz dwa przyciski, które służyć będą do przewijania tekstu w górę i w dół, umieść je na scenie i nadaj im odpowiednie nazwy instancji, np. up_btn i down_btn.
Do pola tekstowego przypisz odpowiednio dużo tekstu. Ja powołałam kilka zmiennych łańcuchowych, które przechowywały poszczególne linijki tekstu, a następnie przypisałam je do pola tekstowego:

Pozostało jeszcze zbudowanie funkcji, które obsługiwać będę przyciski:Zadanie 4. Hyperlinki
W tekście scrollowanym z poprzedniego ćwiczenia umieść łącza do stron internetowych:
click here
Pamiętaj, że pole tekstowe formatowane za pomocą tagów HTML musi mieć ustawioną właściwość html na true oraz do wczytywania treści musi być użyta właściwość htmlText.

Zadanie 5. Dynamiczne ładowanie plików SWF i obrazów JPEG
Korzystając z funkcji loadMovie() oraz loadMovieNum() załaduj do projektu dowolny plik SWF lub JPEG.

Następnie zaprojektuj przycisk i akcję do przycisku, która pozwoli na usunięcie klipu z załadowaną zawartością:


Zadanie 6. Projekt z dźwiękiem
Korzystając z możliwości dynamicznego ładowania dźwięku lub linkowania z biblioteki utwórz podręczny odtwarzać utworów MP3. Zbuduj przyciski służące do odtwarzania różnych utworów.
Kod do odtwarzania dźwięku z zewnętrznych lokalizacji:
var my_sound:Sound = new Sound();

my_sound.loadSound("song1.mp3", false);

Kod do linkowania dźwięku umieszczonego w biliotece:
on (release) {

var mojDzwiek:Sound = new Sound();

mojDzwiek.attachSound("dzwiek");

mojDzwiek.start();}


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna