Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona10/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   418


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 2636-26-2
EEC No 220-130-3
No 015-087-00-0ES: cianofos (ISO); tiofosfato de O-4-cianofenìlo y de Ο,Ο-dimetilo
DA: cyanophos (ISO); O-4-cyanophenyl-O.O-dimethylthiophosphat
DE: cyanophos (ISO); O-4-Cyanphenyl-O.O-dimethylthiophosphat
EL: cyanophos (ISO)·θειοφωσφορικό Ο-4-κυανοφαινύλιο και Ο,0-διμε$ύλιο
EN: cyanophos (ISO); O-4-cyanophenyl Ο,Ο-dimethyl phosphorothioate
FR: cyanophos (ISO); thiophosphate de O-4-cyanophényle et de Ο,Ο-diméthyle
IT: cianofos (ISO); tiofosfato di O-4-cianofenile e Ο,Ο-dimetile
NL: cyanofos (ISO); O-4-cyaanfenyl-O.O-dimethylthìofosfaat
PT: cianofos (ISO); tiofosfato de O-4-cianofenilo e de Ο,Ο-dimetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 21/22

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21/22-50/53

S: (2-)36/37-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 10311-84-9
EEC No 233-689-3
No 015-088-00-6ES: dialifos (ISO); ditiofosfato de 2-cloro-l-ftalimidoetilo y de Ο,Ο-dietilo
DA: dialifos (ISO); 2-chlor-l-phthalimidoethyl-O.O-diethyldithiophosphat
DE: dialifos (ISO); 2-Chlor-l-phthalimidoethyl-O.O-diethyldithiophosphat
EL: dialifos (ISO)· διθειοφωσφορικό 2-χλωρο-1-φθαλιμιδοαιθύλιο και Ο,Ο-διαιθύλιο
EN: dialifos (ISO); 2-chloro-l-phthalimidoethyI Ο,Ο-diethyl phosphorodithioate
FR: dialiphos (ISO); dithiophosphatc de 2-chloro-l-phtalimidoethyle et de Ο,Ο-diéthyle
IT: dialifos (ISO); ditiofosfato di 2-cloro-l-ftalimmidoetile e Ο,Ο-dietile
NL: dialifos (ISO); 2-chloor-l-ftaalimidoethyl-O.O-diethyldithioiosfaat
PT: dialifos (ISO); ditiofosfato de 2-cloro-l-ftalimidoetilo e de Ο,Ο-dietilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T+; R 28

Τ; R 24 I

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24-28-50/53

S: (l/2-)28-36/37-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 115-90-2
EEC No 204-114-3
No 015-090-00-7


ES: fensulfotion (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dietilo y de O-4-metilsulfinilfenilo


DA: fensulfothion (ISO); O.O-diethyl-O-4-methylsulfinylphenylthiophosphat
DE: fensulfothion (ISO); O,O-Diethyl-O-4-methylsulfinylphenylthiophosphat
EL: fensulfothion θειοφωσφορικός Ο,Ο-διαιθυλ-Ο-4-μεθυλοσουλφινυλοφαινυλεστέρας
EN: fensulfothion (ISO); Ο,Ο-diethyl O-4-methylsulfinylphenyl phosphorothioate
FR: fensulfothion (ISO); thiophosphate de O.O-diéthyle et de O-4-méthylsulfinylphényle
IT: fensulfothion (ISO); tiofosfato di Ο,Ο-dietile e O-4-metilsolfinifenile
NL: fensulfothion (ISO); O,O-diethyl-O-4-methylsulfinylfenylthiofosfaat
PT: fensulfotion (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dietilo e O-4-metilssulfinilfenilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 27/28

Ν; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 27/28-50/53S: (l/2-)23-28-36/37-45-60-61


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια σνγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 4104-14-7
EEC No 223-874-7
No 015-092-00.8

ES: fosacetima (ISO); N-acetimidoiltiofosforamidato de O,O-bis(4-clorofenilo)


DA: phosacetim (ISO); O,O-bis(4-chlorphenyl)-N-acetimidoylthiophosphoramidat
DE: phosacetim (ISO); O,O-Bis(4-chlorphenyl)-N-acetimidoylthiophosphoramidat
EL: phosacetim (ISO)·Ν-ακετιμιδοϋλoθειοφωσφοραμιδικός 0,0-δις(4-χλωροφαινυλ)εστέρας
EN: phosacetim (ISO); O,O-bis(4-chlorophenyl) N-acetimidoylphosphoramidothioate
FR: phosacétime (ISO); N-acétimidoylthiophosphoramidate de 0,0-bis(4-chlorophényle)
IT: fosacetima (ISO); N-acetimmidoiltiofosforammidato di O,O-bis(4-clorofenile)
NL: fosacetim (ISO); O,O-bis(4-chloorfenyl)-N-acetimidoylthiofosforamidaat
PT: foscetima (ISO); N-acetimidoiltiofosforamidado de O,O-bis(4-clorofenilo)
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 27/28

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 27/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrtnzen, Limites de concentração


Cas No 21609-90-5
EEC No 244-472-8
No 015-093-00-3


ES: leptofos (ISO); feniltiofosfonato de O-4-bromo-2,5-diclorofenilo y de O-metilo


DA: leptophos (ISO); O-4-brom-2,5-dichlorphenyl-O-methylphenylthiophosphonat
DE: leptophos (ISO); O-4-Brom-2,5-dichlorphenyl-O-methylphenylthiophosphonat
EL: leptophos (ISO)·φαινυλοθειοφωσφορικός Ο-4-6ρωμο-2,5-διχλωροφαινυλ-Ο-μεθυλ£οτέρας
EN: leptophos (ISO); O-4-bromo-2,5-dichlorophenyl O-methyl phenylphosphorothioate
FR: leptophos (ISO); phénylthiophosphonate de O-4-bromo-2,5-dichlorophényle et de O-méthyle
IT: leptofos (ISO); feniltiofosfato di O-4-bromo-2,5-diclorofenile e O-metile
NL: leptofos (ISO); O-4-broom-2,5-dichloorfenyl-O-methylfenylthiofosfonaat
PT: leptofos (ISO); feniltiofosfonato de O-4-bromo-2,5-diclorofenilo e O-metilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificafão


T; R 25-39/25

Xn; R 21

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21-25-39/25-50/53S: (l/2-)25-36/37/39-45-60-61


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 950-10-7
EEC No 213-447-3
No 015-094-00-9ES: mefosfolan (ISO); 4-metil-l,3-ditiolan-2-ilidenfosforamidato de dietilo
DA: mephosfolan (ISO); diethyl-4-methyl-l,3-dithiolan-2-ylidenphosphoramidat
DE: mephosfolan (ISO); Diethyl-4-methyl-l,3-dithiołan-2-ylidenphosphoramidat
EL: mephosfolan (ISO) 4-με3υλο-1,3-δι$ειολαν-2-υλιδενοφοκτφοραμιδικός διαιθυλεστέρας
EN: mephosfolan (ISO); dïethyl 4-methyl-l,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate
FR: méphospholan (ISO); N-(4-méthyl-1,3-dithiolanne-2-ylidène)phosphoramidate de diéthyle
IT: mefosfolan (ISO); 4-metil-1,3-ditiolan-2-ilidenfosforammidato di dietile
NL: mefosfolan (ISO); diethyl-4-methyl-1,3-dithiolaan-2-ylideenfosforamidaat
PT: mefosfolan (ISO); 4-metil-l,3-ditiolano-2-ilidenofosforamidato de dietilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 27/28

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Εχισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 27/28-51/53

S: (l/2-)36/37/39-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentratone, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 10265-92-6
EEC No 233-606-0
No 015-095-00-4ES: metamidofos (ISO); tiofosforamidato de 0,S-dimetilo
DA: methamidophos (ISO); O,S-dimethylthiophosphoramidat
DE: methamidophos (ISO); O,S-Dimethylamidothiophosphat
EL: methamidophos (ISO) θειοφωσφοραμιδικό 0,S-διμεθύλιο
EN: methamidophos (ISO); 0,S-dimethyl phosphoramidothioate
FR: methamidophos (ISO); thiophosphoramidate de 0,S-diméthyle
IT: metamidofos (ISO); tiofosforammidato di O,S-dimetile
NL: methamidofos (ISO); O.S-dimethylthiofosforamidaat
PT: metamidofos (ISO); tiofosforamidato de O,S-dimetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +;R28

T; R 24

Xi; R 36

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24-28-36-50

S: (l/2-)22-28-36/37-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 327-98-0
EEC No 206-326-1
No 015-098-00-0ES: tricloronato (ISO); etiltiofosfonato de O-etílo y de O-(2,4,5-triclorofenilo)
DA: trichloronat (ISO); O-ethyl-O-2,4,5-trichlorphenylethylthiophosphonat
DE: trichloronat (ISO); O-Ethyl-O-2,4,5-trichlorphenylethylthiophosphonat
EL: trichloronate (ISO)·αιθυλοθειοφωσφορώδης 0-2,4,5-τριχλωροφαινυλ-Ο-αιθυλεστέρας
EN: trichloronate (ISO); O-ethyl 0-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate
FR: trichloronate (ISO); éthylthiophosphonate de 0-ethyle et de 0-(2,4,5-trichlorophenyle)
IT: tricloronato (ISO); etiltiofosfonato di O-etile e 0-2,4,5-triclorofenile
NL: trichloronaat (ISO); O-ethyl-O-2,4,5-trichloorfenylethylthiofosfonaat
PT: tricloronat (ISO); etiltiofosfonato de O-etilo e 0-2,4,5-triclorofenilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T+; R 28

Τ; R 24

Ν; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24-28-50/53S: (l/2-)23-28-36/37-45-60-61


Limites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di caneen t razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 23505-41-1
EEC No 245-704-0
No 015-099-00-6ES: pirimifos-etilo (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dietilo y O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-ilo
DA: pirimiphos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-ylthiophosphat
DE: pirimiphos-ethyl (ISO); O,O-Diethyl-O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-ylthiophosphat
EL: pirimiphos-ethyl (ISO)·Οειοφωσφορικό Ο-2-διαιθυλαμινο-6-μεουλοτη)ριμιδιν-4-ύλιο και Ο,Ο-διαιθύλιο
EN: pirimiphos-ethyl (ISO); Ο,Ο-diethyl O-2-diethylamino-6-methylpyrimidiπ-4-yl phosphorothioate
FR: pyrimiphos-éthyl (ISO); thiophosphate de O-2-d¡éthylamino-6-méthylpyrímidine-4-yle et de Ο,Ο-diéthyle
IT: pirimifos-etile (ISO); tiofosfato di O-2-dietilammino-6-metilpirimidin-4-ile e Ο,Ο-dietile
NL: pirimifos-ethyl (ISO); O,O-diethyl-O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-ylthiofosfaat
PT: pirimifos-etil (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dietilo e O-2-dietilamino-6-metilpirimidina-4-ilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21-25-50/53

S: (l/2-)23-36/37-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 8065-48-3
EEC No ––
No 015-118-00-8ES: demeton
DA: demeton
DE: Demeton
EL: demeton θειοφωσφορικός 0-2-(αι8υλοθειο)αι9υλ-0,0-διαιθυλεστέρας και θειοφωσφορικός S-2-(αιθυλοθειοχχιθυλ-Ο,Ο-διαιθυλεστέρας
ΕΝ: demeton
FR: demeton
ΓΓ: demeton
NL: demeton
PT: demeton
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 27/28

Ν; R 50 I


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 27/28-50

S: (l/2-)28-36/37-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenztverte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No
EEC No 403-470-9
No 015-149-00-7Mezcla de, Blanding af, Gemisch aus, Μείγμα των, Mixture of, Mélange de, Miscela di, Mengsel van, Mistura de:
ES: óxido de trioctilfosfina
DA: trioctylphosphinoxíd
DE: Trioctylphosphinoxíd
EL: οξείδιο της τριοκτυλοφωσφίνης
ΕΝ: trioctylphosphine oxide
FR: oxyde de trioctylphosphine
IT: ossido di triottilfosíina
NL: trioctylfosfineoxide
PT: óxido de trioctilfosfina
y, og, und, και, and, et, e, en, e:
ES: óxido de trihexilfosfina
DA: trihexylphosphinoxid
DE: Trihexylphosphinoxid
EL: οξείδιο της τριεξυλοφωσφίνης
EN: trihexylphosphine oxide
FR: oxyde de trihexylphosphine
IT: ossido di triesilfosfina
NL: trihexylfosfineoxide
PT: óxido de trihexilfosfina
y, og, und, καt, and, et, e, en, e:
ES: óxido de hexildioctilfosfina
DA: hexyldioctylphosphinoxid
DE: Hexyldioctylphosphinoxid
EL: οξείδιο της εξυλοδιοκτυλοφωσφίνης
EN: hexyldioctylphosphine oxide
FR: oxyde d'hexyldioctylphosphine
IT: ossido di esildiottilfosfina
NL: hexyldioctylfosfineoxide
PT: óxido de hexyldioctilfosfìna
y, og, und, και, and, et, e, en, e:
ES: óxido de dihexiloctilfosfina
DA: dihexyloctylphosphinoxid
DE: Dihexyloctylphosphinoxid
EL: οξείδιο της διεξυλοκτυλοφωσφίνης
ΕΝ: dihexyloctylphosphine oxide
FR: oxyde de dihexyloctylphosphine
IT: ossido di diesilottilfosfina
NL: dihexyloctylfosfineoxide
PT: óxido de dihexiloctilfosfina
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


C; R 34

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 34-50/53S: (l/2-)26-36/37/39-45-60-6l


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια σνγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 86608-70-0
EEC No 404-940-6
No 015-150-00-2ES: bromuro de (2-(l,3-dioxolan-2-iI)etil)trifenUfosfonio
DA: (2-(13-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphoniumbromid
DE: (2-{l3-Dtoxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphoniumbromid
EL: βρωμίδιο του (2-(1,3-διοξολαν-2-υλοχιιθυλο)τριφαινυλοφωσφονίου
ΕΝ: (2-(l,3-dioxoIan-2-yi)ethyl)triphenylphosphonium bromide
FR: bromure de (2-(1,3-dioxolanne-2-yl)éthyl)triphénylphosphonium
IT: bromuro di (2-{13-diossolan-2-il)etil)trifenilfosfonio
NL: (2-(l,3-dioxolaan-2-yl)ethyl)trifenylfosfoniumbromide
PT: brometo de (2-(1,3-dioxolano-2-il)etil)trifenilfosíonio
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazioni, Indeling, Classificação


Xn; R 22/R 33

Xi; R 41

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 22-33-41-52/53
S: (2-)22-26-39-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di caneen t razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No —
EEC No 404-820-3
No 016-058-00-5

ES: cloruro de tienilo, productos de reacción con l,34-tiadiazol-l,5-ditiol, terc-nonantiol y Cl2-14-terc-alquilamina


DA: thionylchlorid, reaktionsprodukter med l,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanthiol og Cl2-14-tert-alkylamin
DE: Thionylchlorid, Reaktionsprodukte mit l,3,4-Thiadiazol-2,5-dithiol, tert-Nonanthiol und C12-14-tert-Alkylamin
EL: χλωρίδιο του θειονυλίου, προϊόντα αντίδραο-ης με 1,3,4-αειαδιαζολ-2,5-διβειόλη, τερτ-εννεανοθειόλη και Cl2-14-tert-αλκυλαμίνη
ΕΝ: thionyl chloride, reaction products with 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and Cl2-14-tert-alkylamine
FR: chlorure de thionyle, produits de reaction avec l,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, tert-nonanethiol et C12-14-tert-alkylamine
IT: cloruro di donile, prodotti di reazione con l,3,4-tiadiazol-2,5-ditiolo, terz-nonantiolo e C12-14-terz-alchilammina
NL: thionylchloride, reaktieprodukten met l,3,4-thiadiazool-2,5-dithìol, tert-nonaanthiol en C12-14-tert-alkylamine
PT: cloruro de tionilo, produtos de reacção com 1,3,4-tiadiazolo-2,5-ditiol, terc-nonanotiol e Cl2-14-terc-alquilamina
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xi; R 38

R 43

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


R: 38-43-52/53

S: (2-)36/37-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Opta συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration. Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 10035-10-6
EEC No 233-113-0
No 035-002-00-0ES: bromuro de hidrógeno
DA: hydrogenbromide
DE: Hydrogenbromide; Bromwasserstoff
EL: δρωμίδιο του υδρογόνου· υδροδρώμιο
ΕΝ: hydrogen bromide
FR: bromure d'hydrogène
IT: bromuro di idrogeno
NL: hydrogeenbromide
PT: brometo de hidrogénio
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


C; R 35

Xi; R 37


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 35-37
S: (l/2-)7/9-26-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 1309-64-4
EEC No 215-175-0
No 051-005-00-XES: trióxido de diantimonio
DA: diantimontrioxid; antimontrioxid
DE: Diantimontrioxid; Antimontrioxid
EL: τριοξείδιο του διαντιμόνιου- τριοξείδιο του aντιμονίου
ΕΝ: antimony trioxide
FR: trioxyde de diantimoine; trioxyde d'antimoine
IT: triossido di diantimonio
NL: diantimoontrioxide
PT: trióxido de diantimónio
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 3; R 40


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


XnR: 40
S: (2-)22-36/37


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenztverte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di caneentrazione, Concentratiegrtnzen, Limites de concentração


Cas No 628-86-4
EEC No 211-057-8
No 080-005-00-2


ES: isocianato de mercurio; fulminato de mercurio


DA: kvikselv(II)fulminat
DE: Quecksilberfulminat; Knallquecksilber
EL: φουλμινικός υδράργυρος
EN: mercurie fulminate; fulminate of mercury
FR: fulminate de mercure (II)
IT: fulminato di mercurio
NL: kwikfulminaat; knalkwik
PT: fulminato de mercùrio
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


E;R3

T: R 23/24/25

R 33


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, RotulagemR: 3-23/24/25-33
S: (1/2-)35-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentratane, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 7446-18-6
EEC No 231-201-3
No 081-003-00-4ES: sulfato de ditalio
DA: dithalliumsulfat; thallium(I)sulfat
DE: Dithalliumsulíat; Thalliumsulfat
EL: θειικό διθάλλιο· θειικό θάλιο (Ι)
ΕΝ: dithallium sulphate; thallic sulphate
FR: sulfate de dithallium; sulfate de thallium (I)
IT: solfato di ditallio
NL: dithalliumsułfaat
PT: sulfato de ditálio
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificafão


T +; R28

Xi; R 38

T; R 48/25


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 28-38-48/25
S: (l/2-)13-36/37-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια σνγκέντρωσηζ Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No
EEC No
No 082-001-00-6
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna