Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona100/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   418Cas No 65996-85-2
EEC No 266-019-3
No 648-116-00-6
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: ácidos de alquitrán, hulla, crudos; Fenol bruto

[Producto de reacción obtenido por neutralización de un extracto alcalino del aceite del alquitrán de hulla con una solución acida como el ácido sulfúrico acuoso o el dióxido de carbono gaseoso, para obtener los ácidos libres. Compuesto principalmente de ácidos de alquitrán como fenol, cresoles y xilenoles.]


DA: tjæresyrer, stenkuls-, rå; Råfenol

[Reaktionsproduktet opnået ved at neutralisera stenkulstjæreolie alkalisk ektrakt fra stenkulstjæreolie med en sur opløsning, såsom vandig svovlsyre, eller gasformig carbondioxid, for at udvinde de frie syrer. Sammensat primært af tjæresyrer såsom phenol, cresoler og xylenoler.]


DE: Teersäuren, Kohle, roh; Rohphenole

[Reaktionsprodukt, erhalten durch Neutralisieren von alkalinem Kohlenteerölextrakt mit einer sauren Lösung, zum Beispiel wäss-riger Schwefelsäure oder gasförmigem Kohlendioxid, um die freien Säuren zu erhalten. Besteht in erster Linie aus Teersäuren wie Phenol, Kresolen und Xylenolen.]


EL: οξέα πίσσας, άνθρακα, ακατέργαστα· Ακατέργαστες φαινόλες

[Το προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσσας με όξινο διάλυμα όπως υδατικό θειικό οξύ, ή αερίου διοξειδίου άνθρακος ώστε να ληφθούν τα ελεύθερα οξέα. Αποτελείται κυρίως από οξέα πίσσας όπως φαινόλη, κρεαζόλες και ξυλενόλες.]


EN: Tar acids, coal, crude; Crude Phenols

[The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.]


FR: huiles acides de goudron de houille brutes; Phénols bruts

[Produit de réaction obtenu par neutralisation d'extrait alcalin d'huile de goudron de houille par une solution acide, telle que l'acide sulfurique aqueux ou le dioxyde de carbone gazeux, pour obtenir des acides libres. Se compose principalement d'huiles de goudron acides, telles que le phénol, les crésols et les xylénols.]


IT: acidi di catrame, carbone, grezzi; Fenoli grezzi

[II prodotto di reazione ottenuto neutralizzando l'estratto alcalino di olio di catrame di carbone con soluzione acida, ad es. acido solforico in soluzione acquosa, o anidride carbonica gassosa, al fine di ottenere gli acidi liberi. È composto principalmente da fenolo, cresoli e xilenoli.]


NL: teerzuren, kool, ruw; Ruwe fenolen

[Het reactieprodukt verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals waterig zwavelzuur of gasvormig kooldioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Voornamelijk samengesteld uit teerzuren, zoals fenolén, kresolen en xylenolen.]


PT: ácidos do alcatrao, carvlo, brutos; Fenóis brutos

O produto da reacção obtido por neutralização do extracto alcalino de óleo de alcatrao de carvão com uma solução àcida, como ácido sulfúrico aquoso, ou dióxido de carbono gasoso, para obter os ácidos livres. É constituído principalmente por ácidos do alcatrão tais como fenol, cresóis, e xilenóis.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna