Dyrektywa 98/72/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 15 października 1998 rPobieranie 315.41 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar315.41 Kb.
1   2   3„Marynowane orzechy

50

Kukurydza pakowana próżniowo

100

Destylowane napoje alkoholowe zawierające całe gruszki

50”

5. W załączniku III, część C:
 1. w E 234 dodaje się następujący środek spożywczy i najwyższy dopuszczalny poziom:
„E 234

Nizyna1

Mascarpone

10 mg/kg”

b) w E 251 i E 252 dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„E 251

Azotan sodowy

Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras

50*

E 252

Azotan potasu* Wyrażony jako NaNO3.”;

c) w E 280, E 281, E 282 i E 283 dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„E 280

E 281


E 282

E 283


Kwas propionowy

Propionian sodu

Propionian wapnia

Propionian potasuKonfekcjonowany pølsebrød, boller i dansk flutes

2 000 mg/kg, wyrażone jako kwas propionowySer i wyroby seropodobne (wyłącznie do powierzchniowej obróbki)

quantum satis”

d) skreśla się tabelę:
„E 233

Tiabendazol

Powierzchniowa obróbka:


– owoców cytrusowych

6 mg/kg– bananów

3 mg/kg”

6. Określenie „Liofilizowane ziemniaki granulowane” zamieszczone w tabeli w załączniku III, części B i D w kolumnie środków spożywczych zastępuje się: „Liofilizowane ziemniaki”.


7. W załączniku IV:


 1. określenie „Rozpuszczalna herbata w proszku”, dotyczące E 297 – Kwas fumarowy i najwyższego dopuszczalnego poziomu 1 g/l, zastępuje się: „Produkty instant do przygotowywania aromatyzowanej herbaty i naparów ziołowych z najwyższym dopuszczalnym poziomem 1 g/kg”;
 1. tabelę dotycząca dodatków od E 338 do E 452 zastępuje się tabelą:W następujących zastosowaniach podane najwyższe dopuszczalne poziomy kwasu fosforowego i fosforanów E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 oraz E 452 mogą być dodane pojedynczo lub łącznie (wyrażone jako P2O3)
E 338

Kwas fosforowy

Aromatyzowane napoje bezalkoholowe

700 mg/lMleko sterylizowane i UHT

1 g/lOwoce kandyzowane

800 mg/kgPreparaty owocowe

800 mg/kg

E 339

Fosforany sodu


 1. Fosforan monosodowy

 2. Fosforan disodowy

 3. Fosforan trisodowy

Częściowo liofilizowane mleko o zawartości części stałych poniżej 28%

Częściowo liofilizowane mleko o zawartości części stałych powyżej 28%


Mleko w proszku i odtłuszczone mleko w proszku

Śmietanki - pasteryzowana, sterylizowana i UHT

Bita śmietana i roślinne odpowiedniki tłuszczu

Ser niedojrzewający (z wyłączeniem sera Mozarella)


1 g/kg
1,5 g/kg


2,5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg
2 g/kg

E 340

Fosforany potasu

 1. Fosforan monopotasowy

 2. Fosforan dipotasowy

 3. Fosforan tripotasowy

Ser topiony i odpowiedniki sera topionego

Produkty mięsne

Napoje dla sportowców i preparowane wody stołowe

Dodatki dietetyczne


Sól i jej substytuty

20 g/kg


5 g/kg

0,5 g/l
quantum satis

10 g/kg
Napoje z białkami roślinnymi

20 g/l

E 341

Fosforany wapnia

 1. Fosforan monowapniowy

 2. Fosforan diwapniowy

 3. Fosforan triwapniowy

Zabielacze do napojów
Zabielacze do napojów do stosowania w automatach do sprzedaży napojów
Lody spożywcze
Desery

Mieszanki deserowe w proszku30 g/kg
50 g/kg

1 g/kg
3 g/kg

7 g/kg


E 343

Fosforany magnezu

(i) ortofosforan jednomagnezowy

(ii) ortofosforan dimagnezowy


Piekarskie wyroby delikatesowe
Mąka

Mąka ze spulchniaczem

Chleby spulchniane sodą

Masa jajeczna (białko, żółtko lub całe jaja)20 g/kg
2,5 g/kg

20 g/kg


20 g/kg
10 g/kg

E 450

Disfosforany

 1. Difosforan disodowy

 2. Difosforan trisodowy

 3. Difosforan tetrasodowy

 4. Difosforan dipotasowy

 5. Difosforan tetrapotasowy

 6. Difosforan diwapniowy

 7. Diwodoro - difosforan wapnia

Sosy

Zupy i buliony


Napary herbaciane i ziołowe
Wino z jabłek i wino z gruszek (gruszecznik)
Guma do żucia
Suszone środki spożywcze w proszku

Napoje czekoladowe i słodowe na bazie mleka


Napoje alkoholowe (z wyłączeniem wina i piwa)


5 g/kg

3 g/kg
2 g/l


2 g/l

quantum satis

10 g/kg


2 g/l

1 g/l
Zbożowe produkty śniadaniowe

5 g/kgPrzekąski

5 g/kg

E 451

Trifosforany


 1. Trifosforan pentasodowy
 1. Trifosforan pentapotasowy

Surimi

Pasty z mięsa ryb i skorupiaków

Polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych, podobne produkty)


1 g/kg

5 g/kg


3 g/kg
Specjalne środki spożywcze na potrzeby szczególnych zastosowań żywieniowych

5 g/kg
Produkty do powlekania mięsa i produktów roślinnych

4 g/kg

E 452

Polifosforany

 1. Polifosforan sodu

 2. Polifosforan potasu

 3. Polifosforan sodowo - wapniowy

 4. Polifosforan wapnia

Wyroby cukiernicze

Cukier puder


Kluski
Ciasto naleśnikowe

Filety z nieprzetworzonych ryb, mrożone i głęboko zamrożone

Nieprzetworzone i przetworzone mięczaki i skorupiaki, mrożone i głęboko zamrożone

Przetworzone produkty ziemniaczane (łącznie z mrożonymi i głęboko zamrożonymi, schłodzonymi oraz suszonymi) oraz wstępnie smażone mrożone i głęboko zamrożone ziemniaki

Tłuszcz do smarowania, za wyjątkiem masła

Masło z kwaśnej śmietany

Produkty konserwowe ze skorupiaków

Wodne emulsje w sprayu do powlekania naczyń do pieczenia

Napoje na bazie kawy do sprzedaży z automatów


5 g/kg

10 g/kg
2 g/kg


12 g/kg

5 g/kg
5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg
2 g/kg1 g/kg

30 g/kg
2 g/l”


 1. dodaje się dodatek w brzmieniu:
„E 468

Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana

Uzupełnienia diety w postaci stałej

30 g/kg”
 1. określenie „Minarine”, dotyczące E 385, otrzymuje brzmienie:


„Tłuszcz do smarowania zgodnie z definicją określoną w załącznikach B i C rozporządzenia (WE) nr 2991/94* z zawartością tłuszczu 41% lub mniej

100 mg/kg

* Dz.U. L 316 z 9.12.1994, str.2.”;
 1. w E 405 dodaje się następujący środek spożywczych i najwyższy dopuszczalny poziom:
„E 405

Alginian propylenowo-glikolowy

Wino z jabłek za wyjątkiem cidre bouché

100 mg/l”
 1. określenie w dwunastej sekcji, trzecia kolumna dotycząca E 442 otrzymuje brzmienie:

„Kakao i produkty czekoladowe, w rozumieniu dyrektywy 73/241/EWG, w tym nadzienia”,


„Wyroby cukiernicze oparte na tych produktach”;


 1. w E 445 dodaje się następujący środek spożywczy i najwyższy dopuszczalny poziom:
„E 445

Ester glicerolu i żywicy roślinnej

Powierzchniowa obróbka owoców cytrusowych

50 mg/kg”
 1. w E 473 i E 474 dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

Surogaty śmietany

5 g/kg

E 474

Sacharoglicerydy

Śmietana sterylizowana i śmietana sterylizowana o zmniejszonej zawartości tłuszczu

5 g/kg”
 1. określenie „Produkty do smarowania i sosy o niskiej i bardzo niskiej zawartości tłuszczu” dotyczące E 476 otrzymuje brzmienie:
„E 476

Polirycynoleinian poliglicerolu

Tłuszcze do smarowania zgodnie z definicją podaną w załącznikach A, B i C rozporządzenia (WE) nr 2991/94, o zawartości tłuszczu 41% lub mniej

4 g/kgPodobne produkty do smarowania, o zawartości tłuszczu poniżej 10%

4 g/kgDressingi

4 g/kg”
 1. dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy, dotyczące dodatków E 551-E 559:


„Przyprawy

30 g/kgProdukty cukiernicze za wyjątkiem czekolady (wyłącznie do powierzchniowej obróbki)*

quantum satisProdukty do natłuszczania blach

30 g/kg

* Określenie „Produkty cukiernicze, za wyjątkiem czekolady (wyłącznie do powierzchniowej obróbki)” zastępuje „Słodycze żelowe (poddane jedynie powierzchniowej obróbce) „użyte w dyrektywie 95/2/WE.”;
 1. Określenie „Sery twarde i sery topione w plastrach” dotyczące dodatków od E 551 do E 559 otrzymuje brzmienie:


„Tarty ser twardy lub w plastrach, półtwardy i topiony

10 g/kg”Surogaty tartego sera twardego w plastrach i topionego 1. do E 900 dodaje się następujący środek spożywczy i najwyższy dopuszczalny poziom:
„E 900

dimetylopolisiloksan

Wino z jabłek, za wyjątkiem cidre bouché

10 mg/l”
 1. w E 901, E 902, E 903 i E 904 dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„E 901

Wosk pszczeli, biały i żółty

Brzoskwinie i ananasy (wyłącznie do powierzchniowej obróbki)

quantum satis

E 902

Wosk candelillaE 903

Wosk carnaubaE 904

Szelak


 1. w E 912 i E 913 dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„E 912

Estry kwasu montanowego

Świeży melon, mango, papaja, avocado i ananas (wyłącznie do powierzchniowej obróbki)

quantum satis”

E 914

Utleniony wosk polietylenowy


 1. w E 957 dodaje się następujące środki spożywcze i najwyższe dopuszczalne poziomy:
„E 957

Taumatyna

Aromatyzowane napoje bezalkoholowe na bazie wody

0,5 mg/lDesery mleczne i bezmleczne

5 mg/kg (wyłącznie jako substancja wzmacniająca smak i zapach)”
 1. określenie „Margaryna i „Minarine”„ dotyczące E 959 otrzymuje brzmienie:
„E 959

Neohesperydyna DC

Tłuszcze do smarowania, zgodnie z definicją podaną w załącznikach B i C rozporządzenia (WE) nr 2991/94

5 mg/kg”
 1. w E 999 dodaje się następujący środek spożywczy i najwyższy dopuszczalny poziom:
„E 999

Ekstrakt Quillaia

wino z jabłek za wyjątkiem cidre bouché

200 mg/l obliczony jako bezwodny ekstrakt”

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna