Dyrektywa 98/72/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 15 października 1998 rPobieranie 315.41 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar315.41 Kb.
1   2   3
  1. dodaje się następującą tabelę:
„E 905

Wosk mikrokrystaliczny

Powierzchniowa obróbka:

quantum satiswyrobów cukierniczych, za wyjątkiem czekolady


– gumy do żucia


– melonów, papai, mango i avocado
E 1518

Trioctan glicerolu (triacetyna)

Guma do żucia

quantum satis”
  1. dodaje się następującą tabelę:
„E 459

Beta-cyklodekstryna

Środki spożywcze w postaci tabletek i tabletek powlekanych

quantum satis

E 425

Konjac*

Środki spożywcze ogółem (za wyjątkiem produktów, o których stanowi art. 2 ust. 3)

10 g/kg

pojedynczo lub łącznie


(i) Konjac guma(ii) Konjac glukomannan* Substancje te można stosować jedynie w odwodnionych środkach spożywczych przeznaczonych do nawodnienia przy spożyciu.”
  1. W załączniku V dodaje się tabelę:
„E 322

Lecytyna

środki nabłyszczające do owoców

E 432-E 436

Polisorbaty
E 470a

Sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych
E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 491-E 495

Sorbitany
E 570

Kwasy tłuszczowe
E 900

DimetylopolisiloksanPolietylenoglikol 6000

substancje słodzące

E 425

Konjac(i) Konjac guma(ii) Konjac glukomannan
E 459

Beta-cyklodekstryna

1 g/kg

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona
E 468

Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana

substancje słodzące

E 469

Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza”9. W załączniku VI:
  1. akapit pierwszy uwagi wstępnej otrzymuje brzmienie:

„Preparaty i żywność podawana w czasie odstawiania od piersi dla niemowląt i małych dzieci mogą zawierać substancje E 414 (guma arabska) i E 551 (amorficzny dwutlenek krzemu) wynikające z dodania preparatów odżywczych zawierających nie więcej niż 150 g/kg E 414 i nie więcej niż 10 g/kg E 551, jak również E 421 (mannitol), o ile jest używany, jako nośnik witaminy B12 (nie mniej niż 1 część witaminy B12 na 1 000 części mannitolu). Zawartość przeniesionego E 414 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 10 mg/kg.


Preparaty i żywność podawana w czasie odstawiania od piersi dla niemowląt i małych dzieci mogą zawierać substancję E 301 (L-askorbinian sodu) stosowany na poziomie QS przy powlekaniu preparatów odżywczych zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawartość przeniesionego E 301 w produkcie gotowym do spożycia nie może przekraczać 75 mg/l.”;


  1. w części 1, uwaga 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli substancje E 322, E 471, E 472c i E 473 są dodawane łącznie do środka spożywczego, to najwyższy dopuszczalny poziom, ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżony proporcjonalnie do występowania wszystkich innych tych substancji razem w tym produkcie.”;
  1. w części 1 dodaje się tabelę:
„E 304

Palmitynian L-askorbylu

10 mg/l

E 331

Cytryniany sodu

2 g/l

E 332

Cytryniany potasu

Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z ograniczeniami podanymi w załączniku I do dyrektywy 91/321/EWG

E 339

Fosforany sodu

1 g/l wyrażony jako P2O5

E 340

Fosforany potasu

Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z ograniczeniami podanymi w załączniku I do dyrektywy 91/321/EWG

E 412

Guma guar

1 g/l, przy produktach ciekłych zawierających częściowo zhydrolizowane białka oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku IV do dyrektywy 91/321/EWG, zmienionej dyrektywą 96/4/WEE 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

7,5 g/l przy sprzedaży w formie proszku

9 g/l przy sprzedaży jako produkt ciekły, zawierający częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku IV dyrektywy 91/321/EWG, zmienionej przez dyrektywę 96/4/WE

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

120 mg/l w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy”
  1. w części 2, uwaga 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli do środka spożywczego dodaje się więcej, niż jedną z następujących substancji: E 322, E 471, E 472c i E 473, to najwyższy dopuszczalny poziom ustalony dla każdej z tych substancji w danym środku spożywczym jest obniżony proporcjonalnie do występowania wszystkich innych tych substancji razem w tym produkcie.”;
  1. w części 2 dodaje się tabelę:
„E 304

Palmitynian L-askorbylu

10 mg/l

E 331

Cytryniany sodu

2 g/l

E 332

Cytryniany potasu

Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z ograniczeniami podanymi w załączniku I do dyrektywy 91/321/EWG

E 339

Fosforany sodu

1 g/l wyrażony jako P2O5

E 340

Fosforany potasu

Pojedynczo lub łącznie oraz zgodnie z ograniczeniami podanymi w załączniku I do dyrektywy 91/321/EWG

E 472c

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym

7,5 g/l przy sprzedaży w formie proszku

9 g/l przy sprzedaży jako produkt ciekły, zawierający częściowo zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy oraz zgodnie z warunkami określonymi w załączniku IV do dyrektywy 91/321/EWG, zmienionej dyrektywą 96/4/WE

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

120 mg/l w produktach zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy”
  1. w części 3 dodaje się tabelę:
„E 333

Cytryniany wapnia*

W produktach niskocukrowych na bazie owoców

quantum satis

E 341

Fosforany wapnia*

W deserach na bazie owoców

1 g/kg jako P2O5

E 1451

Acetylowana skrobia utleniona

Żywność dla niemowląt odstawianych od piersi

50 g/kg


* Uwaga zamieszczona w części 4 nie ma zastosowania.”;
  1. w części 4 dodaje się następującą tabelę:
„Numer E

Nazwa

Najwyższy dopuszczalny poziom

Specjalne warunki

E 401

Alginian sodu

1 g/l

Począwszy od czwartego miesiąca, w specjalnych produktach żywnościowych o odpowiednio dobranym składzie, stosowanych przy zaburzeniach metabolizmu oraz ogólnie do sztucznego karmienia przez zgłębnik

E 405

Alginian propylenowo-glikolowy

200 mg/l

Począwszy od 12 miesiąca, w dietach specjalnych przeznaczonych dla małych dzieci, które nie tolerują mleka krowiego lub mają wrodzone wady metabolizmu

E 410

Mączka chleba świętojańskiego

10 g/l

Począwszy od urodzenia, w produktach do zmniejszenia refluksu żołądkowo-przełykowego
Numer

E


Nazwa

Najwyższy dopuszczalny poziom

Specjalne warunki

E 412

Guma guar

10 g/l

Począwszy od urodzenia, w produktach w postaci płynnych mieszanek zawierających zhydrolizowane białka, peptydy lub aminokwasy zgodnie z warunkami określonymi w załączniku IV do dyrektywy 91/321/EWG, zmienionej dyrektywą 96/4/WE

E 415

Guma ksantanowa

1,2 g/l

Począwszy od urodzenia, do stosowania w produktach opartych na aminokwasach lub peptydach dla pacjentów mających trudności wynikające z uszkodzenia układu żołądkowo - jelitowego, zaburzenia przyswajania białka lub wrodzone wady metabolizmu

E 440

Pektyny

10 g/l

Począwszy od urodzenia, w produktach używanych w przypadku zaburzeń żołądkowo - jelitowych

E 466

Karboksymetyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC)

10 g/l lub kg

Począwszy od urodzenia, w produktach przeznaczonych do leczenia dietetycznego zaburzeń metabolicznych

E 471

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych

5 g/l

Począwszy od urodzenia, w dietach specjalnych, szczególnie tych, które pozbawione są białka

E 1450

Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego

20 g/l

W preparatach dla niemowląt i preparatach pochodnych”
1 Dz.U. C 76 z 11.3.1997, str. 34 oraz Dz.U. C 77 z 12.3.1998, str. 7.

2 Dz.U. C 75 z 10.3.1997, str. 1.

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 1997 r. (Dz.U. C 339 z 10.11.1997, str. 1), wspólne stanowisko Rady z dnia 23 marca 1998 r. (Dz.U. C 161 z 27.5.1998, str. 29) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lipca 1998 r. (Dz.U. C 292 z 21.9.1998). Decyzja Rady z dnia 28 września 1998 r.

4 Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 237 z 10.9.1994, str. 1).

5 Dz.U. L 61 z 18.3.1995, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 96/85/WE (Dz.U. L 86 z 28.3.1997, str. 4).

6 Dz.U. L 136 z 20.5.1974, str. 1.

7 Dz.U. L 197 z 22.8.1995, str. 14.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna