Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona101/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   418Cas No 101316-86-3
EEC No 309-888-7
No 648-117-00-1
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: ácidos de alquitrán, lignito, crudos; Fenol bruto

[Extracto alcalino acidificado del destilado de alquitrán de lignito. Compuesto principalmente de fenol y homólogos del fenol.]


DA: tjæresyrer, brunkuls-, rå; Råfenol

[Et forsuret alkalisk ekstrakt af brunkulstjæredestillat. Sam mensa t primært af phenol og phenolhomologer.]


DE: Teersäuren, Braunkohle, roh; Rohphenole

[Angesäuerter alkalischer Extrakt von Braunkohlenteerdestillat. Besteht in erster Linie aus Phenol und Phenolhomologen.]


EL: Οξέα πίσσας, λιγνίτη ακατέργαστα· Ακατέργαστες φαινόλες

[Οξυνισμένο αλκαλικό εκχύλισμα αποστάγματος πίσσας λιγνίτη. Αποτελείται κυρίως από φαινόλη και ομόλογα φαινόλης.]


EN: Tar acids, brown-coal, crude; Crude Phenols

[An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed primarily of phenol and phenol homologs.]


FR: huiles de goudron de lignite acides, brutes; Phénols bruts

[Extrait alcalin acidifié de distillat de goudron de lignite. Se compose principalement de phénols et d'homologues du phénol.]


IT: acidi di catrame, carbone bruno, grezzi; Fenoli grezzi

[Estratto alcalino acidificato di distillato di catrame di carbone bruno. Costituito principalmente da fenolo e omologhi del fenolo.]


NL: teerzuren, bruinkool, ruw; Ruwe fenolén

[Een aangezuurd alkalisch extract van bruinkoolteerdestillaat. Voornamelijk samengesteld uit fenol en fenolhomologen.]


PT: ácidos do alcatrão, lenhite, brutos; Fenóis brutos

[Um extracto alcalino acidificado de destilado de alcatrão de lenhite. É constituido principalmente por fenol e homólogos de fenol.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna