Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona102/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   418Cas No 92062-22-1
EEC No 295-536-7

'

No 648-118-00-7
NOTA H

NOTA J

NOTA M

ES: ácidos de alquitrán, gasificación de lignito; Fenol bruto

[Combinación compleja de compuestos orgánicos obtenida de la gasificación de lignito. Compuesta principalmente de fenoles hidroxiaromáticos de C6-10 y sus homólogos.]


DA: tjæresyrer, brunkulsforgasnings-; Råfenol

[En sammensat blanding af organiske forbindelser opnået fra brunkulsforgasning. Sammensat primært af C6-10 hydroxyaromatiske phenoler og deres homologer.]


DE: Teersäuren, Braunkohlevergasung; Rohphenole

[Komplexe Kombination organischer Verbindungen, die man aus der Vergasung von Braunkohle erhält. Besteht in erster Linie aus C6-10-Hydroxy-aromatischen Phenolen und ihren Homologen.]


EL: οξέα πίσσας, εξαερίωσης λιγνίτη- Ακατέργαστες φαινόλες

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται από την εξαερίωση λιγνίτη. Αποτελείται πρωτίστως από υδροξυ αρωματικές φαινόλες με C6-10 και ομολογά τους.]


EN: Tar acids, brown-coal gasification; Crude Phenols

[A complex combination of organic compounds obtained from brown coal gasification. Composed primarily of C6-10 hydroxy aromatic phenols and their homologs.]


FR: huiles de goudron acides, gazéification du lignite; Phénols bruts

[Combinaison complexe de composés organiques issue de la gazéification du lignite. Se compose principalement de phénols hydroxy-aromatiques en C6-10 en d'homologues.]


IT: acidi di catrame, gasificazione del carbone bruno; Fenoli grezzi

[Combinazione complessa di composti organici ottenuti della gasificazione di carbone bruno. Costituita principalmente da fenoli idrossiaromatici C6-10e loro omologhi.]


NL: teerzuren, bruinkoolvergassing; Ruwe fenolen

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit de bruinkoolvergassing. Voomamelijk samengesteld uit C6-10-hydroxy-aromaat-fenolén en homologen daarvan.]


PT: ácidos do alcatrão, da gaseificação de lenhite; Fenóis brutos

[Uma combinação complexa de compostos orgánicos obtida da gaseificação de lenhite. É constituida principalmente por fenóis em C6-10e seus homólogos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna