Dyrektywa komisji 2003/22/we z dnia 24 marca 2003 r zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy Rady 2000/29/we w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniemPobieranie 27.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.51 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 2003/22/WE
z dnia 24 marca 2003 r.
zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/89/WE2, w szczególności jej art. 14 lit. c),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Z informacji dostarczonych przez Szwecję, opartych na zaktualizowanych badaniach wynika, że niektóre obszary w regionie Skåne nie powinny być dłużej uznawane za strefę chronioną w odniesieniu do wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka, ponieważ wydaje się, iż odnośny organizm szkodliwy występuje na wymienionych obszarach.
(2) Z informacji dostarczonych przez Włochy, opartych na zaktualizowanych badaniach wynika, że niektóre obszary w regionie Veneto nie powinny być dłużej uznawane za strefę chronioną w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ponieważ wydaje się, iż odnośny organizm szkodliwy występuje na wymienionych obszarach.
(3) Zmiany zgodne są z wnioskami Włoch i Szwecji.
(4) Obowiązujące przepisy dotyczące Tilletia indica Mitra powinny zostać zmienione, biorąc pod uwagę aktualne informacje na temat obecności wymienionego organizmu szkodliwego w Afryce Południowej.
(5) Dlatego, odpowiednie załączniki do dyrektywy 2000/29/WE powinny zostać odpowiednio zmienione.
(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W załącznikach I, II, III, IV i V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 31 marca 2003 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Państwa Członkowskie zastosują wspomniane przepisy od dnia 1 kwietnia 2003 r.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja poinformuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2003 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
W załącznikach do dyrektywy 2000/29/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1. w części B pozycja b) pkt 1 załącznika I, wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:
„DK, F (Bretania), IRL, P (Azory), FIN, S (z wyjątkiem obszarów Rady Okręgowej: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad oraz Östra Göinge w regionie Skåne), UK (Irlandia Północna)”;
2. w części B pozycji b) pkt 2 załącznika II, wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:
E, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Kalabria; Kampania; Emilia-Romagna: prowincje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza oraz Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardynia; Sycylia, Toskania; Trentino-Alto Adige: autonomiczne prowincje Bolzano oraz Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: z wyjątkiem gmin w prowincji Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, oraz gmin w prowincji Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, oraz gmin w prowincji Verona: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), oraz w A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Lienz), Styria, Wiedeń), P, FIN, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)”;
3. w części B pkt 1 załącznika III, wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:
E, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Kalabria; Kampania; Emilia-Romagna: prowincje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza oraz Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardynia; Sycylia, Toskania; Trentino-Alto Adige: autonomiczne prowincje Bolzano oraz Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: z wyjątkiem gmin w prowincji Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, oraz gmin w prowincji Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, oraz gmin w prowincji Verona: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), oraz w A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Lienz), Styria, Wiedeń), P, FIN, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man oraz Wyspy Normandzkie)”;
4. w części B pkt 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 i 30 załącznika IV, wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie
„DK, F (Bretania), IRL, P (Azory), FIN, S (z wyjątkiem obszarów Rady Okręgowej Bromölla, Hässleholm, Kristianstad i Östra Göinge w regionie Skåne), UK (Irlandia Północna)”;
5. W części B pkt 21 załącznika IV:
a) tekst w środkowej kolumnie w lit. a) otrzymuje brzmienie
„a) rośliny pochodzą ze stref chronionych, E, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Kalabria; Kampania; Emilia-Romagna: prowincje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza oraz Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardynia; Sycylia, Toskania; Trentino-Alto Adige: autonomiczne prowincje Bolzano oraz Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: z wyjątkiem gmin w prowincji Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, oraz gmin w prowincji Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, oraz gmin w prowincji Verona: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), oraz w A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Lienz), Styria, Wiedeń), P, FIN, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man oraz Wyspy Normandzkie)”;
b) wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:
E, F (Korsyka), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Kalabria; Kampania; Emilia-Romagna: prowincje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza oraz Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardynia; Sycylia, Toskania; Trentino-Alto Adige: autonomiczne prowincje Bolzano oraz Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: z wyjątkiem gmin w prowincji Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, oraz gmin w prowincji Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, oraz gmin w prowincji Verona: Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), oraz w A (Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Tyrol (okręg administracyjny Lienz), Styria, Wiedeń), P, FIN, UK (Irlandia Północna, Wyspa Man oraz Wyspy Normandzkie)”;
6. W części B pozycja I pkt 1 i 8 załącznika V, po „Pakistanu” dodaje się tekst „Afryki Południowej”.

1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

2 Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 45.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna